"Niet horšieho nešťastia než to, že sa človek začína báť pravdy, aby neukázala, aký je zlý."
Blaise Pascal
17. december 2017
Meniny: Kornélia
Aktuality
 • Štatistika 2016.

  ŠTATISTIKA 2016

  18. januára 2017 | OcÚ | Články
 • Vianočný príhovor

  Vážení spoluobčania!

  Opäť sa blíži konieprihovorc roka 2016 a s ním aj výnimočné čaro adventu a blížiacich sa Vianoc. Obdobie vzácne na udalosti, radosť, osobitnú vnímavosť, ale aj príležitosť stretnúť sa so svojimi blízkymi, rodinou a spoločne sa tešiť pri štedrovečernom stole. Tu, kde každý máme svoje osobitné miesto, svoje želania i očakávania a kde atmosféru ticha a pokoja prežívame spoločne. Vianoce sú i čas,  kedy sa skôr zastavíme vo víre všedného života a v podvedomí končiaceho sa roku bilancujeme. Čo sme urobili, čo sme mohli urobiť, ale aj to, čo sme si odložili na rok budúci. Aj tento rok nám pripravil svoje prekvapenia veselé, smutné, niekedy i trpké, no verím, že viac bolo tých krajších a radostných. Počas Vianoc venujeme tichú spomienku aj tým, ktorí nás navždy opustili, ale obdobie Vianoc je tiež príležitosťou myslieť na tých, ktorí sú v našom okolí nevládni, starší, opustení. Skúsme všetci spoločne prispieť k tomu, aby tieto Vianoce boli krajšie a radostnejšie  pre všetkých, aby ich atmosféru pocítili všetci obyvatelia našej obce.

  Vážení spoluobčania, v posledných dňoch končiaceho sa roka Vám chcem všetkým  poďakovať  za spoluprácu, s ktorou sa nám podarilo realizovať spoločne zámery v našej obci.  Vaše skúsenosti, predstavy a spoločný záujem , ale i kritické a jasne formulované pripomienky ma presviedčajú o tom, že spolupráca  bude pokračovať a bude prínosom pre našu obec.

  Dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom i v mene pracovníkov Obecného úradu a poslancov Obecného zastupiteľstva poprial ničím nerušené a krásne vianočné sviatky. Nech je pre Vás i pre Vašich blízkych Nový rok naplnený  radosťou , rodinnou pohodou, láskou a pokojom.

  Ing. Albín Maslaňák, starosta obce

  22. decembra 2016 | OcÚ | Články
 • Vločka nádeje

  1vlockaDňa 11.12.2016 v tretiu adventnú nedeľu sa už tradične konal vianočný benefičný koncert „Vločka nádeje“, ktorý organizovala ZŠsMŠ v spolupráci s obecným a farským úradom. Na tejto akcií sa predstavilo okolo 200 detí  zo ZŠsMŠ a ZUŠ a koncert vyvrcholil vystúpením Učiteľského zboru. Aj tento rok kapacita kinosály KD nestačila počtu divákov, a musel byť zabezpečený video prenos do spoločenskej sály. Tohtoročná Vločka nádeje bola venovaná spoluobčanovi Stankovi Uričákovi a opäť sa vyzbierala rekordná suma 4.798,40 €, ktorá vyrazila dych všetkým organizátorom. V záverečnom prejave starosta obce poďakoval všetkým učiteľom a účinkujúcim za prípravu tejto jedinečnej benefičnej akcie. Zvlášť poďakoval všetkým prítomným za finančné príspevky človeku v núdzi. Veselovci opäť potvrdili, že majú veľké srdce a osud človeka v ťažkostiach im nie je ľahostajný.

  12. decembra 2016 | OcÚ | Články
 • Návšteva sv. Mikuláša

  „Mikuláš, Mikuláš čo v tom vreci máš? Samé dobré veci, len pre dobré deti.“

  1mV utorok 6.12.2016 o 9,00 hodine prišli do kultúrneho domu čakať Mikuláša deti z materskej školy a deti, ktoré sa ešte do škôlky tešia. Mikuláša doviezol pár koní na vyzdobených saniach, ako v živej rozprávke. V sprievode dvoch anjelov pomaly vstúpil di kultúrneho domu a chvíľu počkal či ho čakajú najmenší veselovci. Deti, keď počuli zvonček, a videli Mikuláša sa potešili, ale niektoré si aj poplakali.

  Mikuláš  sa bavil na programe, ktorý mu pripravili naši škôlkari. Potom sa opýtal detí „ Kde je ten kuriér čo mi mal priviesť balíčky“. Nastalo hrobové ticho, ktoré prerušili až anjelici s plnými košíkmi dobrôt.

  Náš milý Mikuláš aj s anjelikmi, po rozlúčke s deťmi, pokračoval v rozdávaní darčekov v základnej škole.

  9. decembra 2016 | OcÚ | Články
 • Tichá spomienka na tých, ktorí už nie sú medzi nami.

  Katolícka cirkev 1. novembra slávi prikázaný sviatok Všetkých svätých, na ktorý 2. novembra nadväzuje deň Spomienky na všetkých zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky.

  Tento sviatok je v našich končinách uznávaný a má dlhoročnú tradíciu. Je to čas pokoja, čas, kedy sa viac naša pozornosť upriamuje na našich najbližších, ktorí nás predišli do večnosti.

  c1Počas týchto dní si pamiatku zosnulých ctíme tak , že chodíme na cintoríny a zapaľujeme na ich hroboch sviece a kladieme  vence.

  Aj náš miestny cintorín sa včera rozžiaril tisíckami plamienkov sviečok a kahancov, či pestrofarebnou kvetinovou výzdobou. Mnoho ľudí v priebehu dňa si takto prišli uctiť svojich drahých zosnulých príbuzných.

   

  3. novembra 2016 | OcÚ | Články, Obec
 • Stretnutie seniorov

  s1Obecný úrad , poslanci OZ spolu  s Farským úradom Oravské Veselé usporiadali  dňa 23. októbra 2016 stretnutie seniorov.

  Na malé posedenie boli pozvaní dôchodcovia vo veku nad  65 rokov.   Stretnutie začalo svätou omšou o 11.30 hod. a pokračovalo spoločným obedom v kultúrnom dome. Z pozvaných  273 sa v kultúrnom dome zišlo 156 seniorov.

  Kultúrnym programom potešili a rozohriali nejedno srdiečko  starkých  deti z DFS Pilsko pod vedením p. učiteľky Ganobčíkovej.   Milo prekvapili  aj deti  z prípravky DFS  pod vedením pedagógov Mgr. Stopjakovej s Mgr. Šurínovej.  Poobedňajšie stretnutie spríjemnila  aj živá hudba p.Kozoňa z Námestova.

  Seniori tak mali príležitosť stráviť príjemné chvíle v kruhu  svojich priateľov a rovesníkov.

   

  2. novembra 2016 | OcÚ | Články
 • Výstava detských prác – Záhrada

  V dňoch od 18. 10.2016 do 31.10.2016 sa  z príležitosti Medzinárodného dňa seniorov uskutočnila výstava detských výtvarných prác s názvom Záhrada. Súčasťou bola Putovná výstava – 21. ročníka Medzinárodnej výstavy výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet 2016 – Parky a záhrady.

  Výtvarné práce vytvorili žiaci ZUŠ Ignáca Kolčáka   pod vedením Mgr. Ingrid Bílekovej.  ktorá bola zároveň kurátorkou  uvedenej výstavy. Za dlhoročnú prácu s deťmi  starosta obce Ing. Albín Maslaňák  odmenil  p. umelkyňu Bílekovú pamätnou plaketou obce Oravské Veselé .

  foto k článku vo fotogalérií

  2. novembra 2016 | OcÚ | Články
 • Uvítanie detí do života

  Dňa 27. septembra 2016 o 12.00 hod.  sa v zasadačke obecného úradu opäť rozdžavotali ďalší veselovčania  narodení v období od 01.01.2016 do 31.05.2016.

  Niektoré detičky sa zvedavo obzerali okolo a ďalšie sa naopak hrdo hlásili k životu. Starosta obce slávnostným príhovorom  uvítal do spoločenstva obyvateľov našej obce  19  detičiek. Zaželal rodičom veľa  úspechov pri výchove a formovaní svojich detí.  Sú to práve rodičia, ktorí učia detí spoznávať dobro, učia ich pravde, statočnosti, čestnosti, úcte a hrdosti na svoje korene, vštepujú im pocit lásky k rodnej vlasti a k svojmu rodisku.

  O kultúrny program sa postarali deti z materskej školy Oravské Veselé , ktoré nás pobavili veselými básničkami  a piesňami.

  2. novembra 2016 | OcÚ | Články
 • obchodna verejna sutaz

  obchodná verejná súťaž

  24. októbra 2016 | OcÚ | Samospráva, Obstarávanie a predaj
 • Zvesti spod Pilska – ročník 2016

      

  8. septembra 2016 | OcÚ | Noviny