"Najhoršie je tváriť sa, že chápeme, čo nechápeme."
Lev Nikolajevič Tolstoj
17. december 2017
Meniny: Kornélia
História
 • Prehľad vysťahovalcov z Oravského Veselého do USA v rokoch 1892-1924

  V druhej polovici 19. stor. sa situácia vo Veselom (a na celej Orave) dramaticky zhoršila. Neustálym dedením sa polia pre rodinu zmenšili natoľko, že neschopnosť malého množstva pôdy uživiť rodinu si vyžadovala rýchle riešenie /pozri Prílohu 2/. Boli 3 možnosti: Intenzifikáciou poľnohospodárskej výroby získať viac potravín, ktorá však v daných podmienkach nebola možná. Odsťahovať sa do mesta a zamestnať sa v rozvíjajúcom priemysle. Na Orave sa priemysel vôbec nebudoval, preto sa niekoľko rodín vysťahovalo za prácou do Budapešti, ktorá sa rýchlo rozrastala a poskytovala obmedzené množstvo práce. Preto im zostávalo iba: …čítať ďalej

  31. marca 2014 | OcÚ | História
 • Ako grófka Helena založila dve dediny (povesť)

  najstarsia_dochovana_mapa_s_obcou_oravske_veseleKedysi pod Babou horou i pod Pilskom bolo iba málo ľudí, nuž páni na Oravskom zámku usúdili, že by ich tam malo byť viac. Úžitok chceli mať aj z toho kraja, nielen z polí a lúk, ale najmä z lesov. A tak jedného dňa Helena, Thurzova dcéra a grófka vydatá za Gašpara Illésházyho, rozhodla sa, že ten kraj zahustí ľuďmi. Vraj tam založí nové dediny. Nuž dala jedného dňa rozhlásiť, či by sa nenašiel dakto taký, čo by chcel pole pod tými vrchmi zúžitkovať. V roku 1629 sa o tom ľudia dozvedeli. …čítať ďalej

  7. novembra 2010 | OcÚ | História
 • 17. storočie

  vesele_old_in_17storocie_pageObec Oravské Veselé bola založená 13. augusta 1629. V tom čase grófka Helena Illešháziová, rod. Turzová, vydala v Kaštieli sv. Žofie v Ružomberku zakladaciu listinu dediny Veselé. Helena Illešháziová v nej prikázala Romanovi Námestovskému, aby v lehote šestnástich rokov vybudoval usadlosti na ploche trinástich ralí. V uvedenom čase boli prví osadníci oslobodení od domovej dane, avšak nie od platenia desiatku za chov oviec. Roman Námestovský pochádzal z významného rodu šoltýsov Randovcov v Námestove. Podnikavý Roman veľmi dobre poznal lokalitu Veselé, kde mali Námestovčania pasienky pre ovce a hovädzí dobytok, preto sa podujal na neľahkú úlohu založiť tu dedinu. …čítať ďalej

  21. marca 2010 | OcÚ | História
 • 19. storočie

  vesele_old_in_19storocie_pageV roku 1805 malo Veselé 1108 obyvateľov a 398 domov. Do roku 1828 sa zvýšil počet obyvateľov na 1823, naopak počet domov klesol na 365. V roku 1848 zrušil Uhorský snem poddanstvo a zo všetkých poddaných sa stali občania. Obecnými richtármi boli v rokoch 1800 – 1848 striedavo Ján Kumor, Štefan Zajak, Štefan Kumor, Jakub Rešutík, Martin Brandýs, Martin Kvak, Štefan Bedlek, Ján Lietavec a Martin Romaňák. …čítať ďalej

  21. marca 2010 | OcÚ | História
 • 20. storočie

  vesele_old_in_20storocie_pageNa začiatku dvadsiateho storočia malo Veselé 2070 obyvateľov a 442 domov, avšak v nasledujúcom období počet obyvateľov a domov vplyvom nepriaznivých životných podmienok klesal. Následkom požiarov, povodní, dažďových prívalov a veterných smrští klesol v rokoch 1900 – 1920 počet obyvateľov o 252. V roku 1927 bolo vo Veselom 411 domov, z toho 119 bolo chatrných a 292 veľmi skromných. Väčšina obyvateľov Veselého sa živila roľníctvom a drevorubačstvom. Zachovávali pôvodné kopaničiarske osídlenie. Každý gazda mal pôdu v okolí svojej usadlosti. Uličné cesty k domom neexistovali. K dispozícii bola len hlavná cesta, ktorá viedla cez dedinu ku kostolu. …čítať ďalej

  21. marca 2010 | OcÚ | História