"Je nepremožiteľná sila pravdy ak je vyzbrojená svetlom poznania."
Jan Amos Komenský
17. december 2017
Meniny: Kornélia
ÚPN-O