"Rodina, ktorá sa spoločne modlí, stojí pri sebe."
Matka Tereza
21. október 2017
Meniny: Uršula
Aktuality
 • Rozpis vývozov separovaného odpadu na rok 2015

  PLASTY KOVOVÝ ŠROT ELEKTRO ODPAD SKLO
  Mesiac Dátum vývozu Dátum vývozu Dátum vývozu Dátum vývozu
  Január 21.1.2015 14.1.2015
  Február 19.2.2015 11.2.2015
  Marec 19.3.2015 11.3.2015
  Apríl 24.4.2015 13.4.2015
  Máj 25.5.2015 26.5.2015 11.5.2015
  Jún 22.6.2015 8.6.2015
  Júl 22.7.2015 1.7.2015
  August 20.8.2015 18.8.2015 13.8.2015
  September 18.9.2015 24.9.2015 2.9.2015
  Október 21.10.2015 14.10.2015
  November 24.11.2015 12.11.2015
  December 17.12.2015 10.12.2015

  …čítať ďalej

  19. januára 2015 | OcÚ | Oznamy
 • Oznam obce Oravské Veselé k dani z nehnuteľností a dani za psa za rok 2015

  Priznanie k dani z nehnuteľností

  Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa“ sú povinní podať príslušnému správcovi dane daňovníci:

  ktorí v priebehu roka 2014 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním , dedičským rozhodnutím a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2014.

  Termín podania tlačiva „Priznanie k …“ je do 31. 1. 2015

  noví majitelia psov, ktorí si doteraz nesplnili oznamovaciu povinnosť a táto im vznikla do 31. 12. 2014 (priznanie sa podáva ak je pes starší ako 6 mesiacov, t.j. vznik daňovej povinnosti). …čítať ďalej

  19. januára 2015 | OcÚ | Oznamy
 • Výsledy volieb do orgánov samosprávy obce, 15. novembra 2014

  okrsok č. 1
  (nižný koniec)
  okrsok č. 2
  (vyšný koniec)
  SPOLU
  Počet oprávnených voličov: 1040 1070 2110
  Počet zúčastnených voličov: 665 742 1407
  Účasť voličov v %: 63,94 % 69,34 % 66,68%

  …čítať ďalej

  18. novembra 2014 | OcÚ | Voľby, referendá, sčítania
 • Umiestnenie našich družstiev po jesennej časti

  logo_tj_tatranSkončila sa jesenná časť futbalovej sezóny 2014/2015, po ktorej musíme skonštatovať, že naši futbalisti dôstojne reprezentujú našu obec. Sú to najmä dorastenci, ktorí sú momentálne na čele tabuľky IV. ligy. V prípade že by v jarnej časti podávali rovnako dobré výsledky, podaril by sa im historický úspech a to postup do III. ligy. Držíme palce.

  A-mužstvu sa darí plniť cieľ, ktorý si dali pred začiatkom sezóny a to držať sa v strednej časti tabuľky, keď sú momentálne na krásnom 4. mieste. Navyše sa úspešne zapísali do pohárovej súťaže SLOVNAFT CUP, keď sa im podarilo prebojovať do 3. kola, v ktorom na domácom trávniku privítali III. ligové družstvo KF Čadca. Po dobrom výkone ale do ďalšieho kola nepostúpili, nakoľko sa po remíze 2:2 v riadnom hracom čase o postupujúcom rozhodovalo v pokutových kopoch, v ktorých mali viac šťastia hostia z Čadce. …čítať ďalej

  18. novembra 2014 | OcÚ | Futbal
 • Poslanci Obecného zastupiteľstva

  Jozef Balcerčík, KDH email: balcercik#gmail.com
  Milan Balcerčík, SMER-SD email: milanbalcercik#centrum.sk
  Štefan Kocúr, KDH email: Stefankocur#outlook.sk
  Miloš Kurek, KDH email: kurek.milos#orava.sk
  Ing. Juraj Ligoš, Sieť email: ligosjuraj#gmail.com
  Branislav Macko, SMER-SD email: medo.macko#gmail.com
  Ing. Ján Romaňák email: romanak.jo#gmail.com
  PhDr. Ján Sameliak, SMER-SD  email: sameliak7#gmail.com
  Anton Šefčík, KDH email: anton.sefcik#gmail.com
   .
  HLAVNÝ KONTROLÓR
  Ing. Jozef Namislovský email: namislovsky#gmail.com
  17. novembra 2014 | OcÚ | Obecné zastupiteľstvo
 • Revitalizácia futbalového ihriska

  TJ Tatran Oravské Veselé získal dotáciu z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis z grantového programu Futbal to je hra 2014 na projekt s názvom „Revitalizácia futbalového ihriska“ vo výške 2 500,- €. Celkové náklady na projekt sú 12 008,10 €. Za tieto financie v mesiacoch máj – júl 2014 postupne komplexne zrevitalizujeme futbalové ihrisko v našej obci. …čítať ďalej

  5. júna 2014 | OcÚ | Futbal
 • Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2014 v obci Oravské Veselé

  okrsok č. 1
  (nižný koniec)
  okrsok č. 2
  (vyšný koniec)
  Spolu za obec
  Počet oprávnených voličov: 1041 1038 2079
  Počet zúčastnených voličov: 83 141 224
  Účasť voličov v %: 7,97% 13,58 % 10,77 %
  Neplatné hlasy: 14 (obidva okrsky)

  …čítať ďalej

  5. júna 2014 | OcÚ | Voľby, referendá, sčítania
 • Vizualizácia – Amfiteáter

  6. mája 2014 | OcÚ | Obstarávanie a predaj
 • História Dobrovoľného hasičského zboru v Oravskom Veselom

  Oravské Veselé bola osada kopaničiarskeho typu, čiže domy sa spočiatku budovali aj na odľahlých miestach, často blízko polí aby mali gazdovia svoj majetok čo najbližšie. Domy boli od seba často vzdialené, čo bola výhoda, pretože sa požiare nešírili z domu na dom a škody tak neboli veľké.
  Katastrofické požiare zasiahli obce Oravská Jasenica, Babín, Námestovo či Chlebnice. Vo Veselom rozsiahlejší požiar obydlí nie je spomínaný. Rodinné domy i hospodárske stavby sa stavali prevažne z dreva, pokrývané boli väčšinou šindľom, často aj slamou. V príbytkoch sa svietilo lampášmi a sviecami, varilo sa na otvorených ohniskách. Vmurovaných peciach komíny často ústili na povale pod strechou.
  Tieto okolnosti  mali často katastrofálne následky, oheň sa pomerne rýchlo rozšíril a nebolo možné ho rýchlo uhasiť. Kým sa zbehli ľudia z okolia, často už nebolo pomoci. Chýbala akákoľvek technika, ktorá by pomohla pri hasení požiaru. Začiatkom 19.storočia si ľudia začali uvedomovať potrebu hasičskej techniky, ktorá sa začala v oravských obciach nakupovať a výrazne pomáhala pri likvidácii požiarov.

  zhorenisko_pilyV roku 1922 kúpila obec hasičskú striekačku a postavila hasičskú búdu na uskladnenie techniky. Za hasičov boli zvolení: Ján Kozoň, Jozef Sirotiar, Serafín Romaňák a Ignác Sameliak. Ich povinnosťou bolo jedenkrát v mesiaci preskúšať pojazdnosť striekačky a napomáhať pri likvidácii požiarov. V roku 1925 mala obec tri hasičské striekačky. Okresná hasičská jednota a Okresný úrad v Námestove viackrát vyzývali starostu a obecné zastupiteľstvo aby sa postarali o založenie dobrovoľného hasičského spolku. Dňa 25. apríla 1926 boli obecným  zastupiteľstvom zvolený za hasičov títo občania: Štefan Kromka, Štefan Stašák, Jozef Somsedík, Ondrej Gergišák, Štefan Palko, Anton Rejduga, Anton Rešutík, Juraj Sitarčík, Ján Kurek, Jozef Sirotiar, Jozef Šimurda, Štefan Romaňák, Ján Kormančík, Serafín Sirotiar, Štefan Kvasničák, Jozef Korman, Serafín Šefčík, Ignác Sameliak, Serafín Balcerčík, Ignác Vajteršíc, Anton Pisarčík, Štefan Sotoňák, Jozef Markuľák, Serafín Rydzoň, Ignác Murín, Jozef Kavoň, Jozef Bobek, Anton Jablonský a Anton Sameliak.
  Čoskoro sa tento spolok rozpadol, lebo už nasledujúceho roku obecný starosta potvrdil, že hasičskú dávku od občanov nevyberá a hasičský spolok v obci nieje. Vo februári 1933 nariadil Okresný úrad Námestovo obci Veselé založiť povinný hasičský spolok, keď sa nepodaril dobrovoľný spolok.
  Zaregistrovaný bol dňa 13.augusta 1933. Predsedom spolku bol Štefan Palko, zástupcom Štefan Sirotiar a jednateľom Anton Sirotiar. Tento dátum možno považovať za oficiálny vznik Dobrovoľného hasičského zboru v Oravskom Veselom. Združenie sa v nasledujúcich rokoch menilo a vyvíjalo, menil sa aj názov, ale podstata a poslanie dobrovoľného hasičstva pretrváva dodnes.
  Poslanci síce odsúhlasili založenie 24-členného hasičského spolku, za veliteľa zvolili Serafína Sirotiara ale dňa 14. decembra 1934 rozhodli, že hasičský spolok vo Veselom nemá význam z dôvodov, že „obec je roztratená a dlhá vyše sedem kilometrov, každý má dom na svojom pozemku, takže stavania netvoria súvislý celok. Ulíc niet a tiež niet uličných frontov. Domy sú od seba vzdialené 30-40 metrov, so striekačkou sa dá málokde pristúpiť. Horiaci dom nemožno uhasiť, lebo stavania sú z dreva. Keď jeden do horí, viac ohrozených niet. Ľudia si bežia na pomoc.Obec Veselé je chudobná, odkázaná na svoje sily.“  Z tohoto dôvodu neprispela ani na kúpu autostriekačky pre Okresnú hasičskú jednotu v Námestove.
  Autostriekačka by Veselému nepomohla, lebo obec nemá telefónne spojenie a cesta od povodne v roku 1925 je tak rozbitá, že je životu nebezpečná – písal obecný starosta. Rekonštrukcia cesty sa uskutočnila v jeseni 1935 a 3. septembra 1936 bolo do obce zavedené telefónne spojenie. Okresný úrad opäť vyzval Obecné zastupiteľstvo vo Veselom, aby založili hasičský spolok, lebo inak pohrozil rozpustiť obecné zastupiteľstvo ako neschopné a vypísať nové voľby.
  Táto hrozba mala za následok vznik hasičského spolku dňa 8. septembra 1936. Po roku 1945 sa rozvoju dobrovoľnej požiarnej ochrany venovala čoraz väčšia pozornosť. Nedostatok finančných prostriedkov však spôsobil množstvo problémov pri zabezpečovaní hasičských zariadení. Povereníctvo hasičského zboru v Bratislave 3. februára 1946 schválilo stanovy pre hasičské zbory, podľa ktorých sa riadili v dalších rokoch.
  19. mája 1946 nariadil okresný hasičský veliteľ Július Fodor prehliadku hasičských strojov a dal vyhoviť súpis vojnových škôd, výstroja a výzbroje. Už od apríla sa robili miestne prehliadky a od augusta do novembra 1947 sa vykonávali prehliadky v obciach na základe vyhlášky Povereníctva vnútra č.98/1946, čím sa zistil skutkový stav v každej obci. Na činnosť mali vplývať vymenovaní dozorcovia-  členovia Okresného hasičského zboru v Námestove. Do Oravského Veselého (Obvodného úradu MNV) bol vymenovaný Štefan Bernaťák z Námestova. Výcvik v Oravskom Veselom viedol Alojz Marcoň.

  v_slavnostnych_uniformachOd roku 1950 bol predsedom Ferdinand Štraus.29.5.1954 bola zakúpená motorová striekačka DS 16. Členskú základňu tvorili: Pavol Ganobčík, Jozef Ganobčík, Anton Rejduga, Ján Lukajka, Serafín Klinovský, Alojz Janotka, Štefan Sotoňák, Ondrej Pašák. Hasiči z Oravského Veselého sa zúčastňovali hasenia všetkých väčších požiarov v obci i v okolitých dedinách.
  Pamätný bol najmä požiar v roku 1957 v Oravskej Jasenici, pri ktorom zhorelo 58 obytných domov, 62 hospodárskych budov a 318 ľudí ostalo bez strechy nad hlavou.
  V roku 1951 sa hasičské zbory reorganizovali a v obciach sa uskutočnili valné zhromaždenia. Dobrovoľné hasičské zbory sa premenovali na Miestne jednoty Československého zväzu hasičstva.
  Od roku 1959 funkciu predsedu vykonával Stanislav Šimurda, funkciu veliteľa Stanislav Labjak. Členmi boli: Jozef Machyňák, Anton Gajňák, Jozef Stašák, Ján Kutalík, Jozef Kvasničák, František Chromiak. V tom čase bolo založené aj družstvo žien. Členkami sa stali: Mária Vjatráková, Margita Resutíková, Kristína Rejdugová, Žofia Rejdugová, Pavlína Joštiaková, Alžbeta Šimurdová, Žofia Klinovská, Kveta Boráková, Janka Stašáková.

  po_sutaziOd roku 1965 viedol hasičský zbor Jozef Macko, strojníkom bol Anton Sameliak a členmi: Anton Gergišák, Serafín Obecajčík, Alojz Kromka, Anton Stašák, Ignác Brandýs, Jozef Jevjak, Anton Gajňák, Anton Pňaček, Michal Šimurda, Michal Francúz.
  23.8.1965 bola zapojená siréna, v roku 1967 bolo zakúpené nákladné auto Tatra 805. Dňa 30.12.1971 bola zakúpená motorová striekačka PPS 12 a tiež druhý automobil Tatra 805.

  Od roku 1972 funkciu predsedu Základnej organizácie Slovenského zväzu požiarnej ochrany (ZO SZPO) v Oravskom Veselom vykonával Serafín Kurek, funkciu strojníka Anton Sameliak (bol aj členom okresnej revíznej komisie) a členskú základňu tvorili: Serafín Balcerčík st., Anton Majkút, Ján Majkút, Rudolf Račák, Rudolf Kurek, Jozef Franek, Milan Joštiak, Vincent Balcerčík, Milan Balcerčík st., Milan Janotka, Albín Majkút, Albín Bobák, Anton Kurek, Anton Kormančík, Alojz Sotoňák.
  Od roku 1976 vykonával funkciu predsedu Serafín Balcerčík, strojníkmi boli Anton Sameliak, Ján Repka, Vincent Balcerčík, pokladníkom Anton Kormančík, veliteľom Pavol Joštiak a Jozef Kurek a členmi: Ján Šimurda, Augustín Chromiak, Anton Macko, Pavol Kvasničák, Albín Kurek, Stanislav Franek, Anton Šimurda, Jozef Maliterný, Albín Francúz.

  Od roku 1972 funkciu predsedu Základnej organizácie Slovenského zväzu požiarnej ochrany (ZO SZPO) v Oravskom Veselom vykonával Serafín Kurek, funkciu strojníka Anton Sameliak (bol aj členom okresnej revíznej komisie) a členskú základňu tvorili: Serafín Balcerčík st., Anton Majkút, Ján Majkút, Rudolf Račák, Rudolf Kurek, Jozef Franek, Milan Joštiak, Vincent Balcerčík, Milan Balcerčík st., Milan Janotka, Albín Majkút, Albín Bobák, Anton Kurek, Anton Kormančík, Alojz Sotoňák.

  Prehľad predsedov hasičského spolku od jeho založenia:
  pred_kostolom1933   –    Štefan Palko bol prvým predsedom hasičského spolku,ktorý bol riadne registrovaný
  1934   –    Serafín  Sirotiar bol vo funkcii krátko pre nefunkčnost spolku
  Od roku 1933 bolo organizovanie zboru nejasné a nie sú záznamy o predsedoch spolku až do roku 1950.
  1950-1959 Ferdinand Štraus
  1959 -1965  Stanislav Šimurda
  1965 -1972 Jozef Macko
  1972 -1976 Serafín Kurek
  1976 -1999 Serafín Balcerčík
  1999 -2008 Štefan Kocúr
  2008 -2012 Vedením zboru bol poverený výbor DHZ
  2012 -2013 Ing. Ján Romaňák
  2013 – ?        Štefan Kocúr

  Autor: Peter Mareništiak

  3. apríla 2014 | OcÚ | Dobrovoľný hasičský zbor
 • Prehľad vysťahovalcov z Oravského Veselého do USA v rokoch 1892-1924

  V druhej polovici 19. stor. sa situácia vo Veselom (a na celej Orave) dramaticky zhoršila. Neustálym dedením sa polia pre rodinu zmenšili natoľko, že neschopnosť malého množstva pôdy uživiť rodinu si vyžadovala rýchle riešenie /pozri Prílohu 2/. Boli 3 možnosti: Intenzifikáciou poľnohospodárskej výroby získať viac potravín, ktorá však v daných podmienkach nebola možná. Odsťahovať sa do mesta a zamestnať sa v rozvíjajúcom priemysle. Na Orave sa priemysel vôbec nebudoval, preto sa niekoľko rodín vysťahovalo za prácou do Budapešti, ktorá sa rýchlo rozrastala a poskytovala obmedzené množstvo práce. Preto im zostávalo iba: …čítať ďalej

  31. marca 2014 | OcÚ | História