"Čím je človek rozumnejší a lepší, tým viac dobrého zbadá v ľuďoch."
Blaise Pascal
17. august 2017
Meniny: Milica
ÚPN-O