"Je nepremožiteľná sila pravdy ak je vyzbrojená svetlom poznania."
Jan Amos Komenský
17. december 2017
Meniny: Kornélia
Aktuality
 • VI. ročník Mariánskeho dňa, 15. 9. 2012

  plagat_marianske_dni_2012_top …čítať ďalej

  10. septembra 2012 | OcÚ | Mariánske dni
 • Investičné zámery obce Oravské Veselé na rok 2012

  1. Prevádzka:

  Úprava dvora – vypratanie, vyrovnanie, odvodnenie, vyrovnanie štrkom a valcovanie, likvidácia materiálu – kovový šrot na odpredaj, drevený materiál zoštiepkovať, väčšie kusy popíliť a odviezť na FÚ, vyradiť nepoužiteľné skrine a iný DKP materiál

  Oprava budovy – riešiť havarijný stav budovy  – oprava strechy, resp. zníženie strechy, oprava  resp. búranie bočnej steny, pod-betónovanie  bočnej a zadnej steny, oprava dverí (nové izolačné výplne + rámy),  zhotovenie stropu (panely), následné zhotovenie nižšej strechy, zhotovenie novej steny,

  Oprava  dreveného skladu (sklad na koše a papier)

  Oprava oplotenia areálu

  prevadzka_1prevadzka_2prevadzka_3prevadzka_4 …čítať ďalej

  4. mája 2012 | OcÚ | Oznamy
 • Zimná príprava TJ Tatran – muži

  logo_tj_tatranV predposlednom prípravnom zápase sa Tatran stretol na rozmočenej prírodnej tráve s Ďaňovou, ktorá hrá momentálne III. ligu. Tatran začal svižne a v priebehu prvých 15. minút si vypracoval minimálne 4 čisté šance, kde hlavne Pisarčík Martin mohol streliť 3 góly. Prvý polčas boli jednoznačne lepší hostia, no streliť gól sa im nepodarilo. Do druhého polčasu domáci striedaním troška ožili, vypracovali si šancu, ktorú ale nevyužili. Na druhej strane Holý a po ňom Valek išli sami na brankára ale neúspešne. …čítať ďalej

  12. marca 2012 | OcÚ | Futbal
 • OZNAM k poplatku za komunálny odpad

  erb_vlajkaObec Oravské Veselé v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Oravské Veselé č. 3/2011 zo dňa 29.12.2011 určuje:
  výšku poplatku  za komunálny odpad pre rok 2012 nasledovne:

  a) 0,0385 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytov v obci Oravské Veselé  (14,0 € osoba/rok) …čítať ďalej

  30. januára 2012 | OcÚ | Oznamy
 • OZNAM k dani za psa

  erb_vlajkaObecný úrad Oravské Veselé oznamuje, daň za psa za rok 2012 je splatná do  31. 01. 2012 a to bez zaslania platobného výmeru.

  V prípade, že táto daň nebude uhradená do 31. 01. 2012, bude Vám zaslaný platobný výmer, ktorý bude splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

  Výška dane za psa:  1,66 €/1 pes.

  30. januára 2012 | OcÚ | Oznamy
 • OZNAM k dani z nehnuteľností

  Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov, daňové priznanie k dani  z nehnuteľností na rok 2012 je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do  31. januára 2012, ak mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru 2012. …čítať ďalej

  30. januára 2012 | OcÚ | Oznamy
 • 5. Obecný ples

  obecny_ples_5_2012

  20. januára 2012 | OcÚ | Ďalšie akcie
 • Odpoveď RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne

  ruvz_dkRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

  Vec: Podozrenie z porušovania hygienických predpisov – odpoveď. …čítať ďalej

  29. novembra 2011 | OcÚ | Oznamy
 • Mariánska nedeľa 2011

  marianska_nedela_11_icoPiaty ročník Mariánskych dní sme tento raz všetci spoločne oslávili  v nedeľu. Preto sme  miestny sviatok premenovali na Mariánsku nedeľu.

  Sedembolestná Panna Mária patrónka Slovenska oslavujeme Ťa aj vo farnosti v Oravskom Veselom.

  V nedeľu 11.9.2011 o 10:30 hodine sa začalo slávnostné podujatie, ktoré otvoril pán starosta Ivan Patron privítaním pána farára vdp. Mateja Radúcha a hlavného celebranta svätej omše vdp. Milana Holíka zo susednej farnosti z Oravskej Polhory. Svätá omša bola odslúžená za všetkých veriacich z našej farnosti. Tento rok nám počasie prialo a svätá omša bola odslúžená vonku na amfiteátri pred kultúrnym domom. Počas svätej omše sme mali pripravené obetné dary, ktoré niesli deti, poslanci aj pracovníci obecného úradu. …čítať ďalej

  28. októbra 2011 | OcÚ | Mariánske dni
 • Výsledky súťaže o najkrajšiu záhradu a balkón 2011

  vyherna zahradkaPočas tohtoročného leta vyhlásilo MKS v spolupráci s obecným úradom prvý ročník súťaže „O najkrajšiu záhradu, balkón a okná„.
  Výsledky súťaže boli nasledovné:
  najkrajšia záhrada: Daniela a Peter Gryglákovci,
  najkrjaší balkón a okná: Oľga Pavláková.

  Súťaž, ktorú obec vyhlásila v lete, oslovila viac obyvateľov iných obcí ako Oravskoveselčanov. Prihlásili sa do nej rodiny z Klina, Zubrohlavy, dokonca zo vzdialených okresov. „Museli sme im odpovedať, že súťaž je len pre miestnych,“ povedal starosta Ivan Patron. Viac sa dočítate na orava.sme.sk.

  12. októbra 2011 | OcÚ | Ďalšie akcie