"Šťastie je nádherné: čím viac sa rozdáva, tým viac ho máme."
Blaise Pascal
17. december 2017
Meniny: Kornélia
Súčasnosť
 • Aeorovizuálna prehliadka obce Oravské Veselé

  Milí návštevníci, ponúkame Vám pohľad z „vtáčej perspektívy“ na našu krásnu obec. Prelet bol uskutočnený dňa 21. 7. 2016 od 12:22 do 12:31.

  4. augusta 2016 | OcÚ | Súčasnosť
 • Štatistika za rok 2015

    Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015
  Počet obyvateľov k 1.1. 2.832 2.858 2.898 2.907
  Počet občanov prihlásených k trvalému pobytu 21 38 20 22
  Počet občanov odhlásených z trvalého pobytu 23 22 23 32
  Počet narodených detí 43
  dievčat=19
  chlapcov=24
  37
  dievčat=20
  chlapcov=17
  32
  dievčat=15
  chlapcov=17
  34
  dievčat=17
  chlapcov=17
  Počet úmrtí 15
  ženy = 6
  muži = 9
  13
  ženy = 4
  muži = 9
  20
  ženy = 11
  muži = 9
  24
  ženy = 9
  muži = 15
  Počet uzavretých manželstiev 9 19 12 20
  Počet obyvateľov  k  31.12. 2.858 2.898 2.907 2.907
  z toho dospelých 2.202
  ženy=1.082 muži=1.120
  2.253
  ženy=1.105 muži=1.148
  2.284
  ženy=1.124 muži=1.160
  2.310
  ženy=1.142 muži=1.168
  detí  do 15 rokov 655
  dievčatá=321 chlapci=335
  645
  dievčatá=324 chlapci=321
  623
  dievčatá=311
  chlapci=312
  597
  dievčatá=296
  chlapci=301

   

  Štatistika registra obyvateľov obce Oravské Veselé (.pdf)

  20. januára 2016 | OcÚ | Súčasnosť
 • Štatistika za rok 2014

    Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
  Počet obyvateľov k 1.1. 2.836 2.832 2.858 2.898
  Počet občanov prihlásených k trvalému pobytu 9 21 38 20
  Počet občanov odhlásených z trvalého pobytu 20 23 22 23
  Počet narodených detí 24
  dievčat    = 11
  chlapcov  = 13
  43
  dievčat   =  19
  chlapcov =  24
  37
  dievčat    = 20
  chlapcov = 17
  32
  dievčat    = 15
  chlapcov = 17
  Počet úmrtí 17
  ženy  =    6
  muži  =  11
  15
  ženy = 6
  muži = 9
  13
  ženy =  4
  muži =  9
  20
  ženy =  11
  muži =   9
  Počet uzavretých manželstiev 18 9 19 12
  Počet obyvateľov k  31.12. 2.832 2.858 2.898 2.907
          z toho dospelých 2.165
  ženy = 1.060
  muži = 1.105
  2.202
  ženy = 1.082
  muži = 1.120
  2.253
  ženy = 1.105
  muži = 1.148
  2.284
  ženy = 1.124
  muži = 1.160
         detí  do 15 rokov 667
  dievčatá = 335
  chlapci =   332
  655
  dievčatá = 321
  chlapci   = 335
  645
  dievčatá =  324
  chlapci  =  321
  623
  dievčatá =  311
  chlapci   =  312

  Štatistiku registra obyvateľov obce Oravské Veselé môžete nájsť aj v tejto tabuľke: Štatistika 2014 (.pdf).

  19. januára 2015 | OcÚ | Súčasnosť
 • Štatistika registra obyvateľov obce Oravské Veselé za rok 2013

  Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2013

  Počet obyvateľov k 1.1.

  2 836

  2 832

  2 858
  Počet občanov prihlásených
  k trvalému pobytu
  9 21 38
  Počet občanov odhlásených
  z trvalého pobytu
  20 23 22

  Počet narodených detí
  24
  dievčat    = 11
  chlapcov  = 13
  42
  dievčat   =  18
  chlapcov =  24
  37
  dievčat    = 20
  chlapcov = 17

  …čítať ďalej

  23. januára 2014 | OcÚ | Súčasnosť
 • Štatistika obyvateľov obce Oravské Veselé

  statistika_obyvatelov_2011-2012

  …čítať ďalej

  18. januára 2013 | OcÚ | Súčasnosť
 • Obec Oravské Veselé

  stred_obceObec Oravské Veselé leží na severe Slovenska vo Veselovianskej kotline v peknom prírodnom prostredí pod juhovýchodnými svahmi Pilska. Obec je obklopená pahorkami Západných Karpát. Najvyšší bod predstavuje vrch Pilsko s nadmorskou výškou 1557 m. n m. Oravské Veselé patrí k najväčším obciam a je súčasťou historického regiónu zvaného ORAVA, ktorý prechádza severom Slovenska a juhom Poľska. Administratívne je začlenené do Žilinského samosprávneho kraja.

  Počet obyvateľov: cca 2750
  Rozloha obce: 4011 ha
  Poloha: 49°31´50´´– 49°26´03´´ severnej zem. šírky
  19°18´48´´– 19°25´50´´ východnej zem. dĺžky
  Nadmorská výška: 755 m n. m.

  …čítať ďalej

  27. januára 2011 | Peter Rieger | Súčasnosť
 • Demografický vývoj obyvateľov obce

  demograficky_vyvoj_od-1989Štatistiky k 31.12.2010

  Celkový počet občanov: 2836
  Narodených detí: 40
  Úmrtí: 17
  Sobášov: 22

  26. januára 2011 | OcÚ | Súčasnosť
 • Symboly obce

  erb_vlajkaAko všetky obce v minulosti, ani Oravské Veselé doteraz nemalo vlastný erb. V minulých storočiach mohli erby používať iba fyzické osoby – šľachtici a okrem nich slobodné kráľovské mestá a cirkevní preláti, tvoriaci tzv. stavy krajiny. Vznik erbov siaha do raného stredoveku, do krajín západnej Európy. Spočiatku ich používala výlučne šľachta, a to z čisto praktických dôvodov. V dobe, keď neexistovali uniformy a šľachtici na koňoch bojovali v brnení, slúžil štít so znamením na odlíšenie jednotlivých rytierov v boji. Tomuto praktickému hľadisku bola vtedy a stále vlastne je podriadená aj tvorba erbov.

  …čítať ďalej

  25. marca 2010 | Peter Rieger | Súčasnosť