Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Žilinský
Okres Námestovo
Región Orava
Počet obyvateľov 2948
Rozloha 41,21 km2
Prvá písomná zmienka 13.augusta 1629

 

Oravské Veselé

leží vo Veselovianskej kotline pod juhovýchodnými svahmi Pilska.   Katastrálne územie obce je vymedzené zemepisnými súradnicami od 49° 31' 50" po 49° 26' 03" severnej zemepisnej šírky a od 19° 18' 48" po 19° 25' 50" východnej zemepisnej dĺžky. Katastrálna hranica obce je väčšinou vedená hrebeňovými úsekmi lesných masívov, oddeľujúcich osídlené doliny. Má nepravidelný klinovitý tvar, ktorý svojím klinom siaha až k slovensko-poľskej hranici.    Zastavané územie obce je hlavne okolo cesty III. triedy č. 52021 v dĺžke 7 km.  Svojou rozlohou zasahuje do troch horopisných celkov vonkajších Západných Karpát: masív Pilska do Oravských Beskýd, Veselovianska kotlina do Podbeskydskej brázdy a južná časť chotára do Podbeskydskej vrchoviny. Najvyšší bod v chotári leží na vrchu Pilsko (1 556,9 m n. m.) a najnižší (695 m n. m.) ústie potoka Rakovca do Veselianky. V strede obce je nadmorská výška 755 m n. m.

 

22.11.2018

Katarínske posedenie dôchodcov.

Katarínske posedenie dôchodcov.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Oravskom Veselom pozýva svojích členov na KATARÍNSKÉ POSEDENIE dňa 22. novembra t.j. vo štvrtok, ktoré sa uskutoční v sále kultúrneho domu. Posedenie sa začne ihneď po večernej svätej omši.

Detail

21.11.2018

Camino na kolečkách.

Camino na kolečkách.

Na vozíku život nekončí 2018. Dňa 25.11.2018 o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Oravskom Veselom.

Detail

12.11.2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11. 2018.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11. 2018.

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018 OBCE ORAVSKÉ VESELÉ.

Detail

06.11.2018

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2018 v Žilinskom kraji.

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2018 v Žilinskom kraji.

Rada mládeže Žilinského kraja v 3. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

Detail

10.10.2018

Verejná vyhláška JPÚ obce v lokalite Žajovka.

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor ako orgán príslušný podľa §5 ods.4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva... zverejňuje rozhodnutie č. OU-NO-PLO-2018/001751.viď príloha.

Detail

Fotogaléria

DFS Pilsko – fotogaléria

DFS Pilsko – fotogaléria

<li class="ngg-breadcrumb">               Oravské Veselé vianoce                </li>

 • Oravské Veselé vianoce
 • Kalendár akcií