Faktúry obce Oravské Veselé za rok 2014

Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu Dátum prijatia Schválil Číslo obj. Číslo zmluvy Text Dátum zverejnenia
1 35960132 DATATRADE s.r.o. 19,19 s DPH 17.1.2014 Datatrade-info obce. 17.2.2014
Moyzesova 12 95301 Zlaté Moravce
2 14255791 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. 405,72 s DPH 17.1.2014 Maranie spotreby paliva-PO. 17.2.2014
Na Skotňu 471/54 01301 Teplička nad Váhom
3 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 46,07 s DPH 17.1.2014 Poistenie majetku - počítače. 17.2.2014
Dostojevského rad 4 81574 Bratislava
4 3642190 PyroKomplex s.r.o. 229,52 s DPH 17.1.2014 Revízie hasiacich prístrojov. 17.2.2014
Stefanikova 264/30 02901 Namestovo
5 37804332 Združenie Biela Orava 869,10 s DPH 17.1.2014 Členský príspevok - ZBO. 17.2.2014
Grúnik 56 02953 Breza
6 00650498 Obec Zakamenne 2 027,90 s DPH 17.1.2014 Členský príspevok 2014. 17.2.2014
7 35790253 Petit Press, a.s. 50,40 s DPH 20.1.2014 Inzercia - MY Oravské noviny. 17.2.2014
Lazaretská 12 81464 Bratislava
8 40337189 Milan Balcerčík 393,60 s DPH 27.1.2014 Tlakový ohrievač./bytovky/ 17.2.2014
9 Kooperativa poisťovňa,a.s. 87,48 s DPH 27.1.2014 Havarijné poistenie-traktor. 17.2.2014
Uhoľná 1 01001 Žilina
10 40337189 Milan Balcerčík 478,73 s DPH 27.1.2014 Vodoinštalačné práce - ObZS. 17.2.2014
11 35763469 Slovak Telecom, a. s. 30,98 s DPH 27.1.2014 Telefon - Slovak Telekom. 17.2.2014
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
12 30536049 Ing. František TEŤÁk - ŠTÚDIO F 312,00 s DPH 29.1.2014 Reprezentačné výdavky /kalendáre/ 17.2.2014
Ľudovíta Štúra 746/26 02901 Námestovo
13 35697270 Orange Slovensko a.s. 124,74 s DPH 29.1.2014 Telefon - orange 1/2013. 17.2.2014
Prievozska 6/A 82109 Bratislava
14 31607713 SECO Autotrans, s.r.o. 938,54 s DPH 29.1.2014 Prenájom dopravných prostriedkov. 17.2.2014
Jesenského 25 03601 Martin
15 46266003 INROJA s.r.o. 350,00 s DPH 4.2.2014 Údržba budovy požiarnej zbrojnice. 17.2.2014
16 ADMISFERA-USLUGI Robert Ryl 28,80 s DPH 4.2.2014 Posypová soľ na údržbu miestnych komunikácii. 17.2.2014
ul. Rzemieslnicza 20 30363 Krakow
17 36750697 TIRNA,vydavateľské družstvo 39,90 s DPH 4.2.2014 Finančný spravodaj r.2014. 17.2.2014
Štúrová 20 91701 Trnava
18 31096441 Jozef Paľa 51,60 s DPH 4.2.2014 Strava pre aktivačných 1/2014. 17.2.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
19 30222281 Technicke sluzby 2 312,59 s DPH 5.2.2014 Zneškodnenie odpadov-Zubrohlava. 17.2.2014
Priemyslu 560 02901 Namestovo
20 35763469 Slovak Telecom, a. s. 88,10 s DPH 5.2.2014 Telefon - Slovak Telekom. 17.2.2014
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
21 00584614 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 115,88 s DPH 6.2.2014 Členský poplatok ZMOBO. 17.2.2014
Bezručová 9 81109 Bratislava
22 31560202 Plastik spol. s r.o. 102,68 s DPH 6.2.2014 Údržťba budov. 17.2.2014
Ťapešovo 167 02951 Lokca
23 36403431 SAD LIORBUS, a. s. 146,00 s DPH 6.2.2014 Zajazdová doprava - klub dôchodcov. 17.2.2014
Bystrická cesta 62 03401 Ružomberok
24 43768296 PhDr.Filková Oľga 170,00 s DPH 10.2.2014 Vyšetrenie vodičov. 17.2.2014
Červeného kríža 02901 Námestovo
25 36403008 Stredoslovenska energetika, a. s. 34,39 s DPH 10.2.2014 Servis meracieho zariadenia. 17.2.2014
Ulica republiky 5 01047 Žilina
26 41636783 Mgr.Enzo Passerini 20,00 s DPH 10.2.2014 Preklad zo slovenčiny. 17.2.2014
Fedáková č.36 84102 Bratislava
Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu Dátum prijatia Schválil Číslo obj. Číslo zmluvy Text Dátum zverejnenia
27 JUDR.IvanILAVSKÝ 300,00 s DPH 9.1.2014 Poskytnuté právne služby. 28.3.2014
ulMartina Hattalu 2159/38 02601 Dolný Kubín
28 46128026 Albín Franek 161,98 s DPH 9.1.2014 Tlačivá, papiera kancelárske potreby. 28.3.2014
Oravské Veselé č. 604 02962 Oravské Veselé
29 37867440 SAMNET-informačný systém samosprávy 32,86 s DPH 7.1.2014 Zasielanie informácii o dotáciach. 28.3.2014
Hviezdoslavova 183 95301 Zlaté Moravce
30 17955866 PhDR.Juraj Laššuth 223,00 s DPH 10.2.2014 Všeobecné služby. 28.3.2014
Dukelských hrdinov 2040/31 02601 Dolný Kubín
31 36866849 JUDr.Stopka,JUDr.Biendovský,JUDr.Strapáč,PhD, s.r.o. 50,00 s DPH 7.2.2014 Právne služby 1/2014. 28.3.2014
Potočná 2835/A 02201 Čakca
32 31096441 Jozef Paľa 556,20 s DPH 10.2.2014 StravaOcU 1/2014. 28.3.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
33 41062027 Ing.Jana Valková 12,00 s DPH 14.2.2014 Preklad korešpondencie. 28.3.2014
Dlhá 5 94901 Nitra
34 36857432 RTVS Rozhlasová a televízna spoločnosť, s. r. o. 224,06 s DPH 12.2.2014 Poplatok za rozhlas a televíziu. 28.3.2014
Staré Grunty 2 84104 Bratislava
35 31045901 HUBA Milos 65,56 s DPH 17.2.2014 Akcia -tvorivé dielne -CVČ. 28.3.2014
M.R.Stefanika 2263 02601 D.Kubin
50001 17334870 Štátny ver.a potravinový ústav 101,15 s DPH 7.2.2014 Labolatorne vyšetrenie vody. 28.3.2014
Janošková 1611/58 02601 Dolný Kubín
50002 37763423 Tomáš Sloboda 51,00 s DPH 10.2.2014 Všeobecný material. 28.3.2014
Bjormsonová 4806/3 03601 Martin
36 31607713 SECO Autotrans, s.r.o. 938,54 s DPH 14.2.2014 Prenájom dopravných prostriedkov. 17.3.2014
Jesenského 25 03601 Martin
37 35657031 Ing. Vladimír Krušinský 1 750,00 s DPH 14.2.2014 Územný plán obce. 17.3.2014
P.O.Box 91 Javoová 1/35 01007 Žilina 1/35
38 30581109 Ing.arch. Vladimír Barčiak 3 967,38 s DPH 14.2.2014 Územný plán obce. 17.3.2014
Gerlachovská 9 01001 Žilina
39 35763469 Slovak Telecom, a. s. 6,00 s DPH 14.2.2014 Vyjadrenie k existujúcej TKZ. 17.3.2014
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
40 32272529 Matej Juričák ELMA 117,60 s DPH 14.2.2014 Periodická revízia-poplachový systém. 17.3.2014
Babín 70 02952 Hruštín
41 36743852 WebHouse, s. r. o. 69,26 s DPH 17.2.2014 Webhostingové služby - Priestor. 17.3.2014
Paulínska 20 91701 Trnava
42 17316219 Geodedický a kartografický ústav Bratislava 18,00 s DPH 21.2.2014 Poskytnutie údajov z katastra nehuteľností. 17.3.2014
Chlumeckého 4 82745 Bratislava II
43 32272529 Matej Juričák ELMA 255,85 s DPH 21.2.2014 Servisná činnosť-poplachový systém. 17.3.2014
Babín 70 02952 Hruštín
44 31938434 RVC Martin - Združenie obcí regionálne vzdel.centrum 32,00 s DPH 26.2.2014 Publikácia-účtovné súvsťažnosti,CD-poznámky. 17.3.2014
Nám. S.H.Vajanskeho 1 03601 Martin
45 45962081 Jozef Kovalčík-DEWI SLOVAKIA 491,74 s DPH 4.3.2014 Vozík + prehos./Dom smútku/ 17.3.2014
Zemplínska 6455/3 08001 Prešov
46 14272199 Jozef Pisarčík P-mal 222,22 s DPH 4.3.2014 Rekonštrukcia Obecná prevádzka. 17.3.2014
Slnečná 162/17 02901 Námestovo Udržba - hasičský automobil.
47 35763469 Slovak Telecom, a. s. 30,98 s DPH 3.3.2014 Telefon - Slovak Telekom. 17.3.2014
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
48 35697270 Orange Slovensko a.s. 130,32 s DPH 3.3.2014 Telefon - orange 2/2013. 17.3.2014
Prievozska 6/A 82109 Bratislava
49 31607713 SECO Autotrans, s.r.o. 9 985,34 s DPH 6.3.2014 Kúpa - osobný automobil Octavia. 17.3.2014
Jesenského 25 03601 Martin
50 00178454 Slovenský ochranny zväz autorský pre práva k hudobným dielam 20,40 s DPH 7.3.2014 Poplatok - verejné použitie hud. diel. 17.3.2014
Rastislavova 3 82108 Bratislava 2
Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu Dátum prijatia Schválil Číslo obj. Číslo zmluvy Text Dátum zverejnenia
51 35763469 Slovak Telecom, a. s. 74,87 s DPH 7.3.2014 Telefon - Slovak Telekom. 10.4.2014
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
52 30222281 Technicke sluzby 2 101,40 s DPH 10.3.2014 Zneškodnenie odpadov-Zubrohlava. 10.4.2014
Priemyslu 560 02901 Namestovo
53 34421220 Ondrej Kubik 25,20 s DPH 6.3.2014 Návrh grafiky na plagáty. 10.4.2014
54 00650498 Komunalna poistovna 123,98 s DPH 7.3.2014 Havarijné poistenie- fábia. 10.4.2014
55 31096441 Jozef Paľa 120,00 s DPH 11.3.2014 Akcia - Tvorivé dielne /CVČ/ 10.4.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
56 36866849 JUDr.Stopka,JUDr.Biendovský,JUDr.Strapáč,PhD, s.r.o. 50,00 s DPH 7.3.2014 Právne služby 2/2014. 10.4.2014
Potočná 2835/A 02201 Čakca
57 3642190 PyroKomplex s.r.o. 100,08 s DPH 4.3.2014 Činnosť technika OPP. 10.4.2014
Stefanikova 264/30 02901 Namestovo
58 31096441 Jozef Paľa 480,60 s DPH 11.3.2014 StravaOcU 2/2014. 10.4.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
59 46550941 Ateliér DK, s.r.o. 470,00 s DPH 17.3.2014 Noviny- Zvesti spod Pilska. 10.4.2014
Matúšková 2575 02601 Dolný Kubín
60 46128026 Albín Franek 128,09 s DPH 20.3.2014 Tlačivá, papiera kancelárske potreby. 10.4.2014
Oravské Veselé č. 604 02962 Oravské Veselé
61 46919805 Topset 501,78 s DPH 21.3.2014 Zmluva o aktualizácii programov na rok 2014. 10.4.2014
Hollého 2366/25B 90031 Stupava
62 14168821 Marián Grigel 919,19 s DPH 21.3.2014 Rekonštrukcia OP. 10.4.2014
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo
63 36761371 JAFFA, s.r.o. 16,85 s DPH 21.3.2014 Všeobecný materiál. 10.4.2014
Slnečná 162/9 02901 Námestovo
64 31096441 Jozef Paľa 42,00 s DPH 21.3.2014 Strava pre aktivačných 2/2014. 10.4.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
65 31096441 Jozef Paľa 124,80 s DPH 21.3.2014 Strava - voľby prezidenta/1.kolo/ 10.4.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
66 35697270 Orange Slovensko a.s. 128,52 s DPH 4.4.2014 Telefon - orange 2/2013. 10.4.2014
Prievozska 6/A 82109 Bratislava
67 35763469 Slovak Telecom, a. s. 30,98 s DPH 4.4.2014 Telefon Slovak za 3/2014. 10.4.2014
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
68 31096441 Jozef Paľa 48,00 s DPH 4.4.2014 Strava pre aktivačných 3/2014. 10.4.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
69 31096441 Jozef Paľa 116,80 s DPH 4.4.2014 Strava - voľby prezidenta/2.kolo/ 10.4.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
70 30222281 Technicke sluzby 2 047,01 s DPH 4.4.2014 Zneškodnenie odpadov-Zubrohlava. 10.4.2014
Priemyslu 560 02901 Namestovo
50003 40337189 Milan Balcerčík 785,40 s DPH 14.2.2014 Materiál + Údržba vodovodu. 10.4.2014
50004 33601402 Vincent Sotoňák 48,00 s DPH 14.3.2014 Oprava vodovodu. 10.4.2014
447 02962 Oravské Veselé
Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu Dátum prijatia Schválil Číslo obj. Číslo zmluvy Text Dátum zverejnenia
71 36371271 PORADCA s. r. o. 18,30 s DPH 3.3.2014 Publikácie - zákony 2014- I,II,III. 2.5.2014
Pri Celulózke 40 01001 Žilina
72 17809517 Miroslav Stašák - PIRO 547,18 s DPH 31.3.2014 Všeobecný materiál - obec. 2.5.2014
Materiál na údržbu- Fábia.
Čistiace prostriedky - obec.
Materiál - požiarna zbrojnica.
Materiál na údržbu- Fábia.
Čistiace prostriedky - Zdravotné stredisko.
Všeobecný materiál - obec.
73 35763469 Slovak Telecom, a. s. 76,64 s DPH 7.4.2014 Telefon - Slovak Telekom 3/2014. 2.5.2014
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
74 36866849 JUDr.Stopka,JUDr.Biendovský,JUDr.Strapáč,PhD, s.r.o. 50,00 s DPH 9.4.2014 Právne služby 3/2014. 2.5.2014
Potočná 2835/A 02201 Čakca
75 37804332 Združenie Biela Orava 869,10 s DPH 3.4.2014 Členský príspevok - ZBO - 2.štvrťrok 2014. 2.5.2014
Grúnik 56 02953 Breza
76 36746045 3W Slovakia s.r.o 164,94 s DPH 3.4.2014 Ročná licencia na portál - virtuálny cintorín. 2.5.2014
Pod Hájom 1087/50 01841 Dubnica nad Váhom
77 33754420 Jozef Malák, MAJO 150,00 s DPH 7.4.2014 Posedenie ku dňu učiteľov. 2.5.2014
455 02963 Mútne 455
78 00650498 Komunalna poistovna 9,50 s DPH 11.4.2014 Doplatok poistného UNC. 2.5.2014
79 17310598 SLOVGRAM 33,50 s DPH 11.4.2014 1215692 Odmeny - verejný prednos obrazových a zvukových záznamov. 2.5.2014
Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava
80 36743852 WebHouse, s. r. o. 14,75 s DPH 11.4.2014 Poplatok za doménu Priestor. 2.5.2014
Paulínska 20 91701 Trnava
81 35095091 Peter Kekeľák-KEKO 822,00 s DPH 11.4.2014 Materiál na údržbu bytov. 2.5.2014
Slobody 550/15 02901 Námestovo
82 37730576 Ján Piták 273,96 s DPH 11.4.2014 Práce MP 27. 2.5.2014
Slanická 470/21 02901 Námestovo
83 46919805 Topset 228,00 s DPH 14.4.2014 Program WinCITY Kataster - obnova. 2.5.2014
Hollého 2366/25B 90031 Stupava
50005 17809517 Miroslav Stašák - PIRO 44,29 s DPH 31.3.2014 Čistiace prostriedky. 2.5.2014
Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu Dátum prijatia Schválil Číslo obj. Číslo zmluvy Text Dátum zverejnenia
84 31096441 Jozef Paľa 499,50 s DPH 10.4.2014 StravaOcU 3/2014. 16.5.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
85 17443583 Ing.Labjak Anton 160,37 s DPH 17.4.2014 Stavebné rezivo - OP. 16.5.2014
86 Kooperativa poisťovňa,a.s. 87,48 s DPH 17.4.2014 Havarijné poistenie-traktor. 16.5.2014
Uhoľná 1 01001 Žilina
87 35763469 Slovak Telecom, a. s. 30,98 s DPH 24.4.2014 Telefon - Slovak Telekom. 16.5.2014
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
88 36438308 DOMATRA, s. r. o. 129,60 s DPH 24.4.2014 Všeobecný materiál-PDO. 16.5.2014
Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo
89 35697270 Orange Slovensko a.s. 129,77 s DPH 30.4.2014 Telefon - orange 4/2013. 16.5.2014
Prievozska 6/A 82109 Bratislava
90 14272199 Jozef Pisarčík P-mal 203,02 s DPH 5.5.2014 Rekonštrukcia Obecná prevádzka. 16.5.2014
Slnečná 162/17 02901 Námestovo
91 35763469 Slovak Telecom, a. s. 78,92 s DPH 6.5.2014 Telefon - Slovak Telekom. 16.5.2014
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
92 36362891 SDaM, s.r.o. 165,04 s DPH 5.5.2014 Štrkopiesok - OP. 16.5.2014
93 31096441 Jozef Paľa 526,50 s DPH 9.5.2014 StravaOcU 4/2014. 16.5.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
94 31096441 Jozef Paľa 51,00 s DPH 9.5.2014 Polievka pre aktivačných za 4/2014. 16.5.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
95 31567339 Bora s.r.o. 168,00 s DPH 9.5.2014 Údržba cintorína-rašelina. 16.5.2014
96 30222281 Technicke sluzby 2 523,26 s DPH 9.5.2014 Zneškodnenie odpadov-Zubrohlava. 16.5.2014
Priemyslu 560 02901 Namestovo
97 14168821 Marián Grigel 142,08 s DPH 9.5.2014 Údržba ciest. 16.5.2014
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo
50006 31916899 OBECNÁ PREVÁDZKA 101,15 s DPH 30.4.2014 Labolatorne vyšetrenie vody-refakturácia. 16.5.2014
374 02962 ORAVSKÉ VESELÉ
Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu Dátum prijatia Schválil Číslo obj. Číslo zmluvy Text Dátum zverejnenia
98 14272377 Ing. Vladimir Petriska - Bortex 45,11 s DPH 28.4.2014 Patron Ivan Pracovné oblečenie. 25.6.2014
Starosta obce
99 36866849 JUDr.Stopka,JUDr.Biendovský,JUDr.Strapáč,PhD, s.r.o. 50,00 s DPH 5.5.2014 Právne služby 4/2014. 25.6.2014
Potočná 2835/A 02201 Čakca
100 37359347 Ivan Skirčák-AQ Plus 947,40 s DPH 19.5.2014 Patron Ivan Vedenie plaveckého výcviku pre ZŠ. 25.6.2014
Športovcov 1178/10-23 02601 Dolný Kubín Starosta obce
101 37730487 Anton Šefčík 97,00 s DPH 20.5.2014 Patron Ivan Oprava pracovného náradia. 25.6.2014
Prevádzka Oravské Veselé č. 374 02962 Oravské Veselé Starosta obce
102 3642190 PyroKomplex s.r.o. 393,47 s DPH 21.5.2014 Hasiči (pracovná obuv,blúzy,nohavice) 25.6.2014
Stefanikova 264/30 02901 Namestovo
103 46128026 Albín Franek 143,06 s DPH 26.5.2014 Kancelárske potreby. 25.6.2014
Oravské Veselé č. 604 02962 Oravské Veselé
104 37729331 VS- Laser Viktor Sameliak 153,60 s DPH 26.5.2014 Patron Ivan Xerox - výmena.. 25.6.2014
Olešová 582 02962 Oravske Vesele Starosta obce
105 37359347 Ivan Skirčák-AQ Plus 758,50 s DPH 30.5.2014 Patron Ivan Vedenie plaveckého výcviku pre ZŠ. 25.6.2014
Športovcov 1178/10-23 02601 Dolný Kubín Starosta obce
106 36669679 PROARCH Ružomberok, s. r. o. 720,00 s DPH 30.5.2014 Patron Ivan Spracovanie štúdie-Amfiteáter. 25.6.2014
Poľná 11 03401 Ružomberok Starosta obce
107 00653501 UNIQA poisťovňa, a.s. 72,42 s DPH 22.5.2014 Patron Ivan Poistenie vozidiel - Iveco./do 13.12.2014/ 25.6.2014
Lazaretská 15 82007 Bratislava 27 Starosta obce
108 35763469 Slovak Telecom, a. s. 30,98 s DPH 23.5.2014 Telefon - Slovak Telekom. 25.6.2014
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
109 31096441 Jozef Paľa 136,00 s DPH 26.5.2014 Strava - voľby do EU 25.6.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
110 17953707 Zdenek Triebeľ 900,00 s DPH 26.5.2014 Patron Ivan Audobusová doprava-plaváreň /CVČ/ 25.6.2014
33 02963 Beňadovo Starosta obce
111 14168821 Marián Grigel 79,33 s DPH 29.5.2014 Všeobecný materiál - ObZS. 25.6.2014
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo
112 35697270 Orange Slovensko a.s. 146,46 s DPH 29.5.2014 Telefon - orange 5/2013. 25.6.2014
Prievozska 6/A 82109 Bratislava
113 35697270 Orange Slovensko a.s. 134,97 s DPH 31.5.2014 Telefon Samsung S-View,software. 25.6.2014
Prievozska 6/A 82109 Bratislava
114 00650498 Komunalna poistovna 1 191,21 s DPH 5.6.2014 Zákonné poistenie vozidiel do 30.12.2014. 25.6.2014
115 30222281 Technicke sluzby 1 904,98 s DPH 5.6.2014 Zneškodnenie odpadov-Zubrohlava. 25.6.2014
Priemyslu 560 02901 Namestovo
116 35763469 Slovak Telecom, a. s. 79,31 s DPH 5.6.2014 Telefon - Slovak Telekom. 25.6.2014
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
117 3642190 PyroKomplex s.r.o. 100,08 s DPH 5.6.2014 Činnosť technika OPP. 25.6.2014
Stefanikova 264/30 02901 Namestovo
118 31397727 EKOAUDITOR, spol. s.r.o. 600,00 s DPH 5.6.2014 Patron Ivan Audit za r.2013. 25.6.2014
Letecká 22 83103 Bratislava Starosta obce
119 14168821 Marián Grigel 50,04 s DPH 10.6.2014 Všeobecný materiál - ObZS. 25.6.2014
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo Požičanie náradia.
120 31096441 Jozef Paľa 130,50 s DPH 4.6.2014 Strava 5/2014. 25.6.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
121 31096778 Ignác Kasan-IDAKOS 290,30 s DPH 10.6.2014 Patron Ivan Rúra zváraná (lešenárske trúbky) 25.6.2014
Starosta obce
122 35697270 Orange Slovensko a.s. 378,52 s DPH 10.6.2014 Tablet 25.6.2014
Prievozska 6/A 82109 Bratislava Tablet
Telefon Samsung Galaxy S4
Telefon Orange Hiro
123 3642190 PyroKomplex s.r.o. 447,00 s DPH 10.6.2014 Rovnošaty pre PO/prilby,opasky/ 25.6.2014
Stefanikova 264/30 02901 Namestovo
124 31363091 INPROST s.r.o 15,60 s DPH 10.6.2014 Patron Ivan Doplatok - obecné noviny na r.2014. 25.6.2014
Smrečianska 29 81105 Bratislava 1 Starosta obce
125 00650498 Komunalna poistovna 123,98 s DPH 10.6.2014 Havarijné poistenie- fábia. 25.6.2014
126 36403431 SAD LIORBUS, a. s. 133,00 s DPH 12.6.2014 Patron Ivan Zájazdová doprava-Or.Veselé-Slaná voda /CVČ/ 25.6.2014
Bystrická cesta 62 03401 Ružomberok Starosta obce
127 36866849 JUDr.Stopka,JUDr.Biendovský,JUDr.Strapáč,PhD, s.r.o. 50,00 s DPH 12.6.2014 Právne služby 5/2014. 25.6.2014
Potočná 2835/A 02201 Čakca
128 31096441 Jozef Paľa 567,00 s DPH 13.6.2014 StravaOcU 5/2014. 25.6.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
129 46550941 Ateliér DK, s.r.o. 520,00 s DPH 19.6.2014 Noviny- Zvesti spod Pilska. 25.6.2014
Matúšková 2575 02601 Dolný Kubín
130 31567339 Bora s.r.o. 36,00 s DPH 19.6.2014 Údržba cintorína-rašelina. 25.6.2014
50007 46919805 Topset 198,00 s DPH 22.5.2014 Patron Ivan Licencia-program WinCITY Voda. 25.6.2014
Hollého 2366/25B 90031 Stupava Starosta obce
50008 17334870 Štátny ver.a potravinový ústav 101,15 s DPH 19.6.2014 Labolatorne vyšetrenie vody. 25.6.2014
Janošková 1611/58 02601 Dolný Kubín
Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu Dátum prijatia Schválil Číslo obj. Číslo zmluvy Text Dátum zverejnenia
131 45366594 R.M.Agency, s.r.o. 96,00 s DPH 9.6.2014 Patron Ivan Informačná brožúra. 23.7.2014
Horný Val 23 01001 Žilina Starosta obce
132 31331131 ŠEVT a.s. 22,36 s DPH 23.6.2014 Patron Ivan Tlačivá. 23.7.2014
Plynarenska 6 92109 Bratislava Starosta obce
133 35763469 Slovak Telecom, a. s. 37,32 s DPH 24.6.2014 Patron Ivan Telefon - Slovak Telekom. 23.7.2014
N8m.slobody 6 81762 Bratislava Starosta obce
134 17809517 Miroslav Stašák - PIRO 634,41 s DPH 24.6.2014 Patron Ivan Materiál na údržbu-smetný voz 23.7.2014
Starosta obce Čistiace prostriedky-dom smútku
Všeobecný materiál - OcU
Všeobecný materiál - údržba mostov
Všeobecný materiál - OP
135 46919805 Topset 24,00 s DPH 24.6.2014 Patron Ivan Školenie (WinCity voda) 23.7.2014
Hollého 2366/25B 90031 Stupava Starosta obce
136 36427969 FLORIAN, s.r.o 638,40 s DPH 25.6.2014 Patron Ivan Školenie - PO. 23.7.2014
Priekopská 26 03601 Martin Starosta obce
137 31363091 INPROST s.r.o 32,00 s DPH 30.6.2014 Patron Ivan Tlačivá (daň z nehnuteľností) 23.7.2014
Smrečianska 29 81105 Bratislava 1 Starosta obce
138 36362891 SDaM, s.r.o. 257,76 s DPH 30.6.2014 Patron Ivan Rekonštrukcia - Amfiteáter. 23.7.2014
Starosta obce
139 17953707 Zdenek Triebeľ 2 158,00 s DPH 7.7.2014 Patron Ivan Doprava - žiakov (futbalisti) 23.7.2014
33 02963 Beňadovo Starosta obce
140 17953707 Zdenek Triebeľ 1 994,00 s DPH 7.7.2014 Patron Ivan Doprava - žiakov (futbalisti) 23.7.2014
33 02963 Beňadovo Starosta obce
141 30222281 Technicke sluzby 1 661,05 s DPH 7.7.2014 Patron Ivan Zneškodnenie odpadov-Zubrohlava. 23.7.2014
Priemyslu 560 02901 Namestovo Starosta obce
142 14168821 Marián Grigel 1 316,62 s DPH 7.7.2014 Patron Ivan Rekonštrukcia-Amfiteáter. 23.7.2014
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo Starosta obce
143 14272199 Jozef Pisarčík P-mal 330,36 s DPH 4.7.2014 Patron Ivan Materiál - údržba KD. 23.7.2014
Slnečná 162/17 02901 Námestovo Starosta obce Materiál - údržba mosty.
144 32726040 Jozef Socha - Autobusová doprava 198,60 s DPH 30.6.2014 Patron Ivan Preprava osob- deti ZŠ- Or.Veselé-Roháče. 23.7.2014
č.3 02964 Oravska Jasenica Starosta obce
145 00162957 IVESKošice 389,80 s DPH 30.6.2014 Patron Ivan Služby STP APV- Ives. 23.7.2014
Čsl.armády 20 04118 Košice Starosta obce
146 31096441 Jozef Paľa 136,80 s DPH 10.7.2014 Patron Ivan Večierok 9. ročník (strava) 23.7.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794 Starosta obce
147 31096441 Jozef Paľa 52,50 s DPH 10.7.2014 Patron Ivan Polievka pre aktivačných za 6/2014. 23.7.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794 Starosta obce Strava pre aktivačných za 6/2014.
148 35763469 Slovak Telecom, a. s. 102,06 s DPH 10.7.2014 Patron Ivan Telefon - Slovak Telekom. 23.7.2014
N8m.slobody 6 81762 Bratislava Starosta obce
149 31096441 Jozef Paľa 621,00 s DPH 10.7.2014 Patron Ivan Strava pre OcU za 6/2014. 23.7.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794 Starosta obce
150 31601154 TRANSBET, s.r.o. 601,80 s DPH 11.7.2014 Patron Ivan Brtón (Amfiteáter) 23.7.2014
Oravský Podzámok 386 02741 Oravský Podzámok Starosta obce
151 37804332 Združenie Biela Orava 869,10 s DPH 4.7.2014 Patron Ivan Členský príspevok - ZBO - 3.štvrťrok 2014. 23.7.2014
Grúnik 56 02953 Breza Starosta obce
152 36669679 PROARCH Ružomberok, s. r. o. 420,00 s DPH 10.7.2014 Patron Ivan Projektová dokumentácia - KD - zmena. 23.7.2014
Poľná 11 03401 Ružomberok Starosta obce
153 36866849 JUDr.Stopka,JUDr.Biendovský,JUDr.Strapáč,PhD, s.r.o. 50,00 s DPH 14.7.2014 Patron Ivan Právne služby 6/2014. 23.7.2014
Potočná 2835/A 02201 Čakca Starosta obce
154 14168821 Marián Grigel 397,02 s DPH 14.7.2014 Patron Ivan Rekonštrukcia-Amfiteáter. 23.7.2014
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo Starosta obce
155 37970518 OPEN DOOR 588,00 s DPH 14.7.2014 Patron Ivan Vypracovanie žiadosti Enviroment.fonu./zateplenie KD/ 23.7.2014
Vinohradnicka 149/1 92701 Sala Starosta obce
156 31362044 LMM, spol. s r.o. 19 980,00 s DPH 10.7.2014 Patron Ivan Minirýpadlo Hyundai R27z-9. 23.7.2014
Klenová 24 83101 Bratislava Starosta obce
157 40746909 Jozef Maliterný 877,85 s DPH 14.7.2014 Patron Ivan 1 Práce - rekonštrukcia amfiteátra. 23.7.2014
Starosta obce Stravovanie
158 35697270 Orange Slovensko a.s. 159,26 s DPH 14.7.2014 Patron Ivan Telefon - orange 6/2013. 23.7.2014
Prievozska 6/A 82109 Bratislava Starosta obce
50009 00650498 Obec Oravské Veselé 345,62 s DPH 24.6.2014 Patron Ivan Zákonné poistenie vozidla - Fekal r.2014. 23.7.2014
Starosta obce
Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu Dátum prijatia Schválil Číslo obj. Číslo zmluvy Text Dátum zverejnenia
159 31397727 EKOAUDITOR, spol. s.r.o. 240,00 s DPH 21.7.2014 Patron Ivan Audit za r.2013 - konsolidovaná závierka. 26.8.2014
Letecká 22 83103 Bratislava Starosta obce
160 27943585 Petr Diviš s.r.o. 450,60 s DPH 23.7.2014 Patron Ivan Liatinový stojan na vodu. 26.8.2014
Služeb 1 10800 Praha 10 Starosta obce
161 Kooperativa poisťovňa,a.s. 87,48 s DPH 24.7.2014 Havarijné poistenie-traktor. 26.8.2014
Uhoľná 1 01001 Žilina
162 31601154 TRANSBET, s.r.o. 511,20 s DPH 24.7.2014 Patron Ivan Brtón (Amfiteáter) 26.8.2014
Oravský Podzámok 386 02741 Oravský Podzámok Starosta obce
163 35763469 Slovak Telecom, a. s. 31,09 s DPH 24.7.2014 Telefon - Slovak Telekom. 26.8.2014
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
164 36362891 SDaM, s.r.o. 1 042,02 s DPH 28.7.2014 Rekonštrukcia - amifiteáter /štrkopiesok,kamenivo/. 26.8.2014
165 3642190 PyroKomplex s.r.o. 20,40 s DPH 29.7.2014 Školenie BOZP-aktivačné práce. 26.8.2014
Stefanikova 264/30 02901 Namestovo
166 35697270 Orange Slovensko a.s. 150,64 s DPH 31.7.2014 Telefon - orange 7/2013. 26.8.2014
Prievozska 6/A 82109 Bratislava
167 00650498 Komunalna poistovna 32,50 s DPH 1.8.2014 Havarijné poistenie- fábia. 26.8.2014
168 36433721 ELSPOL-SK,s.r.o. 352,19 s DPH 4.8.2014 Rekonštrukcia-amfiteáter. 26.8.2014
L.Stura 778/46 02901 Namestovo Rekonštrukcia-prevádzka.
169 36750697 TIRNA,vydavateľské družstvo 39,90 s DPH 4.8.2014 Patron Ivan Finančný spravodaj 2015. 26.8.2014
Štúrová 20 91701 Trnava Starosta obce
170 14168821 Marián Grigel 1 166,94 s DPH 4.8.2014 Rekonštrukcia-Amfiteáter. 26.8.2014
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo
171 44101601 EFN plus s. r. o. 485,00 s DPH 4.8.2014 Patron Ivan Scaner Brother ADS2600WYJ1. 26.8.2014
Štefániková 212 02901 Namestovo Starosta obce
172 14272199 Jozef Pisarčík P-mal 228,19 s DPH 4.8.2014 Patron Ivan Všeobecný materiál. 26.8.2014
Slnečná 162/17 02901 Námestovo Starosta obce
173 36438308 DOMATRA, s. r. o. 92,07 s DPH 4.8.2014 Dvere+kľučky. (ZŠ s MŠ) 26.8.2014
Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo
174 40746909 Jozef Maliterný 810,29 s DPH 5.8.2014 Patron Ivan 1 Práce - rekonštrukcia amfiteátra. 26.8.2014
Starosta obce Stravovanie
Práce - rekonštrukcia ZŠ s MŠ
Prácev obci.
175 31563732 Cestne stavby s.r.o 33 504,71 s DPH 6.8.2014 Patron Ivan Rabčianska cesta. 26.8.2014
ulica 1. mája 724 03101 Liptovský Mikuláš Starosta obce
176 31563732 Cestne stavby s.r.o 32 317,84 s DPH 6.8.2014 Patron Ivan Olešová cesta. 26.8.2014
ulica 1. mája 724 03101 Liptovský Mikuláš Starosta obce
177 31348262 Wolters Klluwer s.r.o. 72,00 s DPH 6.8.2014 Patron Ivan Časopis - Účtovníctvo obcí. 26.8.2014
Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2 Starosta obce
178 31096441 Jozef Paľa 97,50 s DPH 6.8.2014 Strava pre aktivačných 7/2014. 26.8.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794 Strava OcU.
179 31096441 Jozef Paľa 691,20 s DPH 6.8.2014 Strava pre OcU za 7/2014. 26.8.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
180 30222281 Technicke sluzby 2 201,71 s DPH 7.8.2014 Zneškodnenie odpadov-Zubrohlava. 26.8.2014
Priemyslu 560 02901 Namestovo
181 35763469 Slovak Telecom, a. s. 87,36 s DPH 7.8.2014 Telefon - Slovak Telekom. 26.8.2014
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
182 14168821 Marián Grigel 705,43 s DPH 8.8.2014 Rekonštrukcia-Amfiteáter. 26.8.2014
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo
183 14168821 Marián Grigel 559,46 s DPH 8.8.2014 Rekonštrukcia-Amfiteáter. 26.8.2014
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo
184 14168821 Marián Grigel 610,99 s DPH 8.8.2014 Rekonštrukcia-Amfiteáter. 26.8.2014
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo
185 35095091 Peter Kekeľák-KEKO 5 388,00 s DPH 11.8.2014 Udržbu bytov - 10 BJ/výmena kuchynka7,rohová1/ 26.8.2014
Slobody 550/15 02901 Námestovo
186 36866849 JUDr.Stopka,JUDr.Biendovský,JUDr.Strapáč,PhD, s.r.o. 50,00 s DPH 12.8.2014 Právne služby 7/2014. 26.8.2014
Potočná 2835/A 02201 Čakca
187 36011797 K.L.I.B.O.S., s r.o 870,67 s DPH 15.8.2014 Patron Ivan Doprava Or.Veselé-Lúčky /deti-tábor/ 26.8.2014
Zákamenné 1035 02956 Zákamenné Starosta obce
188 33754217 Emil Lach Bolare 215,74 s DPH 11.8.2014 Patron Ivan Rekonštrukcia ZŠ s MŠ. 26.8.2014
Miestneho priemyslu 1246 02901 Námestovo Starosta obce
189 40338843 Ivan Ganobčík 245,00 s DPH 18.8.2014 Patron Ivan Rekonštrukcia ZŠ s MŠ. 26.8.2014
Starosta obce
190 36442151 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 154,86 s DPH 18.8.2014 Patron Ivan El.energia-nedoplatok ObZS-záchranka. (1-8/2014) 26.8.2014
Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina Starosta obce
191 36338451 TECHMAT s.r.o 53,06 s DPH 20.8.2014 Patron Ivan Rekonštrukcia Amfiteáter. (šroby) 26.8.2014
A.Sládkoviča 2424/191 01861 Beluša Starosta obce
50010 33754420 Jozef Malák, MAJO 229,74 s DPH 31.7.2014 Patron Ivan Uhlie-ekohrášok. 26.8.2014
455 02963 Mútne 455 Starosta obce
Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu Dátum prijatia Schválil Číslo obj. Číslo zmluvy Text Dátum zverejnenia
192 44210531 ESAT, s.r.o. 18,10 s DPH 15.8.2014 Patron Ivan Všeobecný materiál /batéria do ozvučenia/ 20.10.2014
Hlavné námestie 17 06001 Kežmarok Starosta obce
193 17809517 Miroslav Stašák - PIRO 415,92 s DPH 27.8.2014 Patron Ivan Pracovné náradie-aktivačná. 20.10.2014
Starosta obce
194 43566022 Miroslav Hruška 1 200,00 s DPH 11.8.2014 Patron Ivan Údržba ihriska. 20.10.2014
Starosta obce
195 31362044 LMM, spol. s r.o. 960,00 s DPH 11.8.2014 Patron Ivan Prenájiom stroja -miestne komunikácie. 20.10.2014
Klenová 24 83101 Bratislava Starosta obce
196 31362044 LMM, spol. s r.o. 660,00 s DPH 11.8.2014 Patron Ivan Prenájiom strojaMK - Olešová cesta. 20.10.2014
Klenová 24 83101 Bratislava Starosta obce
197 14168821 Marián Grigel 2 140,24 s DPH 22.8.2014 Rekonštrukcia-Amfiteáter. 20.10.2014
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo
198 31096778 Ignác Kasan-IDAKOS 516,80 s DPH 25.8.2014 Patron Ivan Rekonštrukcia - amfiteáter. 20.10.2014
Starosta obce
199 35763469 Slovak Telecom, a. s. 31,49 s DPH 25.8.2014 Telefon - Slovak Telekom. 20.10.2014
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
200 43328091 Kozák Miroslav 108,00 s DPH 28.8.2014 Patron Ivan Rekonštrukcia- amfiteáter. 20.10.2014
Starosta obce
201 36433721 ELSPOL-SK,s.r.o. 51,71 s DPH 2.9.2014 Údržba VO. 20.10.2014
L.Stura 778/46 02901 Namestovo
202 31096778 Ignác Kasan-IDAKOS 578,86 s DPH 2.9.2014 Patron Ivan Rekonštrukcia - OP. 20.10.2014
Starosta obce
203 36438308 DOMATRA, s. r. o. 158,53 s DPH 2.9.2014 Rekonštrukcia OP. 20.10.2014
Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo Materiál pre ZŠ.
204 36362891 SDaM, s.r.o. 1 385,28 s DPH 4.9.2014 Patron Ivan Rekonštrukcia - amfiteáter. 20.10.2014
Starosta obce
205 35763469 Slovak Telecom, a. s. 89,44 s DPH 4.9.2014 Telefon - Slovak Telekom. 20.10.2014
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
206 30222281 Technicke sluzby 1 815,75 s DPH 5.9.2014 Zneškodnenie odpadov-Zubrohlava. 20.10.2014
Priemyslu 560 02901 Namestovo
207 31096441 Jozef Paľa 577,80 s DPH 5.9.2014 Strava pre OcU za 8/2014. 20.10.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
208 31362044 LMM, spol. s r.o. 294,00 s DPH 8.9.2014 Patron Ivan Doprava- bager Hyundyi. 20.10.2014
Klenová 24 83101 Bratislava Starosta obce
209 35697270 Orange Slovensko a.s. 144,72 s DPH 8.9.2014 Telefon - orange 8/2013. 20.10.2014
Prievozska 6/A 82109 Bratislava
210 31096441 Jozef Paľa 55,50 s DPH 8.9.2014 Strava pre aktivačných 8/2014. 20.10.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794 Strava OcU.
211 3642190 PyroKomplex s.r.o. 100,08 s DPH 8.9.2014 Činnosť technika OPP. 20.10.2014
Stefanikova 264/30 02901 Namestovo
212 36054241 ARAŠID spol.s.r.o. 45,96 s DPH 9.9.2014 Patron Ivan Puzdro na tablet. 20.10.2014
Lazovna 69 97401 Banská Bytrica 1 Starosta obce
213 17057931 Urbar p.s.Or. Vesele 198,00 s DPH 10.9.2014 Patron Ivan Rekonšrukcia - amfiteáter. 20.10.2014
Starosta obce
214 36866849 JUDr.Stopka,JUDr.Biendovský,JUDr.Strapáč,PhD, s.r.o. 50,00 s DPH 10.9.2014 Právne služby 8/2014. 20.10.2014
Potočná 2835/A 02201 Čakca
215 00314731 Obec Oravský Podzámok 282,70 s DPH 10.9.2014 Patron Ivan Všeobecné služby. /5%Projektu-cestovný ruch na Orave/ 20.10.2014
Starosta obce
216 46128026 Albín Franek 14,60 s DPH 16.9.2014 Tlačivá a kancelárske potreby. 20.10.2014
Oravské Veselé č. 604 02962 Oravské Veselé
217 40746909 Jozef Maliterný 820,12 s DPH 12.9.2014 Patron Ivan 1 Práce - rekonštrukcia amfiteátra. 20.10.2014
Starosta obce Stravovanie
Práce - rekonštrukcia ZŠ s MŠ
Prácev obci.
218 33247421 Jozef Garbiar 332,60 s DPH 3.9.2014 Patron Ivan Všeobecny materiál ZŠ s MŠ. 20.10.2014
Školská 366 02712 Liesek Starosta obce
219 00650498 Komunalna poistovna 123,98 s DPH 12.9.2014 Havarijné poistenie- fábia do 1.1.2015. 20.10.2014
220 17413583 Ing. Labjak Anton 998,40 s DPH 16.9.2014 Patron Ivan Všeobecnymaterial /lavička Kubašák/ 20.10.2014
Starosta obce Rkonštrukcia - amfiteáter.
221 40336425 Skočík Peter 1 540,00 s DPH 18.9.2014 Patron Ivan Reprezentačné výdavky /plakety/ 20.10.2014
SNP 1116/40 02901 Námestovo Starosta obce
222 14168821 Marián Grigel 279,36 s DPH 18.9.2014 Rekonštrukcia-Amfiteáter. 20.10.2014
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo
223 36703575 Star EU, a.s. 420,00 s DPH 18.9.2014 Patron Ivan Následná monitorovacia správa. 20.10.2014
Vlčkova 51 81104 Bratislava Starosta obce
224 31607713 SECO Autotrans, s.r.o. 235,75 s DPH 22.9.2014 Patron Ivan Údržba Octavia. 20.10.2014
Jesenského 25 03601 Martin Starosta obce
225 47484225 MFStav, s.r.o. 2 500,00 s DPH 23.9.2014 Patron Ivan Rekonštrukcia OP (zateplenie) 20.10.2014
M.R.Štefánika 139 02744 Tvrdošín 1 Starosta obce
226 14168821 Marián Grigel 1 328,69 s DPH 24.9.2014 Rekonštrukcia-Amfiteáter. 20.10.2014
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo
227 36378054 Leško, spol.s.r.o. 602,40 s DPH 24.9.2014 Patron Ivan Lešenárske spojky. 20.10.2014
Staničná ul.189 02744 Tvrdošín-Krásna Hôrka Starosta obce
228 35731681 ZinkPower Martin, s.r.o. 137,81 s DPH 9.9.2014 Patron Ivan Rekonštrukcia-amfiteáter. 20.10.2014
Hlavná 2060 03852 Sučana Starosta obce
229 35697270 Orange Slovensko a.s. 146,84 s DPH 30.9.2014 Telefon - orange 9/2013. 20.10.2014
Prievozska 6/A 82109 Bratislava
230 17809517 Miroslav Stašák - PIRO 373,19 s DPH 30.9.2014 Patron Ivan Materiál na údržbu-DS. 20.10.2014
Starosta obce Materiál na údržbu-DS.
Materiál na údržbu-smetný voz.
Materiál na údržbu-obec.
Materiál na údržbu-obec./lavička/
231 17809517 Miroslav Stašák - PIRO 67,10 s DPH 30.9.2014 Patron Ivan Náradie,aktivačná . 20.10.2014
Starosta obce
232 17809517 Miroslav Stašák - PIRO 357,61 s DPH 30.9.2014 Patron Ivan Rekonštrukcia - amfiteáter. 20.10.2014
Starosta obce
233 36734390 BROS Computing, s.r.o. 250,00 s DPH 30.9.2014 Patron Ivan Spracovanie BP 122/2013. 20.10.2014
Zádubnie 169 01003 Žilina Starosta obce
234 40337189 Milan Balcerčík 64,80 s DPH 30.9.2014 Údržba ObZS. 20.10.2014
235 36382914 AGRA, s.r.o. 46,39 s DPH 3.10.2014 Patron Ivan Materiál na údržbu-traktor. 20.10.2014
Na Bystričku 800/14 03601 Martin Starosta obce
236 36433721 ELSPOL-SK,s.r.o. 14,10 s DPH 3.10.2014 Údržba VO. 20.10.2014
L.Stura 778/46 02901 Namestovo
237 30222281 Technicke sluzby 2 106,15 s DPH 3.10.2014 Zneškodnenie odpadov-Zubrohlava. 20.10.2014
Priemyslu 560 02901 Namestovo
238 35763469 Slovak Telecom, a. s. 31,14 s DPH 24.9.2014 Telefon - Slovak Telekom. 20.10.2014
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
239 14272199 Jozef Pisarčík P-mal 722,77 s DPH 3.10.2014 Patron Ivan Rekonštrukcia - amfiteáter. 20.10.2014
Slnečná 162/17 02901 Námestovo Starosta obce
240 36438308 DOMATRA, s. r. o. 44,04 s DPH 3.10.2014 Všeobecný materiál. 20.10.2014
Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo Rekonštrukcia - amfiteáter.
241 37804332 Združenie Biela Orava 869,10 s DPH 3.10.2014 Členský príspevok - ZBO - 4.štvrťrok 2014. 20.10.2014
Grúnik 56 02953 Breza
242 31096441 Jozef Paľa 48,00 s DPH 8.10.2014 Strava pre aktivačných 9/2014. 20.10.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
243 31096441 Jozef Paľa 567,00 s DPH 8.10.2014 Strava pre OcU za 9/2014. 20.10.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
244 35763469 Slovak Telecom, a. s. 91,07 s DPH 8.10.2014 Telefón za 9/2014. 20.10.2014
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
245 40746909 Jozef Maliterný 920,60 s DPH 8.10.2014 Patron Ivan 1 Rekonštrukcia amfiteátra. 20.10.2014
Starosta obce Stavebné práce v obci.
Stravovanie.
246 36866849 JUDr.Stopka,JUDr.Biendovský,JUDr.Strapáč,PhD, s.r.o. 50,00 s DPH 8.10.2014 Právne služby 9/2014. 20.10.2014
Potočná 2835/A 02201 Čakca
247 37730487 Anton Šefčík 39,00 s DPH 8.10.2014 Patron Ivan Oprava pracovného náradia. 20.10.2014
Prevádzka Oravské Veselé č. 374 02962 Oravské Veselé Starosta obce
248 31560202 Plastik spol. s r.o. 1 266,35 s DPH 8.10.2014 Materiil na údržbu MK. 20.10.2014
Ťapešovo 167 02951 Lokca
249 31560202 Plastik spol. s r.o. 618,62 s DPH 8.10.2014 Materiil na údržbu MK. 20.10.2014
Ťapešovo 167 02951 Lokca
250 31560202 Plastik spol. s r.o. 275,17 s DPH 8.10.2014 Materiil na údržbu MK. 20.10.2014
Ťapešovo 167 02951 Lokca
50011 33898006 Rastislav Baník - FILIP 159,97 s DPH 22.8.2014 Patron Ivan Krtkovanie-chata. 20.10.2014
Starosta obce
50012 46102604 IDAMER s.r.o. 978,98 s DPH 24.9.2014 Patron Ivan Vodomery. 20.10.2014
nám. DR Schwaitzera 196/4 91601 Stará Turá Starosta obce
50013 17809517 Miroslav Stašák - PIRO 86,92 s DPH 30.9.2014 Patron Ivan Čistiace prostriedky-chata. 20.10.2014
Starosta obce
Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu Dátum prijatia Schválil Číslo obj. Číslo zmluvy Text Dátum zverejnenia
251 26790149 SIKOV ROŽŇOV s.r.o. 114,26 s DPH 3.10.2014 Patron Ivan Osvetlenie-amfiteáter. 27.11.2014
Ostravská 2344 75661 Rožňo p.R Starosta obce
252 37803891 Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER 33,19 s DPH 14.10.2014 Patron Ivan Členský príspevok-agentúra Sever. 27.11.2014
Hviezdoslavovo nám. 1 02601 Dolný Kubín Starosta obce
253 36481599 STRADER s.r.o. 2 046,72 s DPH 15.10.2014 Patron Ivan Osvetlenie-amfiteáter. 27.11.2014
Šarišská 1997/20 09101 Stropkov Starosta obce
254 46128026 Albín Franek 84,83 s DPH 17.10.2014 Tlačivá a kancelárske potreby. 27.11.2014
Oravské Veselé č. 604 02962 Oravské Veselé
255 Kooperativa poisťovňa,a.s. 87,48 s DPH 20.10.2014 Havarijné poistenie-traktor. 27.11.2014
Uhoľná 1 01001 Žilina
256 47484225 MFStav, s.r.o. 3 651,38 s DPH 21.10.2014 Patron Ivan Rekonštrukcia OP (zateplenie) 27.11.2014
M.R.Štefánika 139 02744 Tvrdošín 1 Starosta obce
257 36362891 SDaM, s.r.o. 753,12 s DPH 22.10.2014 Patron Ivan Údržba MK. 27.11.2014
Starosta obce
258 17809517 Miroslav Stašák - PIRO 1 200,98 s DPH 22.10.2014 Rekonštrukcia - amfiteáter /dosky/ 27.11.2014
259 35763469 Slovak Telecom, a. s. 31,09 s DPH 24.10.2014 Telefon - Slovak Telekom. 27.11.2014
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
260 3642190 PyroKomplex s.r.o. 348,00 s DPH 24.10.2014 Dopravné zrkadlo. 27.11.2014
Stefanikova 264/30 02901 Namestovo
261 34421220 Kubík Ondrej - Tlačiareň Kubík 36,00 s DPH 24.10.2014 Patron Ivan Samolepky reflexné. 27.11.2014
Klinanská cesta 565 02901 Námestovo Starosta obce
262 35697270 Orange Slovensko a.s. 137,61 s DPH 28.10.2014 Telefon - orange 10/2014. 27.11.2014
Prievozska 6/A 82109 Bratislava
263 3642190 PyroKomplex s.r.o. 20,40 s DPH 29.10.2014 Školenie - aktivačná činnosť. 27.11.2014
Stefanikova 264/30 02901 Namestovo
264 17809517 Miroslav Stašák - PIRO 451,25 s DPH 31.10.2014 Pracovné náradie - aktivačná. 27.11.2014
265 41355580 Mgr.art Peter Cigaňák Art Shop Lienka 91,10 s DPH 31.10.2014 Patron Ivan Mikrodón 2ks. 27.11.2014
Kunstova 143 02943 Zubrohlava Starosta obce
266 36362891 SDaM, s.r.o. 391,02 s DPH 3.11.2014 Patron Ivan Údržba MK. 27.11.2014
Starosta obce
267 14272199 Jozef Pisarčík P-mal 119,29 s DPH 4.11.2014 Rekonštrukcia Obecná prevádzka. 27.11.2014
Slnečná 162/17 02901 Námestovo
268 00162957 IVESKošice 20,00 s DPH 4.11.2014 Patron Ivan Školenie Ives. 27.11.2014
Čsl.armády 20 04118 Košice Starosta obce
269 45554587 CLASSIC LINES s.r.o. 20,00 s DPH 5.11.2014 Patron Ivan Skolenie - vedenie účtovníctva. 27.11.2014
Letecká 22 83103 Bratislava Starosta obce
270 26790149 SIKOV ROŽŇOV s.r.o. 294,00 s DPH 5.11.2014 Patron Ivan Osvetlenie-amfiteáter. 27.11.2014
Ostravská 2344 75661 Rožňo p.R Starosta obce
271 36433721 ELSPOL-SK,s.r.o. 348,26 s DPH 5.11.2014 Údržba KD. 27.11.2014
L.Stura 778/46 02901 Namestovo Údržba VO.
272 36754749 CBS spol, s.r.o. 118,80 s DPH 5.11.2014 Patron Ivan Prezentáci v mape pre cyklistov. 27.11.2014
Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica Starosta obce
273 31560202 Plastik spol. s r.o. 80,76 s DPH 5.11.2014 Oprava ciest. 27.11.2014
Ťapešovo 167 02951 Lokca
274 40746909 Jozef Maliterný 824,56 s DPH 6.11.2014 Patron Ivan 1 Stavebné práce v obci. 27.11.2014
Starosta obce Stravovanie.
275 30222281 Technicke sluzby 2 157,36 s DPH 6.11.2014 Zneškodnenie odpadov-Zubrohlava. 27.11.2014
Priemyslu 560 02901 Namestovo
276 31938434 RVC Martin - Združenie obcí regionálne vzdel.centrum 264,29 s DPH 6.11.2014 Patron Ivan Členský poplatok na rok 2015. 27.11.2014
Nám. S.H.Vajanskeho 1 03601 Martin Starosta obce
277 35763469 Slovak Telecom, a. s. 89,11 s DPH 6.11.2014 Telefon - Slovak Telekom. 27.11.2014
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
278 17413583 Ing. Labjak Anton 348,49 s DPH 6.11.2014 Patron Ivan Stavebné rezivo. 27.11.2014
Starosta obce
279 41590465 Peter Jurík - LISA 27,88 s DPH 6.11.2014 Patron Ivan Prezentácia obce-slovakregion. 27.11.2014
Starosta obce
280 46550941 Ateliér DK, s.r.o. 526,00 s DPH 12.11.2014 Noviny- Zvesti spod Pilska. 27.11.2014
Matúšková 2575 02601 Dolný Kubín
281 31560202 Plastik spol. s r.o. 210,52 s DPH 13.11.2014 Údržba ObZS. 27.11.2014
Ťapešovo 167 02951 Lokca
282 31096441 Jozef Paľa 561,60 s DPH 13.11.2014 StravaOcU 10/2014. 27.11.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
283 31096441 Jozef Paľa 51,00 s DPH 13.11.2014 Polievka pre aktivačných 10/014. 27.11.2014
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
284 36631124 Slovenská pošta, a. s. 12,59 s DPH 14.11.2014 Patron Ivan Tlačivá-poštové poukazy. 27.11.2014
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica Starosta obce
285 45655073 Pavol Pačecha 220,00 s DPH 7.11.2014 Patron Ivan Oprava verejného osvetlenia. 27.11.2014
Starosta obce
286 4394536 METALTRIM s.r.o. 60,00 s DPH 14.11.2014 Patron Ivan Údržba -smetný voz. 27.11.2014
Starosta obce
287 37730576 Ján Piták 219,60 s DPH 14.11.2014 Patron Ivan Práce montážou plošinou. 27.11.2014
Slanická 470/21 02901 Námestovo Starosta obce
288 36438308 DOMATRA, s. r. o. 55,76 s DPH 18.11.2014 Všeobecný materiál. 27.11.2014
Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo
50014 40337189 Milan Balcerčík 498,28 s DPH 3.11.2014 Údržba vodovod. 27.11.2014
50015 46904549 UHOĽNÉ SKLADY MATIS,s.r.o. 783,96 s DPH 14.11.2014 Patron Ivan Hnedé uhlie. 27.11.2014
Štefánikova 247/46 02901 Námestovo Starosta obce
Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu Dátum prijatia Schválil Číslo obj. Číslo zmluvy Text Dátum zverejnenia
289 46961747 Joma Travel, s.r.o. 270,00 s DPH 13.11.2014 104032 Inzarcia v cestovnom informátori. 15.1.2015
Záhradnícka 2473/1A 03862 Vrútky
290 36866849 JUDr.Stopka,JUDr.Biendovský,JUDr.Strapáč,PhD, s.r.o. 50,00 s DPH 13.11.2014 Právne služby 10/2014. 15.1.2015
Potočná 2835/A 02201 Čakca
337 14168821 Marián Grigel 4 488,55 s DPH 18.12.2014 Rekonštrukcia - dom smútku. 15.1.2015
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo
338 30535841 Albín Pisarčík 200,00 s DPH 18.12.2014 Činnosť bezpečnostného technika. 15.1.2015
339 46938079 PROFESIONALNY REGISTER s.r.o. 240,00 s DPH 19.12.2014 Reklamné služby - profesiionálny register. 15.1.2015
Michalská 9 81101 Bratislava
340 17809517 Miroslav Stašák - PIRO 8,25 s DPH 22.12.2014 Pracovné náradie - aktivačná. 15.1.2015
341 17809517 Miroslav Stašák - PIRO 805,97 s DPH 22.12.2014 Vrecia na odpad. 15.1.2015
Rekonštrukcia - amfiteáter.
Materiál na údržbu Fábie.
Všeobecný materiál.
Materiál-zdravotné stredisko.
Všeobecný materiál.
Všeobecný materiál - dom smútku.
Materiál - údržba smetný voz.
342 35095091 Peter Kekeľák-KEKO 1 549,00 s DPH 23.12.2014 Interierové vybavenie. 15.1.2015
Slobody 550/15 02901 Námestovo
343 35095091 Peter Kekeľák-KEKO 3 450,00 s DPH 23.12.2014 Interierové vybavenie. 15.1.2015
Slobody 550/15 02901 Námestovo
344 31096778 Ignác Kasan-IDAKOS 671,33 s DPH 23.12.2014 Rekonštrukcia OP. 15.1.2015
345 00650498 Komunalna poistovna 952,56 s DPH 23.12.2014 Zákonné poistenie vozidiel. 15.1.2015
346 36433721 ELSPOL-SK,s.r.o. 454,18 s DPH 29.12.2014 Vianočné osvetlenie. 15.1.2015
L.Stura 778/46 02901 Namestovo
347 30536049 Ing. František TEŤÁk - ŠTÚDIO F 216,00 s DPH 29.12.2014 Grafický návrh-kalendár obce. 15.1.2015
Ľudovíta Štúra 746/26 02901 Námestovo
348 41355580 Mgr.art Peter Cigaňák Art Shop Lienka 580,00 s DPH 29.12.2014 Mikrofónový set. 15.1.2015
Kunstova 143 02943 Zubrohlava
349 35709332 Generali Poisťovňa, a.s. 119,70 s DPH 29.12.2014 Zákonné poistenie-Octavia na rok 2015. 15.1.2015
Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava
350 34421220 Kubík Ondrej - Tlačiareň Kubík 1 530,00 s DPH 29.12.2014 Obecný kalendár. 15.1.2015
Klinanská cesta 565 02901 Námestovo
351 36438308 DOMATRA, s. r. o. 43,09 s DPH 29.12.2014 Všeobecnýmateriál. 15.1.2015
Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo
352 31096441 Jozef Paľa 36,00 s DPH 29.12.2014 Strava - aktivačných 11/2014 15.1.2015
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
353 35697270 Orange Slovensko a.s. 135,27 s DPH 29.12.2014 Telefón Orange za 12/2014. 15.1.2015
Prievozska 6/A 82109 Bratislava
354 31096441 Jozef Paľa 486,00 s DPH 29.12.2014 Strava OU za 12/2014. 15.1.2015
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
355 43438253 Rastislav Šimurda 499,40 s DPH 22.12.2014 Rekonštrukcia-amfiteáter. 15.1.2015
356 36362891 SDaM, s.r.o. 348,07 s DPH 23.12.2014 Údržba MK. 15.1.2015
357 35763469 Slovak Telecom, a. s. 118,69 s DPH 29.12.2014 Telefon - Slovak Telekom 11/2014. 15.1.2015
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
358 17413583 Ing. Labjak Anton 47,40 s DPH 30.12.2014 Rekonštrukcia OP. 15.1.2015
359 40746909 Jozef Maliterný 875,60 s DPH 30.12.2014 1 Stavebné práce v obci. 15.1.2015
Stravovanie.
360 35790253 Petit Press, a.s. 66,00 s DPH 30.12.2014 Inzercia - MY Oravské noviny. 15.1.2015
Lazaretská 12 81464 Bratislava
361 47656654 Mgr. Peter Rejduga 500,00 s DPH 30.12.2014 Spravovanie internetovej stránky. 15.1.2015
Do Baničného 520/2 03401 Ružomberok
291 36371271 PORADCA s. r. o. 18,22 s DPH 27.11.2014 Publikácie - zákony 2015- I,II,III. 15.1.2015
Pri Celulózke 40 01001 Žilina
292 42272360 Centrum polygrafických služieb 24,78 s DPH 14.11.2014 Tlačivá na matriku. 15.1.2015
Sklabinská 1 83106 Bratislava
293 43328091 Kozák Miroslav 108,00 s DPH 14.11.2014 Údržba MK. 15.1.2015
294 17883369 Jozef Kupčulák - GEODET 250,00 s DPH 14.11.2014 Geodetické práce-chata Pilsko. 15.1.2015
Hattalova 341 02601 Námestovo
295 00653501 UNIQA poisťovňa, a.s. 72,42 s DPH 14.11.2014 Poistenie vozidiel - Iveco./do 13.12.2014-13.6.2015// 15.1.2015
Lazaretská 15 82007 Bratislava 27
296 10996931 Peter Janeček - PNEUSERVIS 1 032,89 s DPH 24.11.2014 Údržba motorových vozidiel. 15.1.2015
Vojenské 966 02901 Námestovo
297 31560202 Plastik spol. s r.o. 238,52 s DPH 24.11.2014 Údržba bytov-bojler-byt Konšová. 15.1.2015
Ťapešovo 167 02951 Lokca
298 37730487 Anton Šefčík 27,00 s DPH 28.11.2014 Údržba bytov /elektroinštalácia Konšová, Stašáková/ 15.1.2015
Prevádzka Oravské Veselé č. 374 02962 Oravské Veselé
299 31435149 HANKO -Piešťany 140,72 s DPH 4.12.2014 Vianočné dekorácie /sob,muchotrávky/ 15.1.2015
Gaštanová 28 92101 Piešťany
300 31096441 Jozef Paľa 144,00 s DPH 4.12.2014 Strava - voľby -samospráva obce. 15.1.2015
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
301 QBE poistovna 72,90 s DPH 4.12.2014 Poistenie požiarníci od 28.12.2014-27.12.2015 15.1.2015
Sturova 27 04001 Kosice
302 31363091 INPROST, spol. s r. o. 67,60 s DPH 4.12.2014 Obecné noviny na rok 2015. 15.1.2015
Smrečianska 29 81105 Bratislava
303 35790253 Petit Press, a.s. 25,00 s DPH 4.12.2014 My Oravské noviny r.2015 15.1.2015
Lazaretská 12 81464 Bratislava
304 00584614 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 475,86 s DPH 4.12.2014 Členský príspevok na rok 2015. 15.1.2015
Bezručová 9 81109 Bratislava
305 36433721 ELSPOL-SK,s.r.o. 79,00 s DPH 4.12.2014 Materiál - údržba VO. 15.1.2015
L.Stura 778/46 02901 Namestovo
306 35763469 Slovak Telecom, a. s. 30,98 s DPH 4.12.2014 Telefon - Slovak Telekom. 15.1.2015
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
307 31938434 RVC Martin - Združenie obcí regionálne vzdel.centrum 85,40 s DPH 4.12.2014 Diár samosprávy poslanci OZ. 15.1.2015
Nám. S.H.Vajanskeho 1 03601 Martin
308 Kooperativa poisťovňa,a.s. 123,98 s DPH 4.12.2014 Havarijné poistenie 891 AH-Fábia. 15.1.2015
Uhoľná 1 01001 Žilina
309 Kooperativa poisťovňa,a.s. 60,33 s DPH 4.12.2014 Povinné zmluvné poistenie-nedoplatok. 15.1.2015
Uhoľná 1 01001 Žilina
310 31575951 Prima banka Slovensko a. s. 39,96 s DPH 4.12.2014 Poplatok banke - ročné vedenie účku cenné paiere r.2014. 15.1.2015
Hodžova 11 01011 Žilina
311 14168821 Marián Grigel 57,56 s DPH 4.12.2014 Rekonštrukcia OP. 15.1.2015
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo
312 3642190 PyroKomplex s.r.o. 100,08 s DPH 4.12.2014 Činnosť technika OPP. 15.1.2015
Stefanikova 264/30 02901 Namestovo
313 30222281 Technicke sluzby 1 890,20 s DPH 5.12.2014 Zneškodnenie odpadov-Zubrohlava. 15.1.2015
Priemyslu 560 02901 Namestovo
314 34421220 Kubík Ondrej - Tlačiareň Kubík 23,04 s DPH 8.12.2014 Tlač - farebná/materil pre poslancov./ 15.1.2015
Klinanská cesta 565 02901 Námestovo
315 14272377 Ing. Vladimir Petriska - Bortex 1 020,38 s DPH 8.12.2014 Pracovné oblečenie. 15.1.2015
316 31096441 Jozef Paľa 44,70 s DPH 8.12.2014 Strava - aktivačných 11/2014 15.1.2015
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794 Strava - hostia.
317 36866849 JUDr.Stopka,JUDr.Biendovský,JUDr.Strapáč,PhD, s.r.o. 50,00 s DPH 10.12.2014 Právne služby 11/2014. 15.1.2015
Potočná 2835/A 02201 Čakca
318 26790149 SIKOV ROŽŇOV s.r.o. 771,27 s DPH 4.12.2014 Osvetlenie-amfiteáter. 15.1.2015
Ostravská 2344 75661 Rožňo p.R
319 40746909 Jozef Maliterný 787,08 s DPH 5.12.2014 1 Stavebné práce v obci. 15.1.2015
Stravovanie.
320 31435149 HANKO -Piešťany 360,32 s DPH 8.12.2014 Vianočné LED svietidlá. 15.1.2015
Gaštanová 28 92101 Piešťany
321 36382914 AGRA, s.r.o. 74,21 s DPH 10.12.2014 Materiál na údržbu-traktor. 15.1.2015
Na Bystričku 800/14 03601 Martin
322 31435149 HANKO -Piešťany 157,52 s DPH 17.12.2014 Vianočné osvetlenie - LED systém-50LED- biele. 15.1.2015
Gaštanová 28 92101 Piešťany
323 35697270 Orange Slovensko a.s. 143,00 s DPH 18.12.2014 Telefón Orange za 11/2014. 15.1.2015
Prievozska 6/A 82109 Bratislava
324 14168821 Marián Grigel 2 720,22 s DPH 18.12.2014 Rekonštrukcia - KD. 15.1.2015
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo
325 43524044 STAVEBNINY U PEŤA 42,90 s DPH 18.12.2014 Materiál na údržbu 10BJ. 15.1.2015
326 00650498 Komunalna poistovna 28,99 s DPH 18.12.2014 Zákonné poistenie-nedoplatok. 15.1.2015
327 46919805 Topset 25,20 s DPH 18.12.2014 Aktualizácia programov. 15.1.2015
Hollého 2366/25B 90031 Stupava
328 17953707 Zdenek Triebeľ 1 521,00 s DPH 18.12.2014 Doprava - žiakov (futbalisti) 15.1.2015
33 02963 Beňadovo
329 17953707 Zdenek Triebeľ 1 269,00 s DPH 18.12.2014 Doprava - žiakov (futbalisti) 15.1.2015
33 02963 Beňadovo
330 46266003 INROJA s.r.o. 360,00 s DPH 18.12.2014 Údržba PO. 15.1.2015
331 31096441 Jozef Paľa 545,40 s DPH 18.12.2014 StravaOcU 11/2014. 15.1.2015
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
332 37729331 VS- Laser Viktor Sameliak 18,00 s DPH 18.12.2014 HP 1320 - výmena tonera. 15.1.2015
Olešová 582 02962 Oravske Vesele
333 37729331 VS- Laser Viktor Sameliak 93,60 s DPH 18.12.2014 HP 1320,Xerox M123, HP CE 285A - výmena tonera. 15.1.2015
Olešová 582 02962 Oravske Vesele
334 00693511 SLOVAKTUAL s.r.o. 8 970,17 s DPH 18.12.2014 Rekonštrukcia - KD. /okná/ 15.1.2015
Pravenec 272 97216 Pravenec
335 43524044 STAVEBNINY U PEŤA 44,09 s DPH 18.12.2014 Materiál na údržbu - ObZS. 15.1.2015
336 43524044 STAVEBNINY U PEŤA 73,36 s DPH 18.12.2014 Rekonštrukcia - amfiteáter. 15.1.2015
50016 44101601 EFN plus s. r. o. 43,61 s DPH 14.11.2014 Údržba pokladne. 15.1.2015
Štefániková 212 02901 Namestovo
50017 35789140 reca Slovensko s.r.o. 60,00 s DPH 5.12.2014 Všeobecný materiál - chata. 15.1.2015
Vajnorská 134/B 83104 Bratislava
50018 00650498 Obec Oravské Veselé 9 647,25 s DPH 12.12.2014 Refundácie mzdy na vodovod. 15.1.2015
50019 31916899 OBECNÁ PREVÁDZKA 763,84 s DPH 17.12.2014 Údržba voovodu. 15.1.2015
374 02962 ORAVSKÉ VESELÉ
50020 31916899 OBECNÁ PREVÁDZKA 5 441,18 s DPH 17.12.2014 Refundácie mzdy /účtovnička na vodovode/ 15.1.2015
374 02962 ORAVSKÉ VESELÉ
50021 31916899 OBECNÁ PREVÁDZKA 912,64 s DPH 17.12.2014 Údržba na chate Pilsko. 15.1.2015
374 02962 ORAVSKÉ VESELÉ
50022 31916899 OBECNÁ PREVÁDZKA 158,72 s DPH 17.12.2014 Údržba vleku. 15.1.2015
374 02962 ORAVSKÉ VESELÉ
50023 33754420 Jozef Malák, MAJO 237,54 s DPH 17.12.2014 Uhlie-ekohrášok. 15.1.2015
455 02963 Mútne 455
50024 31916899 OBECNÁ PREVÁDZKA 870,48 s DPH 17.12.2014 Poskytovanie služieb-vývoz žumpy. 15.1.2015
374 02962 ORAVSKÉ VESELÉ
50025 17809517 Miroslav Stašák - PIRO 37,49 s DPH 22.12.2014 Všeobecný materiál. 15.1.2015
50026 17334870 Štátny ver.a potravinový ústav 435,75 s DPH 29.12.2014 Labolarorne vyšetrenie vody. 15.1.2015
Janošková 1611/58 02601 Dolný Kubín
50027 00650498 Obec Oravské Veselé 172,81 s DPH 31.12.2014 Zákonné poistenie Fekal. 15.1.2015
50028 26877821 SITTEK s.r.o. 157,10 s DPH 11.12.2014 Materiál - chata Pilsko. 15.1.2015
Ćs. armády 302 73581 Bohumín
Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu Dátum prijatia Schválil Číslo obj. Číslo zmluvy Text Dátum zverejnenia
337 14168821 Marián Grigel 4 488,55 s DPH 18.12.2014 Rekonštrukcia - dom smútku. 9.2.2015
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo
338 30535841 Albín Pisarčík 200,00 s DPH 18.12.2014 Činnosť bezpečnostného technika. 9.2.2015
339 46938079 PROFESIONALNY REGISTER s.r.o. 240,00 s DPH 19.12.2014 Reklamné služby - profesiionálny register. 9.2.2015
Michalská 9 81101 Bratislava
340 17809517 Miroslav Stašák - PIRO 8,25 s DPH 22.12.2014 Pracovné náradie - aktivačná. 9.2.2015
341 17809517 Miroslav Stašák - PIRO 805,97 s DPH 22.12.2014 Vrecia na odpad. 9.2.2015
Rekonštrukcia - amfiteáter.
Materiál na údržbu Fábie.
Všeobecný materiál.
Materiál-zdravotné stredisko.
Všeobecný materiál.
Všeobecný materiál - dom smútku.
Materiál - údržba smetný voz.
342 35095091 Peter Kekeľák-KEKO 1 549,00 s DPH 23.12.2014 Interierové vybavenie. 9.2.2015
Slobody 550/15 02901 Námestovo
343 35095091 Peter Kekeľák-KEKO 3 450,00 s DPH 23.12.2014 Interierové vybavenie. 9.2.2015
Slobody 550/15 02901 Námestovo
344 31096778 Ignác Kasan-IDAKOS 671,33 s DPH 23.12.2014 Rekonštrukcia OP. 9.2.2015
345 00650498 Komunalna poistovna 952,56 s DPH 23.12.2014 Zákonné poistenie vozidiel. 9.2.2015
346 36433721 ELSPOL-SK,s.r.o. 454,18 s DPH 29.12.2014 Vianočné osvetlenie. 9.2.2015
L.Stura 778/46 02901 Namestovo
347 30536049 Ing. František TEŤÁk - ŠTÚDIO F 216,00 s DPH 29.12.2014 Grafický návrh-kalendár obce. 9.2.2015
Ľudovíta Štúra 746/26 02901 Námestovo
348 41355580 Mgr.art Peter Cigaňák Art Shop Lienka 580,00 s DPH 29.12.2014 Mikrofónový set. 9.2.2015
Kunstova 143 02943 Zubrohlava
349 35709332 Generali Poisťovňa, a.s. 119,70 s DPH 29.12.2014 Zákonné poistenie-Octavia na rok 2015. 9.2.2015
Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava
350 34421220 Kubík Ondrej - Tlačiareň Kubík 1 530,00 s DPH 29.12.2014 Obecný kalendár. 9.2.2015
Klinanská cesta 565 02901 Námestovo
351 36438308 DOMATRA, s. r. o. 43,09 s DPH 29.12.2014 Všeobecnýmateriál. 9.2.2015
Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo
352 31096441 Jozef Paľa 36,00 s DPH 29.12.2014 Strava - aktivačných 11/2014 9.2.2015
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
353 35697270 Orange Slovensko a.s. 135,27 s DPH 29.12.2014 Telefón Orange za 12/2014. 9.2.2015
Prievozska 6/A 82109 Bratislava
354 31096441 Jozef Paľa 486,00 s DPH 29.12.2014 Strava OU za 12/2014. 9.2.2015
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
355 43438253 Rastislav Šimurda 499,40 s DPH 22.12.2014 Rekonštrukcia-amfiteáter. 9.2.2015
356 36362891 SDaM, s.r.o. 348,07 s DPH 23.12.2014 Údržba MK. 9.2.2015
357 35763469 Slovak Telecom, a. s. 118,69 s DPH 29.12.2014 Telefon - Slovak Telekom 11/2014. 9.2.2015
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
358 17413583 Ing. Labjak Anton 47,40 s DPH 30.12.2014 Rekonštrukcia OP. 9.2.2015
359 40746909 Jozef Maliterný 875,60 s DPH 30.12.2014 1 Stavebné práce v obci. 9.2.2015
Stravovanie.
360 35790253 Petit Press, a.s. 66,00 s DPH 30.12.2014 Inzercia - MY Oravské noviny. 9.2.2015
Lazaretská 12 81464 Bratislava
361 47656654 Mgr. Peter Rejduga 500,00 s DPH 30.12.2014 Spravovanie internetovej stránky. 9.2.2015
Do Baničného 520/2 03401 Ružomberok
362 35763469 Slovak Telecom, a. s. 30,98 s DPH 5.1.2015 Telefon 12/2014. 9.2.2015
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
363 46550941 Ateliér DK, s.r.o. 526,00 s DPH 5.1.2015 Noviny- Zvesti spod Pilska. 9.2.2015
Matúšková 2575 02601 Dolný Kubín
364 30222281 Technicke sluzby 2 485,77 s DPH 7.1.2015 Zneškodnenie odpadov-Zubrohlava. 9.2.2015
Priemyslu 560 02901 Namestovo
365 35763469 Slovak Telecom, a. s. 78,64 s DPH 7.1.2015 Telefon - Slovak Telekom. 9.2.2015
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
366 36866849 JUDr.Stopka,JUDr.Biendovský,JUDr.Strapáč,PhD, s.r.o. 50,00 s DPH 7.1.2015 Právne služby 12/2014. 9.2.2015
Potočná 2835/A 02201 Čakca
367 14168821 Marián Grigel 7,94 s DPH 7.1.2015 Rekonštrukcia OP. 9.2.2015
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo
368 36442151 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 197,31 s DPH 19.1.2015 El.energia-nedoplatok-PO. 9.2.2015
Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina
369 36442151 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 180,13 s DPH 19.1.2015 El.energia-nedoplatok- Kondratiuk. 9.2.2015
Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina
370 36442151 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 21,48 s DPH 22.1.2015 El.energia-nedoplatok- TJ -drevená budova. 9.2.2015
Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina
371 36442151 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 13,79 s DPH 22.1.2015 El.energia-nedoplatok-VO. 9.2.2015
Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina
372 36442151 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 253,02 s DPH 22.1.2015 El.energia-nedoplatok-VO. 9.2.2015
Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina
373 36368091 TECHNOGUM, s.r.o. 180,00 s DPH 22.1.2015 Pneumatiky. 9.2.2015
Družstevná 510 02743 Nižná
374 35789140 reca Slovensko s.r.o. 60,00 s DPH 6.1.2015 Všeobecný materiál OP. 9.2.2015
Vajnorská 134/B 83104 Bratislava
50029 36442151 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 7,72 s DPH 19.1.2015 Patron Ivan El.energia-nedoplatok-chata Pilsko. 9.2.2015
Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina Starosta obce