"Každý má dve možnosti. Sme buď naplnení láskou, alebo strachom."
Albert Einstein
16. január 2018
Meniny: Kristína
Ďalšie akcie

Obecná zabíjačka 2008

zabijacka200815.11.2008, t.j. v sobotu, o 14,00 hodine sa uskutočnil druhý ročník v ojedinelom obecnom podujatí „Obecná zabíjačka“. Postup zabíjačky bol podobný zabíjačke v bežnej domácnosti. Jedinou výnimkou, ktorú spoluobčania nevideli, bolo naháňanie prasaťa a tiež striekajúca krv, nakoľko bravčové polovice boli už vopred pripravené.

Kapustnica sa už tradične varila v kotlíku vonku pred obecným úradom a ostatné výrobky sa pripravovali na čele s pánom kuchárom Jozefom Paľom v kuchyni.

Pre našich spoluobčanov bola pripravená súťaž vo výrobe klobás a ich degustácia bola veľmi úspešná. Do súťaže sa prihlásili tri družstvá. Výrobky ohodnotila porota nasledovne:

  • 1. miesto poslanci p. Jozef a Milan Balcerčíkovci
  • 2. miesto p. Alojz a Stanislav Kumorovci
  • 3. miesto za poľovníkov p.Viktor Vajteršíc

Všetci súťažiaci boli odmenení vecnými cenami a hostia ako „odmenu“ mohli všetky špeciality zadarmo vyskúšať. Pre tých, ktorí mali chuť si aj zatancovať, bola pripravená hudba. Veríme, že táto akcia sa stane každoročnou obecnou tradíciou a že každým rokom bude stúpať záujem občanov zúčastniť sa tejto peknej akcie.

Fotogaléria „Obecná zabíjačka 2008“

15. novembra 2008 | OcÚ | Ďalšie akcie