"Stále nariekame, že máme málo času, ale žijeme tak, akoby sme ho mali na rozdávanie."
Lucius Annaeus Seneca
21. október 2017
Meniny: Uršula
Aktuality
 • Všeobecné informácie:

  Obec  Oravské Veselé  ako správca dane vyrubí na základe daňovníkom podaného tlačiva „Priznanie  k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania, daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a  daň za nevýherné hracie prístroje jedným Rozhodnutím.

  V tomto Rozhodnutí bude splatnosť a spôsob platenia všetkých daní uvedených v tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ . …čítať ďalej

  17. januára 2013 | OcÚ | Oznamy
 • OZNAM k dani za psa na rok 2013

  Vlastník alebo držiteľ psa  je povinný splniť si oznamovaciu povinnosť a prihlásiť psa do evidencie alebo odhlásiť psa z evidencie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Oravské Veselé  č. 3/2012, schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Oravské Veselé č. 99/2012 zo dňa 21.12.2012.

  Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov.

  Termín podania tlačiva „Priznanie k dani za psa “ je do  30 dní odo dňa  vzniku daňovej povinnosti. …čítať ďalej

  17. januára 2013 | OcÚ | Oznamy
 • Dane v roku 2013

  Obec Oravské Veselé  v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012, schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Oravské Veselé č. 99/2012 zo dňa 21.12.2012 určuje s účinnosťou od 1.januára 2013 nasledovné druhy miestnych daní :

  1.) daň z nehnuteľností

  2.) daň za psa

  3.) daň za užívanie verejného priestranstvá

  4.) daň za ubytovanie

  5.) daň za predajné automaty …čítať ďalej

  17. januára 2013 | OcÚ | Oznamy
 • OZNAM K POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD PRE ROK 2013

  Obec Oravské Veselé v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia obce Oravské Veselé č. 3/2012 schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Oravské Veselé č. 99/2012 zo dňa 21.12.2012  určuje:

  výšku poplatku  za komunálny odpad pre rok 2013 nasledovne:

  a) 0,0385 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytov v obci Oravské Veselé  (14,05  € osoba/rok)

  b) pri právnických a fyzických osobách – podnikateľoch je zavedený množstvový zber.
  Sadzba poplatku  je 0,0290 €/dm3 t.j.  3,19 € za 110 l nádobu / vývoz
  6,96 € za 240 l nádobu / vývoz.

  Minimálna frekvencia vývozov je jeden krát štvrťročne. …čítať ďalej

  17. januára 2013 | OcÚ | Oznamy
 • Oravské Veselé Vianoce 2012

  vianoce_vesele_2012

  16. decembra 2012 | OcÚ | Ďalšie akcie
 • VI. ročník Mariánskeho dňa, 15. 9. 2012

  plagat_marianske_dni_2012_top …čítať ďalej

  10. septembra 2012 | OcÚ | Mariánske dni
 • Investičné zámery obce Oravské Veselé na rok 2012

  1. Prevádzka:

  Úprava dvora – vypratanie, vyrovnanie, odvodnenie, vyrovnanie štrkom a valcovanie, likvidácia materiálu – kovový šrot na odpredaj, drevený materiál zoštiepkovať, väčšie kusy popíliť a odviezť na FÚ, vyradiť nepoužiteľné skrine a iný DKP materiál

  Oprava budovy – riešiť havarijný stav budovy  – oprava strechy, resp. zníženie strechy, oprava  resp. búranie bočnej steny, pod-betónovanie  bočnej a zadnej steny, oprava dverí (nové izolačné výplne + rámy),  zhotovenie stropu (panely), následné zhotovenie nižšej strechy, zhotovenie novej steny,

  Oprava  dreveného skladu (sklad na koše a papier)

  Oprava oplotenia areálu

  prevadzka_1prevadzka_2prevadzka_3prevadzka_4 …čítať ďalej

  4. mája 2012 | OcÚ | Oznamy
 • Zimná príprava TJ Tatran – muži

  logo_tj_tatranV predposlednom prípravnom zápase sa Tatran stretol na rozmočenej prírodnej tráve s Ďaňovou, ktorá hrá momentálne III. ligu. Tatran začal svižne a v priebehu prvých 15. minút si vypracoval minimálne 4 čisté šance, kde hlavne Pisarčík Martin mohol streliť 3 góly. Prvý polčas boli jednoznačne lepší hostia, no streliť gól sa im nepodarilo. Do druhého polčasu domáci striedaním troška ožili, vypracovali si šancu, ktorú ale nevyužili. Na druhej strane Holý a po ňom Valek išli sami na brankára ale neúspešne. …čítať ďalej

  12. marca 2012 | OcÚ | Futbal
 • OZNAM k poplatku za komunálny odpad

  erb_vlajkaObec Oravské Veselé v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Oravské Veselé č. 3/2011 zo dňa 29.12.2011 určuje:
  výšku poplatku  za komunálny odpad pre rok 2012 nasledovne:

  a) 0,0385 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytov v obci Oravské Veselé  (14,0 € osoba/rok) …čítať ďalej

  30. januára 2012 | OcÚ | Oznamy
 • OZNAM k dani za psa

  erb_vlajkaObecný úrad Oravské Veselé oznamuje, daň za psa za rok 2012 je splatná do  31. 01. 2012 a to bez zaslania platobného výmeru.

  V prípade, že táto daň nebude uhradená do 31. 01. 2012, bude Vám zaslaný platobný výmer, ktorý bude splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

  Výška dane za psa:  1,66 €/1 pes.

  30. januára 2012 | OcÚ | Oznamy