"Keď chce byť človek vtipný, stáva sa mu, že trošku klame."
Antoine de Saint-Exupéry
17. december 2017
Meniny: Kornélia
Obecné zastupiteľstvo
 • Zasadnutia Obecného zastupiteľstva

  Za rok 2017

  Zasadnutie OZ dňa 29. 9. 2017 program uznesenia zápisnica
  Zasadnutie OZ dňa 27. 6. 2017 program uznesenia zápisnica
  Zasadnutie OZ dňa 27. 4. 2017 program uznesenia zápisnica
  Zasadnutie OZ dňa 23. 2. 2017 program uznesenia zápisnica

  …čítať ďalej

  1. januára 2017 | OcÚ | Obecné zastupiteľstvo
 • Komisie Obecného zastupiteľstva

  erb_vlajka(1) Komisie  ako stále alebo dočasné pracovné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány zriaďuje obecné zastupiteľstvo.

  (2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov občanov,  a to s výnimkou  Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce, ktorá je zložená výlučne z poslancov obecného zastupiteľstva.

  (3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov. …čítať ďalej

  22. marca 2015 | OcÚ | Obecné zastupiteľstvo
 • Poslanci Obecného zastupiteľstva

  Jozef Balcerčík, KDH email: balcercik#gmail.com
  Milan Balcerčík, SMER-SD email: milanbalcercik#centrum.sk
  Štefan Kocúr, KDH email: Stefankocur#outlook.sk
  Miloš Kurek, KDH email: kurek.milos#orava.sk
  Ing. Juraj Ligoš, Sieť email: ligosjuraj#gmail.com
  Branislav Macko, SMER-SD email: medo.macko#gmail.com
  Ing. Ján Romaňák email: romanak.jo#gmail.com
  PhDr. Ján Sameliak, SMER-SD  email: sameliak7#gmail.com
  Anton Šefčík, KDH email: anton.sefcik#gmail.com
   .
  HLAVNÝ KONTROLÓR
  Ing. Jozef Namislovský email: namislovsky#gmail.com
  17. novembra 2014 | OcÚ | Obecné zastupiteľstvo