"Človek sa naplno prejaví až keď si zmeria svoje sily s prekážkou."
Antoine de Saint-Exupéry
17. december 2017
Meniny: Kornélia
Pamätihodnosti
  • Kostol Sv. Alžbety

    kostol-sv_alzbeta_starsiaPrvý drevený kostol bol dokončený v roku 1656 a zasvätili ho svätej Alžbete. Dva roky slúžil katolíkom, ale od 28. októbra 1658 ho začali používať evanjelici. V pohnutých rokoch reformácie a protireformácie bol striedavo v rukách katolíkov a evanjelikov. V roku 1690 postavili obyvatelia Veselého pri kostole zvonicu. Stavba nového murovaného kostola trvala desať rokov a dokončili ho v roku 1815.  Zasvätený je Panne Márii Ružencovej. Z dreveného kostola doň preniesli tri oltáre. V tomto období vyrezali aj drevené sochy, ktoré možno vidieť v interiéri dodnes. Vo vnútri sa nachádza aj jaskyňa Lurdskej Panny Márie s jej sochou. Tá je podľa miestnych veriacich, ktorí navštívili Lurdy takmer rovnaká ako tamojší originál. Pikantnou sa javí informácia, podľa ktorej kňaz pôsobiaci v miestnej farnosti v časoch po prvej svetovej vojne,  pokrstil dieťa ženy, ak táto nebola vydatá, menom, ktoré vybral on. Medzi ne patrili mená Marek, Lukáš, Matúš, Adam a Eva. „Prespanky“ a ich deti to v tých dobách teda vôbec nemali ľahké.

    23. marca 2011 | OcÚ | Pamätihodnosti