"Je nepremožiteľná sila pravdy ak je vyzbrojená svetlom poznania."
Jan Amos Komenský
17. december 2017
Meniny: Kornélia
Kontakty
 • Kontakty

  Vedenie obce:

  Ing. Maslaňák Albín  
  starosta obce 0905 802 885 starosta.maslanak()oravskevesele.sk

  Patron Ivan
  prednosta 0918 560 971 prednosta()oravskevesele.sk

   

  Zamestnanci:

  Mgr. Machyňáková Alena  
  mzdová účtovníčka 043/5596123
  uctovnicka.machynakova()oravskevesele.sk

  Mgr. Stašáková Renáta
   
  matrikárka matrika.stasakova()oravskevesele.sk

  Fáberová Jana
   
  účtovníčka obecnej prevádzky prevadzka.faberova()oravskevesele.sk

  Rydzoňová Helena
  riaditeľka MkS 043/5596188 mks.rydzonova()oravskevesele.sk
  OcÚ