"Nesnažte sa stať človekom úspechu, ale človekom hodnôt."
Albert Einstein
17. december 2017
Meniny: Kornélia
Aktuality
  • Dodatok VZN

    Obec Oravské Veselé na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36 ods. 7 písm. b) a c) zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vydáva Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia obce Oravské Veselé č. 2/2014 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Navrhované znenie VZN v prílohe.

    Dodatok VZN o vode

    24. augusta 2017 | OcÚ | Články
  • Vypaľovanie slamy.

    Leto pomaly končí a nastáva čas žatvy. Každý hospodár má radosť, lebo vidí výsledok svojej celoročnej práce, pôda mu vracia to čo do nej vložil. Vracia mu nielen hlavný produkt – zrno, ale aj vedľajší  – slamu. A práve slama sa niektorým pestovateľom stáva nepotrebnou a ako najjednoduchší spôsob jej likvidácie je jej spálenie priamo na poli. Možno, si to neuvedomujú,  práve vypaľovaním  strnísk a slamy po žatve sa dopúšťajú porušovaniu niekoľkých zákonov. V prvom rade je to porušovanie Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody. Okrem toho, že naša obec patrí do CHKO Horná Orava, patrí aj do Chráneného vtáčieho územia. Pri vypaľovaní v požiari zahynie veľké množstvo drobných živočíchov, ktoré tvoria potravinovú základňu vyšších živočíchov, najmä vtákov a to aj chránených druhov.

    V druhom rade je to porušovanie Zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z.. Spaľovanie slamy predstavuje vážne riziko vzniku požiaru väčšieho rozsahu s veľkými materiálnymi škodami. Aj v minulom roku mal DHZ v našej obci výjazdy k požiarom spojeným so spaľovaním slamy na strnisku.

                Z tohto dôvodu vyzývame všetkých občanov, aby  slamu nespaľovali, ale radšej pozbierali, a nechali zhniť na kope. Svojím konaním nielen že pomôžeme prírode, znížime riziko vzniku požiaru, ale vyhneme sa aj prípadným sankciám.

    17. augusta 2017 | OcÚ | Články
  • POZVÁNKA

    Obec OraVeselovská nedeľa 2017 plagatvské Veselé v spolupráci s farským úradom, dobrovoľnými hasičmi, poľovníkmi a ZŠsMŠ, Vás všetkých pozýva:

    dňa 11. augusta o 19,15 na Vernisáž výtvarných diel III. ročníka maliarskeho sympózia Ignáca Kolčáka 2017

    dňa 13. augusta na Veselovskú nedeľu. Bližšie informácie na priloženom plagáte. Tešíme sa na Vás.

     

    Veselovska nedela plagat A3_2017

    8. augusta 2017 | OcÚ | Články
  • VZN obce č. 4/2017 – umiestňovanie volebných plagátov

    VZN plagáty

    27. júla 2017 | OcÚ | Články
  • Daruj krv, 28. 8. 2017

    …čítať ďalej

    20. júla 2017 | OcÚ | Rôzne
  • Elektrikári plánujú údržbu vysokého napätia. Pocíti to Oravské Veselé

    Plánovaných odstávok elektriny bude v obci počas najbližších týždňov niekoľko. Skončia v druhej polovici júla. Prispejú k bezpečnosti a kvalite dodávanej energie.

    ORAVSKÉ VESELÉ. Stredoslovenská energetika – Distribúcia (SSE-D) začne v utorok 27. júna s plánovanými prácami na elektrickom vedení vysokého napätia v Oravskom Veselom. Hneď v utorok zostane bez prúdu približne 700 odberných miest. …čítať ďalej

    21. júna 2017 | OcÚ | Oznamy
  • Prevencia krádeží a podvodov na senioroch.

    Seniori.

    15. júna 2017 | OcÚ | Články
  • Kam s ojazdenými pneumatikami?

    17. mája 2017 | OcÚ | Rôzne
  • Výzva na predkladanie ponúk

    V prílohe je úplné znenie výzvy na predkladanie ponúk na poskytnutie služby externého manažmentu

    Výzva na predkladanie ponúk

    20. apríla 2017 | OcÚ | Články
  • Návrh VZN č. 3/2017 o odpadoch

    Obec Oravské Veselé otvára pripomienkovací proces k VZN č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravské Veselé.

    VZN odpady 3_2017

     

    6. apríla 2017 | OcÚ | Články