"Je nepremožiteľná sila pravdy ak je vyzbrojená svetlom poznania."
Jan Amos Komenský
16. január 2018
Meniny: Kristína
Aktuality
 • Oravská lesná železnica

  zeleznicaRozmach priemyslu na sklonku 19. storočia bol príčinou stále rastúceho dopytu po kvalitnom dreve. Oblasť Kysúc a Oravy bola oddávna zdrojom tejto suroviny a ťažba dreva bola prevládajúcou formou obživy obyvateľstva. Avšak odľahlosť a zlá dopravná infraštruktúra regiónu dlho bránila intenzívnemu rozvoju drevospracujúcemu priemyslu. Na začiatku 20.stol. boli rozsiahle a doposiaľ málo využívané lesné porasty na pomedzí Oravy a Kysúc veľkým lákadlom pre drevospracujúce firmy. Doterajší spôsob dopravy dreva plavením, alebo povozmi už nepostačoval zvýšenému dopytu po drevnej hmote a hľadali sa iné spôsoby dopravy, ktoré by neboli závislé na povetrnostných podmienkach a umožňovali by i prepravu iných materiálov. …čítať ďalej

  24. marca 2010 | OcÚ | Orava a okolie
 • Oravská priehrada

  slanicky_ostrovJedna z najčistejších slovenských riek je rieka Orava. Niekdajšie časté záplavy v jej blízkosti sa však stali dôvodom na myšlienky skrotenia tejto rieky a prišlo k vybudovaniu Oravskej priehrady. Prvý projekt, ktorý sa zaoberal touto otázkou je známy už z roku 1730, no jej vznik sa datuje až o viac ako 200 rokov neskôr. Prvé práce na tomto obrovskom a významnom projekte sa začali presne 24. júla 1941 a do prevádzky bola priehrada pustená v roku 1954. Po napustení 35 km2 ostali pod vodnou hladinou 4 obce (Slanica, Osada, Oravské Hámre a Ústie nad Oravou), nad hladinou ostal len malý vrch, čim vznikol Slanický ostrov nazývaný aj ostrov umenia. Nachádza sa tu múzeum ľudovej plastiky a maľby a dopraviť sa na ostrov je možné loďou. …čítať ďalej

  24. marca 2010 | OcÚ | Orava a okolie
 • Pilsko a Babia hora

  Pilsko

  pilskoDruhá najvyššia hora Oravských Beskýd tvoriaca na obzore – vedľa Babej hory – pri pohľade z Tatier druhú dominantu. Pilsko je veľmi plochý a rozložitý kopec a jeho trávnato-kosodrevinová vrcholová časť nápadne vystupuje z hustých oravských lesov. Kúsok pod vrcholom sa nachádza rašelinisko – močarisko, celý vrchol je po väčšinu roku podmáčaný. Svahy Pilska sú chránené ako prírodná rezervácia. Z vrcholu je nádherný výhľad po okolitom kraji, predovšetkým na Veľký Choč a Malú Fatru.

  …čítať ďalej

  24. marca 2010 | OcÚ | Orava a okolie
 • 17. storočie

  vesele_old_in_17storocie_pageObec Oravské Veselé bola založená 13. augusta 1629. V tom čase grófka Helena Illešháziová, rod. Turzová, vydala v Kaštieli sv. Žofie v Ružomberku zakladaciu listinu dediny Veselé. Helena Illešháziová v nej prikázala Romanovi Námestovskému, aby v lehote šestnástich rokov vybudoval usadlosti na ploche trinástich ralí. V uvedenom čase boli prví osadníci oslobodení od domovej dane, avšak nie od platenia desiatku za chov oviec. Roman Námestovský pochádzal z významného rodu šoltýsov Randovcov v Námestove. Podnikavý Roman veľmi dobre poznal lokalitu Veselé, kde mali Námestovčania pasienky pre ovce a hovädzí dobytok, preto sa podujal na neľahkú úlohu založiť tu dedinu. …čítať ďalej

  21. marca 2010 | OcÚ | História
 • 19. storočie

  vesele_old_in_19storocie_pageV roku 1805 malo Veselé 1108 obyvateľov a 398 domov. Do roku 1828 sa zvýšil počet obyvateľov na 1823, naopak počet domov klesol na 365. V roku 1848 zrušil Uhorský snem poddanstvo a zo všetkých poddaných sa stali občania. Obecnými richtármi boli v rokoch 1800 – 1848 striedavo Ján Kumor, Štefan Zajak, Štefan Kumor, Jakub Rešutík, Martin Brandýs, Martin Kvak, Štefan Bedlek, Ján Lietavec a Martin Romaňák. …čítať ďalej

  21. marca 2010 | OcÚ | História
 • 20. storočie

  vesele_old_in_20storocie_pageNa začiatku dvadsiateho storočia malo Veselé 2070 obyvateľov a 442 domov, avšak v nasledujúcom období počet obyvateľov a domov vplyvom nepriaznivých životných podmienok klesal. Následkom požiarov, povodní, dažďových prívalov a veterných smrští klesol v rokoch 1900 – 1920 počet obyvateľov o 252. V roku 1927 bolo vo Veselom 411 domov, z toho 119 bolo chatrných a 292 veľmi skromných. Väčšina obyvateľov Veselého sa živila roľníctvom a drevorubačstvom. Zachovávali pôvodné kopaničiarske osídlenie. Každý gazda mal pôdu v okolí svojej usadlosti. Uličné cesty k domom neexistovali. K dispozícii bola len hlavná cesta, ktorá viedla cez dedinu ku kostolu. …čítať ďalej

  21. marca 2010 | OcÚ | História
 • Mikuláš 2009

  mikulas2009„Na začiatku decembra príde opäť čas, keď čižmičky vyleštené v okne sú u nás. Kto bol dobrý ten sa má, ten sladkosti dostáva. Kto však cez rok neposlúcha, tomu čertík z čižmy kuká. Preto, milé detičky, poslúchajte mamičky, aby v ten deň Mikuláša, bola sladkosť iba Vaša.“

  Dňa 6.12. 2009 sme v našej obci privítali vzácneho hosťa, ktorý počas svojej dlhej púte prišiel pozdraviť aj naše Veselovské deti. Celá tanečná sála praskala vo švíkoch, na Mikuláša sa prišlo pozrieť rekordné množstvo detí, odhadom ich bolo približne 150. Hneď v úvode spoločnou krátkou modlitbou s duchovným otcom, sme si pripravili srdiečka na príchod veľkolepého hosťa. Týmto vzácnym hosťom bol Svätý Mikuláš ktorý pricestoval v sprievode 4 anjelov. …čítať ďalej

  6. decembra 2009 | OcÚ | Ďalšie akcie
 • Voľby do VÚC 2009

  Voľby do orgánov samosprávnych krajov – VÚC sa budú konať 14. novembra 2009.

  Informácie o voľbách

  – Po preukázaní totožnosti dostane volič od členov okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti) a dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Potom vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.

  – Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta.

  – Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.) …čítať ďalej

  29. októbra 2009 | OcÚ | Voľby, referendá, sčítania
 • Mariánske dni 2009

  marianske_dni2009MÁRIA MATKA BOLESTNÁ , TY NÁS LÁSKE UČÍŠ , POD KRÍŽOM STOJÍŠ ŽALOSTNÁ , S PÁNOM SVOJÍM TRPÍŠ ….

  Dňa 20.09. 2009 sa uskutočnil 3. ročník Mariánskych dní. Ich cieľom a hlavnou úlohou bolo , ako vo svojom príhovore povedal starosta obce: „zachovať tradíciu a chvíľu sa pozastaviť , i zamyslieť nad cieľom nášho bytia .“

  Celé slávnostné podujatie sa zahájilo sv.omšou , ktorú celebroval s naším duchovným otcom aj dekan z Liptovského Mikuláša Vladislav Saniga. Po sv. omši nasledoval sprievod so sochou Ružencovej Panny Márie do miestneho kostola. Kultúrny sprievodný program sa začal o 14.00 hodine, ktorý tradične otvoril cirkevný spevácky zbor z našej obce, pod vedením Janky Kurekovej a Lucky Kumorovej. Ako druhý v poradí sa predstavil mládežnícky dychový orchester DETA z našej družobnej obce Šlemieň. Ďalším hosťom na výbornej profesionálnej úrovni bola dychová hudba TVRDOŠANKA, ktorá svojím vystúpením všetkých zaujala. V závere sa predstavil cirkevný spevácky zbor z Mutného a z nášho okresného mesta Námestova.

  25. októbra 2009 | OcÚ | Mariánske dni
 • COUNTRY FEST 2009

  country2009Dňa 11. júla 2009 o 18:00 hod. sa v našej obci konal II. ročník COUNTRY FESTU. Počasie nám nebolo veľmi naklonené, ale nepršalo tak sa celé podujatie konalo na pódiu amfiteátra pred kultúrnym domom.

  Predstavili sa nám spevácke skupiny M.T.I. a UNION CITY GRASS z Bratislavy, KILL BILL z Nižnej,KREDENC z Nižnej a hostia z Poľska.

  Program tancom spestrovali naše dievčatá pod vedením p. Mydlárovej. Od tejto akcie ich už budete poznať pod názvom „TANKRU“.

  Skupiny sa navzájom doplňovali a spestrovali celý program. Celková atmosféra bola výborná, aj napriek tomu, že na začiatku bolo málo divákov. Ukončenie sa predĺžilo až do polnoci.

  Fotogaléria „COUNTRY FEST 2009“

  11. júla 2009 | OcÚ | Ďalšie akcie