"Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili."
Jan Amos Komenský
17. december 2017
Meniny: Kornélia
Oznamy
 • Oznam MR, 7.12.

  Ambulancia pre dospelých – MUDr. Olexíková oznamuje občanom, že  dňa 8.12.2017 t.j. zajtra bude ordinovať len do 10,30 hod. Zastupovať ju bude MUDr. Sláčková v Mútnom. Zdravotnú dokumentáciu na vyšetrenie Vám odovzdá zdravotná sestra.

  7. decembra 2017 | OcÚ | Oznamy Miestneho rozhlasu
 • Elektrikári plánujú údržbu vysokého napätia. Pocíti to Oravské Veselé

  Plánovaných odstávok elektriny bude v obci počas najbližších týždňov niekoľko. Skončia v druhej polovici júla. Prispejú k bezpečnosti a kvalite dodávanej energie.

  ORAVSKÉ VESELÉ. Stredoslovenská energetika – Distribúcia (SSE-D) začne v utorok 27. júna s plánovanými prácami na elektrickom vedení vysokého napätia v Oravskom Veselom. Hneď v utorok zostane bez prúdu približne 700 odberných miest. …čítať ďalej

  21. júna 2017 | OcÚ | Oznamy
 • Rozpis vývozov separovaného odpadu na rok 2016

  rozpis vyvozu odpadu 2016

  Rozpis vývozov separovaného odpadu na rok 2016 vo formáte .pdf

  1. júna 2016 | OcÚ | Oznamy
 • III. Regulačný stupeň dodávky pitnej vody

  voda z kohutikaObec Oravské Veselé ako správca verejného vodovodu v súvislosti so znížením výdatnosti prameňa na 20 %

  vyhlasuje III. Regulačný stupeň dodávky pitnej vody.

  V tomto regulačnom stupni je dovolené používať pitnú vodu len na osobnú spotrebu a platí prísny celodenný zákaz používania pitnej vody na zavlažovanie, umývanie áut, napúšťanie bazénov, stavebné účely a podobne.

  Za nedodržanie tohto zákazu budú vyvodené sankcie v zmysle zákona.

  31. augusta 2015 | OcÚ | Oznamy
 • Štatistika v domácnostiach

  erb_vlajkaŠtatistický úrad SR pravidelne realizuje Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov; toto zisťovanie sa uskutoční v roku 2015 aj v našej obci. Viac informácií: Štatistika v domácnostiach.

   

  29. mája 2015 | OcÚ | Oznamy
 • Rozpis vývozov separovaného odpadu na rok 2015

  PLASTY KOVOVÝ ŠROT ELEKTRO ODPAD SKLO
  Mesiac Dátum vývozu Dátum vývozu Dátum vývozu Dátum vývozu
  Január 21.1.2015 14.1.2015
  Február 19.2.2015 11.2.2015
  Marec 19.3.2015 11.3.2015
  Apríl 24.4.2015 13.4.2015
  Máj 25.5.2015 26.5.2015 11.5.2015
  Jún 22.6.2015 8.6.2015
  Júl 22.7.2015 1.7.2015
  August 20.8.2015 18.8.2015 13.8.2015
  September 18.9.2015 24.9.2015 2.9.2015
  Október 21.10.2015 14.10.2015
  November 24.11.2015 12.11.2015
  December 17.12.2015 10.12.2015

  …čítať ďalej

  19. januára 2015 | OcÚ | Oznamy
 • Oznam obce Oravské Veselé k dani z nehnuteľností a dani za psa za rok 2015

  Priznanie k dani z nehnuteľností

  Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa“ sú povinní podať príslušnému správcovi dane daňovníci:

  ktorí v priebehu roka 2014 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním , dedičským rozhodnutím a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2014.

  Termín podania tlačiva „Priznanie k …“ je do 31. 1. 2015

  noví majitelia psov, ktorí si doteraz nesplnili oznamovaciu povinnosť a táto im vznikla do 31. 12. 2014 (priznanie sa podáva ak je pes starší ako 6 mesiacov, t.j. vznik daňovej povinnosti). …čítať ďalej

  19. januára 2015 | OcÚ | Oznamy
 • OZNAM – predaj pozemku

  Obec Oravské Veselé  v zmysle uznesenia č. 8/2013 zo dňa 11. 2. 2013 ponúka na predaj pozemok  v k.ú Oravské Veselé v lokalite miestneho ihriska v strede obce,  o výmere cca 858 m2 v cene 18 €/m2 t.j. 15.444 € za účelom investičného zámeru výstavby reštaurácie a tribúny s podmienkou spätného odpredaja tribúny pre obec v cene 15.444 €.

  Bližšie informácie na obecnom úrade Oravské Veselé.

  12. marca 2013 | OcÚ | Oznamy
 • Všeobecné informácie:

  Obec  Oravské Veselé  ako správca dane vyrubí na základe daňovníkom podaného tlačiva „Priznanie  k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania, daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a  daň za nevýherné hracie prístroje jedným Rozhodnutím.

  V tomto Rozhodnutí bude splatnosť a spôsob platenia všetkých daní uvedených v tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ . …čítať ďalej

  17. januára 2013 | OcÚ | Oznamy
 • OZNAM k dani za psa na rok 2013

  Vlastník alebo držiteľ psa  je povinný splniť si oznamovaciu povinnosť a prihlásiť psa do evidencie alebo odhlásiť psa z evidencie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Oravské Veselé  č. 3/2012, schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Oravské Veselé č. 99/2012 zo dňa 21.12.2012.

  Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov.

  Termín podania tlačiva „Priznanie k dani za psa “ je do  30 dní odo dňa  vzniku daňovej povinnosti. …čítať ďalej

  17. januára 2013 | OcÚ | Oznamy