"Cirkev ďakuje za všetky ženy a za každú osobitne."
Ján Pavol II.
17. august 2017
Meniny: Milica
Faktúry, zmluvy, objednávky