"Milovať nejakého človeka znamená vidieť ho, tak ako ho vidí Boh."
Fiodor Michajlovič Dostojevskij
17. december 2017
Meniny: Kornélia
Aktuality
 • Štatistika v domácnostiach

  erb_vlajkaŠtatistický úrad SR pravidelne realizuje Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov; toto zisťovanie sa uskutoční v roku 2015 aj v našej obci. Viac informácií: Štatistika v domácnostiach.

   

  29. mája 2015 | OcÚ | Oznamy
 • ročník 2015

  27. apríla 2015 | OcÚ | Noviny
 • Komisie Obecného zastupiteľstva

  erb_vlajka(1) Komisie  ako stále alebo dočasné pracovné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány zriaďuje obecné zastupiteľstvo.

  (2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov občanov,  a to s výnimkou  Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce, ktorá je zložená výlučne z poslancov obecného zastupiteľstva.

  (3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov. …čítať ďalej

  22. marca 2015 | OcÚ | Obecné zastupiteľstvo
 • Výsledky referenda 7. 2. 2015 v Oravskom Veselom

   volebna_urna okrsok č. 1
  (nižný koniec)
  okrsok č. 2
  (vyšný koniec)
  SPOLU
  Počet oprávnených voličov: 1.031 1.043 2.074
  Počet zúčastnených voličov: 589 663 1.252
  Účasť voličov v %: 57,12% 63,56% 60,36%

   

  Otázka Počet hlasov „ÁNO“ Počet hlasov „NIE“
  1. 1.232 12
  2. 1.228 14
  3. 1.225 19
  11. februára 2015 | OcÚ | Voľby, referendá, sčítania
 • Štatistika za rok 2014

    Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
  Počet obyvateľov k 1.1. 2.836 2.832 2.858 2.898
  Počet občanov prihlásených k trvalému pobytu 9 21 38 20
  Počet občanov odhlásených z trvalého pobytu 20 23 22 23
  Počet narodených detí 24
  dievčat    = 11
  chlapcov  = 13
  43
  dievčat   =  19
  chlapcov =  24
  37
  dievčat    = 20
  chlapcov = 17
  32
  dievčat    = 15
  chlapcov = 17
  Počet úmrtí 17
  ženy  =    6
  muži  =  11
  15
  ženy = 6
  muži = 9
  13
  ženy =  4
  muži =  9
  20
  ženy =  11
  muži =   9
  Počet uzavretých manželstiev 18 9 19 12
  Počet obyvateľov k  31.12. 2.832 2.858 2.898 2.907
          z toho dospelých 2.165
  ženy = 1.060
  muži = 1.105
  2.202
  ženy = 1.082
  muži = 1.120
  2.253
  ženy = 1.105
  muži = 1.148
  2.284
  ženy = 1.124
  muži = 1.160
         detí  do 15 rokov 667
  dievčatá = 335
  chlapci =   332
  655
  dievčatá = 321
  chlapci   = 335
  645
  dievčatá =  324
  chlapci  =  321
  623
  dievčatá =  311
  chlapci   =  312

  Štatistiku registra obyvateľov obce Oravské Veselé môžete nájsť aj v tejto tabuľke: Štatistika 2014 (.pdf).

  19. januára 2015 | OcÚ | Súčasnosť
 • Rozpis vývozov separovaného odpadu na rok 2015

  PLASTY KOVOVÝ ŠROT ELEKTRO ODPAD SKLO
  Mesiac Dátum vývozu Dátum vývozu Dátum vývozu Dátum vývozu
  Január 21.1.2015 14.1.2015
  Február 19.2.2015 11.2.2015
  Marec 19.3.2015 11.3.2015
  Apríl 24.4.2015 13.4.2015
  Máj 25.5.2015 26.5.2015 11.5.2015
  Jún 22.6.2015 8.6.2015
  Júl 22.7.2015 1.7.2015
  August 20.8.2015 18.8.2015 13.8.2015
  September 18.9.2015 24.9.2015 2.9.2015
  Október 21.10.2015 14.10.2015
  November 24.11.2015 12.11.2015
  December 17.12.2015 10.12.2015

  …čítať ďalej

  19. januára 2015 | OcÚ | Oznamy
 • Oznam obce Oravské Veselé k dani z nehnuteľností a dani za psa za rok 2015

  Priznanie k dani z nehnuteľností

  Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa“ sú povinní podať príslušnému správcovi dane daňovníci:

  ktorí v priebehu roka 2014 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním , dedičským rozhodnutím a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2014.

  Termín podania tlačiva „Priznanie k …“ je do 31. 1. 2015

  noví majitelia psov, ktorí si doteraz nesplnili oznamovaciu povinnosť a táto im vznikla do 31. 12. 2014 (priznanie sa podáva ak je pes starší ako 6 mesiacov, t.j. vznik daňovej povinnosti). …čítať ďalej

  19. januára 2015 | OcÚ | Oznamy
 • Výsledy volieb do orgánov samosprávy obce, 15. novembra 2014

  okrsok č. 1
  (nižný koniec)
  okrsok č. 2
  (vyšný koniec)
  SPOLU
  Počet oprávnených voličov: 1040 1070 2110
  Počet zúčastnených voličov: 665 742 1407
  Účasť voličov v %: 63,94 % 69,34 % 66,68%

  …čítať ďalej

  18. novembra 2014 | OcÚ | Voľby, referendá, sčítania
 • Umiestnenie našich družstiev po jesennej časti

  logo_tj_tatranSkončila sa jesenná časť futbalovej sezóny 2014/2015, po ktorej musíme skonštatovať, že naši futbalisti dôstojne reprezentujú našu obec. Sú to najmä dorastenci, ktorí sú momentálne na čele tabuľky IV. ligy. V prípade že by v jarnej časti podávali rovnako dobré výsledky, podaril by sa im historický úspech a to postup do III. ligy. Držíme palce.

  A-mužstvu sa darí plniť cieľ, ktorý si dali pred začiatkom sezóny a to držať sa v strednej časti tabuľky, keď sú momentálne na krásnom 4. mieste. Navyše sa úspešne zapísali do pohárovej súťaže SLOVNAFT CUP, keď sa im podarilo prebojovať do 3. kola, v ktorom na domácom trávniku privítali III. ligové družstvo KF Čadca. Po dobrom výkone ale do ďalšieho kola nepostúpili, nakoľko sa po remíze 2:2 v riadnom hracom čase o postupujúcom rozhodovalo v pokutových kopoch, v ktorých mali viac šťastia hostia z Čadce. …čítať ďalej

  18. novembra 2014 | OcÚ | Futbal
 • Poslanci Obecného zastupiteľstva

  Jozef Balcerčík, KDH email: balcercik#gmail.com
  Milan Balcerčík, SMER-SD email: milanbalcercik#centrum.sk
  Štefan Kocúr, KDH email: Stefankocur#outlook.sk
  Miloš Kurek, KDH email: kurek.milos#orava.sk
  Ing. Juraj Ligoš, Sieť email: ligosjuraj#gmail.com
  Branislav Macko, SMER-SD email: medo.macko#gmail.com
  Ing. Ján Romaňák email: romanak.jo#gmail.com
  PhDr. Ján Sameliak, SMER-SD  email: sameliak7#gmail.com
  Anton Šefčík, KDH email: anton.sefcik#gmail.com
   .
  HLAVNÝ KONTROLÓR
  Ing. Jozef Namislovský email: namislovsky#gmail.com
  17. novembra 2014 | OcÚ | Obecné zastupiteľstvo