Faktúry obce Oravské Veselé za rok 2012Číslo faktúr
podľa číselníka faktúr obce Oravské Veselé

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre

Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume
s DPH

Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy

Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok

Dátum doručenia faktúry

Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)

Dátum zaplatenia

Dátum zverejnenia

327/2011

Telefon T-com

66,65 €4.1.2012

35763469, Slovak Telecom, a. s., Nám.slobody 6, 81762 Bratislava

17.1.2012

31.1.2012

328/2011

Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov Zubrohlava.

1 944,35 €14.1.2012

31609911, Technické služby s. r. o., Nábrežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín

17.1.2012

31.1.2012

329/2011

Štrk ako posyp miestných komunikácii.

103,74 €21.12.2011


11.1.2012

31.1.2012

330/2011

Vodoinštalačné práce na Zdravotnom stredisku-rekonštrukcia

720,48 €16.12.2011

40337189, Milan Balcerčík, Oravské Veselé 475 02962

11.1.2012

31.1.2012

331/2011

Materiál na rekonštrukciu Obvodného zdravotného strediska obce Or. Veselé

41,39 €30.12.2011

14272199, Jozef Pisarčík P-mal, Slnečná 162/17 02901 Námestovo

11.1.2012

31.1.2012

332/2011

Materiál na rekonštrukciu Obvodného zdravotného strediska obce Or. Veselé

304,52 €27.12.2011

33754217, Emil Lach Bolare, Miestneho priemyslu 1246 02901 Námestovo

11.1.2012

31.1.2012

333/2011

Telefon ORANGE za 12/2011.

269,80 €30.12.2011

35697270, Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

11.1.2012

31.1.2012

334/2011

Materiál na rekonštrukciu Obvodného zdravotného strediska +udržba kultúrneho domu obce Or. Veselé

840,12 €29.12.2011

44724900, SK E L S P O L, s. r. o., Sládkovičova 665/14 02901 Námestovo

11.1.2012

31.1.2012

335/2011

Materiál na rekonštrukciu Obvodného zdravotného strediska obce Or. Veselé

232,14 €14.12.2011

35960132, DATATRADE s.r.o., Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce

25.1.2012

31.1.2012

1/2012

Poistenie majetku obce.

46,07 €1.1.2012

00151700 , Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava

31.1.2012

31.1.2012

2/2012

Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2012

32,86 €2.1.2012

37867440, SAMNET-informačný systém samosprávy, Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce 95301

11.1.2012

31.1.2012

3/2012

Obkladačské a stavebné práce na rekonštrukcii Obvodnom zdravotnom stredisku obci Or. Veselé

1 038,00 €9.1.2012

40338843, Ivan Ganobčík, 02962 Oravské Veselé č. 304

11.1.2012

31.1.2012

4/2012

Členský príspevok do združenia Región Beskydy na rok 2012

142,00 €10.1.2012

36148474, REGION Beskydy, Predmestska 1, 011 31 Žilina

17.1.2012

31.1.2012

5/2012

Rekonštrukcia Obvodného zdravotného strediska obce Oravské Veselé

223,00 €13.1.2012

35381655, Ľudovít Babečka, 029 62 Oravské Veselé č. 337

17.1.2012

31.1.2012

6/2012

Príspevok Obci Zákamenné na rok 2012 na činnosť Spoločného stavebného úradu

1 981,70 €13.1.2012

650498, Obec Zakamenne 02956

31.1.2012

31.1.2012

7/2012

Údržba Obvodného zdravotného strediska v obci Oravské Veselé

51,43 €14.1.2012

14168821, Marián Grigel, Miestneho piremyslu 1023, 02901 Námestovo

31.1.2012

31.1.2012

8/2012

Projektové práce - zberný dvor

350,00 €15.1.2012

17147832, Ekolines IPC s. r. o., Ing. Peter Jacko, Vrátna č.15, P. O. BOX č. 23, 040 01 Košice

18.1.2012

31.1.2012

9/2012

Kancelárske potreby

158,40 €19.1.2012

46128026, Albín Franek, 029 62 Oravské Veselé č. 604, prevádzka: Kliňanská cesta 970, Námestovo

31.1.2012

31.1.2012

10/2012

Všeobecný materiál - DPZ

47,00 €23.1.2012

36421901, Pyrokomplex s. r. o., Štefánikova 264/30, 029 01 Námestovo

31.1.2012

31.1.2012

11/2012

Havarijné poistenie NO 534 AC

116,63 €23.1.2012

Kooperatíva poisťovňa a. s., Uhoľná 1, 010 01 Žilina

31.1.2012

31.1.2012

12/2012

Posypový materiál na cesty

967,03 €27.1.2012

36362891, SDaM, s.r.o., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo

31.1.2012

31.1.2012

13/2012

Posypový materiál na cesty

288,00 €27.1.2012

Stavebný podnik, sro, ul.Miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo

31.1.2012

31.1.2012

14/2012

Všeobecný materiál - detské ihrisko

432,00 €27.1.2012

Stavebný podnik, sro, ul.Miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo

31.1.2012

31.1.2012

15/2012 Maľovaná mapa Oravy 33,00 € 27.1.2012 36754749, CBS spol, s. r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica 14.2.2012 15.2.2012
16/2012 Telefon ORANGE za 1/2012 369,06 € 27.1.2012 35697270, Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A, 82109 Bratislava 14.2.2012 15.2.2012
17/2012 Spúšťač s reproduktorom do traktora 222,35 € 27.1.2012 36382914, Agra, s. r. o., Na Bystričku 800/14, 03601 Martin 14.2.2012 15.2.2012
18/2012 Materiál na rekonštrukciu Obvodného zdravotného strediska obce Or. Veselé 775,20 € 30.1.2012 35095091, Peter Kekeľák - KEKO,Slobody 550/15, 02901 Námestovo 14.2.2012 15.2.2012
19/2012 Materiál na rekonštrukciu Obvodného zdravotného strediska obce Or. Veselé 366,00 € 30.1.2012 35095091, Peter Kekeľák - KEKO,Slobody 550/15, 02901 Námestovo 14.2.2012 15.2.2012
20/2012 Materiál na rekonštrukciu Obvodného zdravotného strediska obce Or. Veselé 239,24 € 31.1.2012 44724900, SK E L S P O L, s. r. o., ul. Miestneho priemyslu 1085, 02901 Námestovo 14.2.2012 15.2.2012
21/2012 Materiál na rekonštrukciu Obvodného zdravotného strediska obce Or. Veselé 474,89 € 31.1.2012 33754217, Emil Lach Bolare, Miestneho priemyslu 1247, 02901 Námestovo 14.2.2012 15.2.2012
22/2012 Strava 44,00 € 31.1.2012 31096441, Jozef Paľa, 029 62 Oravské Veselé č. 794. 14.2.2012 15.2.2012
23/2012 Služby na bytovke 10 bj. 51,00 € 1.2.2012 37730487, Anton Šefčík, 029 62 Oravské Veselé č. 374 14.2.2012 15.2.2012
24/2012 Materiál na rekonštrukciu Obvodného zdravotného strediska obce Or. Veselé 86,60 € 2.2.2012 36438308, Domatra, s. r. o., Miestneho priemyslu 570, 02901 Námestovo 14.2.2012 15.2.2012
25/2012 Materiál na rekonštrukciu Obvodného zdravotného strediska obce Or. Veselé 208,00 € 6.2.2012 40338843, Ivan Ganobčík, 02962 Oravské Veselé č. 304 14.2.2012 15.2.2012
26/2012 Strava 664,20 € 6.2.2012 31096441, Jozef Paľa, 029 62 Oravské Veselé č. 794. 14.2.2012 15.2.2012
27/2012 CD-Príhovory,prejavy,vinše,blahoželania 19,90 € 9.1.2012 Ing.Pavol KOHAJDA - MONEX,37702131 Banícka 14/7 97101 Prievidza 27.2.2012 6.3.2012
28/2012 SD karta kataster navigátor z roku 2010 336,16 € 20.1.2012 Ing. Ján Vlcek - TOPSET, 32643748 Hlavná 997 90031 Stupava 27.2.2012 6.3.2012
29/2012 Publikácia Úctovné súvztažnosti v samospráve 24,50 € 13.2.2012 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN, 31938434 Nám. S. H. Vajanského 1 03601 Martin 27.2.2012 6.3.2012
30/2012 Registrácia v databáze 240,00 € 21.2.2012 Firmdatabaze s. r. o., 45482497 Gorkého 3 81101 Bratislava 1.3.2012 6.3.2012
31/2012 Práva k hudobným dielam 20,40 € 21.2.2012 Slovenský ochranny zväz autorský pre práva k hudobným dielam, 00178454 Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 5.3.2012 6.3.2012
32/2012 Služba - webhosting 66,10 € 29.2.2012 WebHouse, s. r. o., 36743852 Paulínska 20 91701 Trnava 27.2.2012 6.3.2012
33/2012 Telefón 1/2012 104,10 € 3.2.2012 Slovak Telecom, a. s., 35763469 N8m.slobody 6 81762 Bratislava 5.3.2012 6.3.2012
34/2012 Strava zamestnamcovi 45,76 € 6.2.2012 Dávid Vorcák, 41964012 47 02947 Oravská Polhora 5.3.2012 6.3.2012
35/2012 Materiál na OBZS - zubár 7,12 € 6.2.2012 Marián Grígel, 14168821 Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo 5.3.2012 6.3.2012
36/2012 Poplatok za sluzbu verejnosti poskytované rozhlasom 223,96 € 7.2.2012 RTVS Rozhlasová a televízna spolocnost, s. r. o. ,36857432 Staré Grunty 2 84104 Bratislava 5.3.2012 6.3.2012
37/2012 Zneškodnenie odpadov 2 336,26 € 10.2.2012 Technické služby s. r. o., 31609911 Nábrežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín 5.3.2012 6.3.2012
38/2012 Odhŕňanie snehu 764,64 € 19.2.2012 Dakna Námestovo, družstvo,36005762 Kliňanská cesta 970,02901 Námestovo 8.3.2012 9.3.2012
39/2012 Odpratávanie snehu 1 591,20 € 21.2.2012 Jaroslav Kormančík, 02962Or. Veselé 154 40337511 8.3.2012 9.3.2012
40/2012 Odpratávanie snehu 1 350 € 22.2.2012 Vincent Balcerčík,02962 Or.Veselé 478 34418865 8.3.2012 9.3.2012
41/2012 Školenie vodičov 158,40 € 24.2.2012 Miroslav Horňák,038 04 Bystrička 67 34701834 8.3.2012 9.3.2012
42/2012 Telefón 253,73 € 26.2.2012 Orange Slovensko,a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava,35697270 8.3.2012 9.3.2012
43/2012 Telefón 102,32 € 29.2.2012 Slovak Telekom,a.s., Karadžičová 10 82512 Bratislava, 35763469 29.2.2012 30.3.2012
44/2012 Materiál - OP 53,29 € 29.2.2012 SK Elspol, sro, Miestneho priemyslu 1085 02901 Námestovo, 44724900 8.3.2012 9.3.2012
45/2012 Zneškodnenie odpadov 2 601,26 € 29.2.2012 Technické služby mesta Námestovo Miestneho priemyslu 560,02901 30222281 8.3.2012 9.3.2012
46/2012 Materiál - Obzs 92,18 € 29.2.2012 Jozef Pisarčík P-mal, Miest.priemyslu 1083 02901 Námestovo, 14272199 8.3.2012 9.3.2012
47/2012 Tlač plagátov , nalepky "Prechod" 48,24 € 1.3.2012 Kubík Ondrej - Tlačiareň,02945 Rabčice 355 34421220 8.3.2012 9.3.2012
48/2012 Všeobecný mat.OBZS 36,46 € 7.2.2012 Hasta,sro,Bytčianská 814/131,01003 Žilina, 31646751 7.2.2012 8.2.2012
49/2012 Odstraňovanie snehovej kalamity,NO536 AC 2 000,00 € 5.3.2012 Obecná prevádzka, 02962Or.Veselé 374 31916899 14.3.2012 15.3.2012
50/2012 Odstraňovanie snehovej kalamity,HON053 968,00 € 5.3.2012 Obecná prevádzka, 02962Or.Veselé 374 31916899 14.3.2012 15.3.2012
51/2012 Odstraňovanie snehovej kalamity, fréza 720,00 € 5.3.2012 Obecná prevádzka, 02962Or.Veselé 374 31916899 14.3.2012 15.3.2012
52/2012 Odstraňovanie snehovej kalamity, NO771AG 1 450,00 € 5.3.2012 Obecná prevádzka, 02962Or.Veselé 374 31916899 14.3.2012 15.3.2012
53/2012 Údržba MK - odstraňovanie snehu 842,40 € 29.2.2012 4337511 Jaroslav Kormancik Oravské Veselé 775 14.3.2012 29.3.2012
54/2012 Vodoinštalaterske práce OBZS 521,45 € 29.2.2012 40337189 Milan Balcerčík Oravské Veselé 475 14.3.2012 29.3.2012
55/2012 Servisná prehliadka traktora 196,09 € 7.3.2012 36382914 AGRA, s.r.o. Na Bystričku 800/14 03601 Martin 23.3.2012 29.3.2012
56/2012 Plastové okná OBZS 2 040,00 € 9.3.2012 31575161 Ormos, s. r. o. Mieru č. 274 02962 Námestovo 23.3.2012 29.3.2012
57/2012 Strava OcU 2/2012 629,10 € 10.3.2012 31096441 Jozef Paľa Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794 14.3.2012 29.3.2012
58/2012 Aktualizácia programov 2012 402,43 € 15.3.2012 32643748 Ing. Ján Vlček - TOPSET Hlavná 997 90031 Stupava 23.3.2012 29.3.2012
59/2012 Plakety 130,00 € 16.3.2012 36678392 DEKORUM s. r. o. Stromová 2 92101 Piešťany 23.3.2012 29.3.2012
60/2012 Strava 156,00 € 18.3.2012 31096441 Jozef Paľa Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794 23.3.2012 29.3.2012
61/2012 Zimná údržba MK 469,20 € 1 20.3.2012 31916899 Vincent Balcercik Oravské Veselé 478 23.3.2012 29.3.2012


Číslo dokladu

Dodávateľ

Obnos dokladu (€)

Dátum prijatia

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Text

Dátum zverejnenia

62/2012

35763469

Slovak Telecom, a. s.

91,20

s DPH

31. 3. 2012Telefon za 3/2012

23. 4. 2012

Nám.slobody 6 81762 Bratislava
63/2012

37804332

Združenie Biela Orava

594,51

s DPH

31. 3. 2012Príspevok ZBO za 1. štvrťrok 2012

23. 4. 2012

Grúnik 56 02953 Breza
64/2012

31096441

Jozef Paľa

734,40

s DPH

31. 3. 2012Strava pre ocu za 3/2012

23. 4. 2012

Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
65/2012

40337189

Milan Balcerčík

178,08

s DPH

28. 3. 2012Všeobecný materiál.

23. 4. 2012

66/2012

14168821

Marián Grigel

1 345,93

s DPH

30. 3. 2012Všeobecný materiál.

23. 4. 2012

Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo
67/2012

36746045

3W Slovakia s.r.o

108,54

s DPH

1. 4. 2012Softwarové služby

23. 4. 2012

Pod Hájom 1087/50 01841 Dubnica nad Váhom
68/2012

40116956

Ing. Pavol Kapráľ

169,00

s DPH

2. 4. 2012Reproduktor,nabíjačka,akumulátor

23. 4. 2012

Mlynská 977/15 06781 Belá n. Cir.
69/2012

36427969

FLORIAN, s.r.o

45,10

s DPH

3. 4. 2012Všeobecný materiál-požiarníci.

23. 4. 2012

Priekopská 26 03601 Martin
70/2012

17667984

ELMIKO-Miloš Kovačovic

109,20

s DPH

4. 4. 2012Miestny rozhlas - oprava.

23. 4. 2012

Č.440 91611 Bzince pod Javorinou
71/2012

17953707

Zdenek Triebeľ

301,90

s DPH

5. 4. 2012Preprava

23. 4. 2012

33 02963 Beňadovo
72/2012

44546513

Žofia Stašáková

44,17

s DPH

8. 4. 2012Všeobecný materiál/VPP/.

23. 4. 2012

Mutňanská č. d. 190 02962 Oravské Veselé
73/2012

36743852

WebHouse, s. r. o.

19,92

s DPH

11. 4. 2012WebHouse služby

23. 4. 2012

Paulínska 20 91701 Trnava
74/2012

35697270

Orange Slovensko a.s.

212,26

s DPH

20. 4. 2012Telefon Orange za 3/2012.

23. 4. 2012

Prievozska 6/A 82109 Bratislava
75/2012

45653666

Alojz Filipčík.Inžinierska a rozpočtová činnosť

85,00

s DPH

20. 4. 2012Vypracovanie rozpočtu-vodovod ZŠ s MS

23. 4. 2012

Zakamenné 1327 02956 Zakamenné
76/2012

45653666

Alojz Filipčík.Inžinierska a rozpočtová činnosť

87,00

s DPH

20. 4. 2012Vypracovanie rozpočtu ObZS.

23. 4. 2012

Zakamenné 1327 02956 Zakamenné
77/2012

45653666

Alojz Filipčík.Inžinierska a rozpočtová činnosť

48,00

s DPH

20. 4. 2012Vypracovanie rozpočtu-Detské ihrisko.

23. 4. 2012

Zakamenné 1327 02956 Zakamenné
78/2012

36427969

FLORIAN, s.r.o

1 590,66

s DPH

20. 4. 2012Všeobecný materiál-PO

23. 4. 2012

Priekopská 26 03601 Martin
79/2012

00151866

Úrad MV SR Bratislava

10,30

s DPH

20. 4. 2012Tlačivá pre matriku.

23. 4. 2012

Pribinova 2 81272 Bratislava
80/2012

31609911

Technické služby s. r. o.

2 070,75

s DPH

20. 4. 2012Zneškodnenie odpadov

23. 4. 2012

Nábrežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín
81/2012

3642190

PyroKomplex s.r.o.

4,50

s DPH

20. 4. 2012Aktualizačné značenie.

23. 4. 2012

Stefanikova 264/30 02901 Namestovo
82/2012

14272199

Jozef Pisarčík P-mal

128,98

s DPH

20. 4. 2012Všeobecný materiál-/farby,šterce/

23. 4. 2012

Slnečná 162/17 02901 Námestovo
83/2012

31096441

Jozef Paľa

19,90

s DPH

20. 4. 2012Polievka pre aktivačných.

23. 4. 2012

Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
5003/2012

44546513

Žofia Stašáková

8. 4. 2012Materiál – vodovod

23. 4. 2012

Oravské Veselé 190, 02962 Oravské Veselé
Číslo dokladu

Dodávateľ

Obnos dokladu (€)

Dátum prijatia

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Text

Dátum zverejnenia

85

35094931

Stanislav Žibek

384,94

s DPH

20. 4. 2012Všeobecný materiál-ihrisko pri ZŠ.

10. 5. 2012


Lomná 77 0295486

37730487

Anton Šefčík

22,00

s DPH

20. 4. 2012Všeobecný materiál-bytový fond.

10. 5. 2012


Prevádzka Oravské Veselé č. 374 02962 Oravské Veselé87

41965019

František Hrkeľ,Autobusová doprava

200,00

s DPH

13. 4. 2012Plavecký výcvik pre ZŠ-príspevok.

10. 5. 2012


Slnečná 163/12 02901 Námestovo88


Kooperativa poisťovňa,a.s.

116,63

s DPH

16. 4. 2012Poistne - traktor.

10. 5. 2012


Uhoľná 1 01001 Žilina89

44546513

Žofia Stašáková

582,49

s DPH

8. 4. 2012Všeobecný materiál - Obecný úrad

10. 5. 2012


Mutňanská č. d. 190 02962 Oravské Veselé


Údržba osobných automobilov.Udržba - smetný voz Bobr


Materiál a udržba /Dom smútku/

Rekonštrukcia ObZS

90

10850180

Ján Jendrušák JJ KLAMPO

180,00

s DPH

11. 4. 2012Klampiarske práce.

10. 5. 2012


Komenského 499/32 02901 Námestovo91

31096441

Jozef Paľa

55,90

s DPH

30. 4. 2012Strava pre malé obecné služby 4/2012

10. 5. 2012


Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 79492

35697270

Orange Slovensko a.s.

224,72

s DPH

26. 4. 2012Telefon Orange za 4/2012

10. 5. 2012


Prievozska 6/A 82109 Bratislava93

35763469

Slovak Telecom, a. s.

68,28

s DPH

3. 5. 2012Telefon-Slovak Telekom za 4/2012.

10. 5. 2012


Nám.slobody 6 81762 Bratislava94

14168821

Marián Grigel

1 135,26

s DPH

20. 4. 2012Všeobecný materiál

10. 5. 2012


Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo95

14168821

Marián Grigel

2,05

s DPH

30. 4. 2012Všeobecný materiál

10. 5. 2012


Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo96

14168821

Marián Grigel

686,11

s DPH

20. 4. 2012Všeobecný materiál

10. 5. 2012


Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo97

14168821

Marián Grigel

487,51

s DPH

19. 4. 2012Všeobecný materiál

10. 5. 2012


Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo98

31575161

Ormos, s. r. o.

3 064,80

s DPH

20. 4. 2012Okná- ObZS.

10. 5. 2012


Mieru č. 274 02962 Námestovo99

36403008

Stredoslovenska energetika, a. s.

37,30

s DPH

9. 5. 2012Elektrická energia - Obec

10. 5. 2012


Ulica republiky 5 01047 Žilina100

36403008

Stredoslovenska energetika, a. s.

1 116,30

s DPH

9. 5. 2012El.energia - verejné osvetlenie/nedoplatok/

10. 5. 2012


Ulica republiky 5 01047 Žilina


101

36403008

Stredoslovenska energetika, a. s.

21,94

s DPH

9. 5. 2012Elektrická energia-verejné osvetlenie/nedoplatok/

10. 5. 2012


Ulica republiky 5 01047 Žilina


102

36403008

Stredoslovenska energetika, a. s.

239,39

s DPH

9. 5. 2012El.energia-verejné osvetlenie /nedoplatok/

10. 5. 2012


Ulica republiky 5 01047 Žilina


5004

44101601

EFN plus s. r. o.

401,96

s DPH

25. 4. 2012Pokladnica Euro+knihy,ploma,páska-vodovod

10. 5. 2012


Štefániková 212 02901 Namestovo


5005

31336884

Brenntag Slovakia s. r. o.

338,92

s DPH

9. 5. 2012Chlornan sodny tech.

10. 5. 2012


Lazaretská 4, P. o. Box 41 81011 Bratislava 111
Číslo dokladu

Dodávateľ

Obnos dokladu

Dátum prijatia

Číslo obj.

Číslo zmluvy

Text

Dátum zverejnenia

103

31096441

Jozef Paľa

650,70

s DPH

30. 4. 2012

27.7.2012

Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794

104

31609911

Technické služby s. r. o.

2 158,07

s DPH

30. 4. 2012

Zneškodnenie odpadov-skládka Zubrohlava.

27.7.2012

Nábrežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín

105

00162957

IVES Košice

389,80

s DPH

17. 5. 2012

Služby výpočtovej techniky 6-12/2012

27.7.2012

Čsl.armády 20 04118 Košice

Služby výpočtovej techniky - 1-5/2013

106

Jaroslav Kormančík,Or. Veselé č. 775

Služby v obci

27.7.2012

107

36631124

Slovenská pošta, a. s.

6,47

s DPH

7. 5. 2012

Tlačiarenske služby-poštové poukazy.

Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica

108

36391841

PNEUSERVIS-GREGOREC,spol. s r.o.

552,00

s DPH

10. 5. 2012

Udržba - Fábia.

27.7.2012

Vojtaššáková 832 02744 Tvrdošín

109

46128026

Albín Franek

107,56

s DPH

17. 5. 2012

Kancelárske potreby.

27.7.2012

Oravské Veselé č. 604 02962 Oravské Veselé

Všeobecný materiiál.- športové podujatie. Tlačivá

110

44101601

EFN plus s. r. o.

875,68

s DPH

17. 5. 2012

PC DP-I SU253 u3-2130+príslušenstvo+monitor LCD

27.7.2012

Štefániková 212 02901 Namestovo

111

Ivan Pollák

250,00

s DPH

24. 5. 2012

Vianočný pútač 3D.

27.7.2012

Bysterecká 2066-13 02601 Dolný Kubín

112

36746045

3W Slovakia s.r.o

61,64

s DPH

25. 4. 2012

Zverejňovanie nájomných zmlúv na hroboch.

27.7.2012

Pod Hájom 1087/50 01841 Dubnica nad Váhom

113

33754748

Alojz Somsedík SKWAY

1 026,98

s DPH

30. 4. 2012

Rekonštrukcia ObZS

27.7.2012

Vavrečka 292 02901 Námestovo

Rekonštrukcia OP

114

35015624

Jozef Krupa-Anna Krupová KRUP

103,02

s DPH

14. 5. 2012

P.K.triedený 0-6-OP.

27.7.2012

Podbiel 404 02742 Podbiel

115

14168821

Marián Grigel

611,23

s DPH

16. 5. 2012

Udržba

27.7.2012

Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo

116

36678392

DEKORUM s. r. o.

225,00

s DPH

17. 5. 2012

Listina a plakety na Deň učiteľov

27.7.2012

Stromová 2 92101 Piešťany

Listina a plakety na výročie DFS Pilsko

117

31096441

Jozef Paľa

240,00

s DPH

19. 5. 2012

Strava-výročie DFS Pilsko

27.7.2012

Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794

118

ADACOM Proatec s.r.o.

1 596,00

s DPH

22. 5. 2012

Kosačka Etesia PRO 46-PHTB.

27.7.2012

Stará Hradská 52 01003 Žilina

119

35697270

Orange Slovensko a.s.

324,47

s DPH

26. 5. 2012

Orange za 5/2012

27.7.2012

Prievozska 6/A 82109 Bratislava

120

31602843

SPOMART s.r.o.

372,48

s DPH

22. 5. 2012

Kontrola hasiacich prístrojov.

27.7.2012

Wolkrova 1 03601 Martin

121

14272199

Jozef Pisarčík P-mal

190,32

s DPH

31. 5. 2012

Udržba

27.7.2012

Slnečná 162/17 02901 Námestovo

122

44724900

SK E L S P O L, s. r. o.

585,06

s DPH

31. 5. 2012

Udržba verejného osvetlenia.

27.7.2012

Sládkovičova 665/14 02901 Námestovo

123

44101601

EFN plus s. r. o.

192,37

s DPH

4. 6. 2012

Tlačiareň.

27.7.2012

Štefániková 212 02901 Namestovo

124

00650498

Komunalna poistovna

123,98

s DPH

10. 6. 2012

Havarijné poistenie - Fábia.

27.7.2012

125

00650498

Komunalna poistovna

1 179,54

s DPH

5. 6. 2012

Zákonné poistenie vozidiel.

27.7.2012

126

40347451

Ing. Robert Gombár

300,00

s DPH

10. 6. 2012

Znalecký posudok-chata Pilsko.

27.7.2012

Zalázane 91904 Smolenice

127

34418865

Balcerčík Vincent

565,80

s DPH

23. 5. 2012

Zemné práce-prevádzka.

27.7.2012

128

31096441

Jozef Paľa

46,80

s DPH

31. 5. 2012

Strava pre aktivačných za 5/2012.

27.7.2012

Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794

129

31096441

Jozef Paľa

769,50

s DPH

31. 5. 2012

Strava pre OcU za 5/2012.

27.7.2012

Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794

130

14168821

Marián Grigel

1 002,13

s DPH

8. 6. 2012

Rekonštrukcia-most na Žajovke.

27.7.2012

Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo

131

46195891

Miner, s.r.o.

1 176,58

s DPH

31. 5. 2012

Kamenivo-frakcia 23-63.

27.7.2012

Požiarnikov 430/5 02801 Trstená

132

36362891

SDaM, s.r.o.

412,44

s DPH

31. 5. 2012

Rekonštrukcia most na Žajovke-štrk+práca.

27.7.2012

133

3642190

PyroKomplex s.r.o.

160,20

s DPH

13. 6. 2012

Most na Žajovke-všeobecný materiál.

27.7.2012

Stefanikova 264/30 02901 Namestovo

134

14168821

Marián Grigel

185,46

s DPH

22. 5. 2012

Rekonštrukcia - most na Žajovke.

27.7.2012

Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo

135

34418865

Balcerčík Vincent

1 021,20

s DPH

11. 5. 2012

Výstavba-vodovod.

27.7.2012

136

40337189

Milan Balcerčík

6 326,74

s DPH

23. 5. 2012

Výstavba-vodovod.

27.7.2012

137

40337189

Milan Balcerčík

2 573,50

s DPH

24. 5. 2012

Výstavba vodovodu.

27.7.2012

138

31609911

Technické služby s. r. o.

2 177,36

s DPH

31. 5. 2012

Zneškodnenie odpadov - Zubrohlava.

27.7.2012

Nábrežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín

139

36368091

TECHNOGUM, s.r.o.

200,02

s DPH

6. 6. 2012

Udržba Fábia-pneumatiky.

27.7.2012

Družstevná 510 02743 Nižná

140

35763469

Slovak Telecom, a. s.

87,06

s DPH

31. 5. 2012

Telefón za 5/2012

27.7.2012

Nám.slobody 6 81762 Bratislava

141

34421220

Kubík Ondrej - Tlačiareň Kubík

216,00

s DPH

6. 6. 2012

Propagačný materiál - DFS Pilsko.

27.7.2012

Klinanská cesta 565 02901 Námestovo

142

45526621

RK SOFTWARE, s.r.o.

38,40

s DPH

21. 6. 2012

FormEdik HOME

27.7.2012

Malé Vinice 2540/22 90025 Chorvátsky Grob

5006

ŠVPU DK , Jánoškova 1611/58 02601 Dolný kubín

101,08

s DPH

12. 6. 2012

Laboratorne vyšetrenie

27.7.2012

17334870

143

36403008

Stredoslovenska energetika, a. s.

810,98

s DPH

9. 5. 2012

Elektrická energia-Tj/nedoplatok/

27.7.2012

Ulica republiky 5 01047 ŽilinaČíslo dokladu

Dodávateľ

Obnos dokladu

Dátum prijatia

Schválil

Číslo obj.

Číslo zmluvy

Text

144

33753504

Milan Ganobjak

800,00

s DPH

28. 6. 2012

Rekonštrukcia-most na Žajovke

145

33754217

Emil Lach Bolare

1 315,68

s DPH

27. 6. 2012

Všeobecný materiál-kostol.

Miestneho priemyslu 1246 02901 Námestovo

146

44546513

Žofia Stašáková

627,70

s DPH

22. 6. 2012

Všeobecný materiál-farby.

Mutňanská č. d. 190 02962 Oravské Veselé

147

44663595

Ing.Mária Gašperová

1 200,00

s DPH

22. 6. 2012

Práce statika na rekonštrukcii mosta.

148

44547846

MBM - BETKAM, s. r. o.

2 160,00

s DPH

18. 6. 2012

Beron-rekonštrukcia most na Žajovke.

Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo

149

35790253

Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o. z.

217,44

s DPH

18. 6. 2012

Inzercia-Chata Pilsko

Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra

150

46128026

Albín Franek

59,54

s DPH

21. 6. 2012

Kancelárske potreby a papier

Oravské Veselé č. 604 02962 Oravské Veselé

151

40338843

Ivan Ganobčík

400,00

s DPH

22. 6. 2012

Pokladka dlažby v kostole.

152

31344445

Hilti Slovaka S.R.o

374,98

s DPH

26. 6. 2012

SekačTE-CP 2 sada,Set CF 710

Galvaniho 7 82004 Bratislava

153

35697270

Orange Slovensko a.s.

405,07

s DPH

26. 6. 2012

Orange za 6/2012

Prievozska 6/A 82109 Bratislava

154

31344445

Hilti Slovaka S.R.o

342,00

s DPH

26. 6. 2012

Vŕtacie kladivo TE 2-M 230V.

Galvaniho 7 82004 Bratislava

155

31344445

Hilti Slovaka S.R.o

378,78

s DPH

25. 6. 2012

Rozbrusovacie kotúče.

Galvaniho 7 82004 Bratislava

156

34421823

Autodoprava Serafín Kurek

1 390,34

s DPH

29. 6. 2012

Doprava štrk- Obecná prevádzka.

157

14168821

Marián Grigel

566,90

s DPH

19. 6. 2012

Materiál na rekonštrukciu most na Žajovke.

Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo

158

46195891

Miner, s.r.o.

233,58

s DPH

29. 6. 2012

Kamenivo-most na Žajovke.

Požiarnikov 430/5 02801 Trstená

159

14272199

Jozef Pisarčík P-mal

358,22

s DPH

29. 6. 2012

Farby-most na Žajovke.

Slnečná 162/17 02901 Námestovo

160

45991481

DRAJEX, s.r.o.

48,05

s DPH

18. 6. 2012

Materiál na rekonštrukciu most na Žajovke.

Bysterecká 2065/19 02601 Dolný Kubín

161

45991481

DRAJEX, s.r.o.

317,24

s DPH

25. 6. 2012

Materiál - šalovanie-most Žajovka

Bysterecká 2065/19 02601 Dolný Kubín

162

14168821

Marián Grigel

1 692,62

s DPH

29. 6. 2012

Beton-most na Žajovke

Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo

163

17809517

Miroslav Stašák - PIRO

208,40

s DPH

30. 6. 2012

Preprava stav.mat.-most na Žajovke.

164

31609911

Technické služby s. r. o.

1 653,96

s DPH

30. 6. 2012

Zneškodňovanie odpadov-Zubrohlava

Nábrežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín

165

31096441

Jozef Paľa

94,00

s DPH

30. 6. 2012

Strava pre pre aktivačných

Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794

166

31096441

Jozef Paľa

734,40

s DPH

30. 6. 2012

Strava pre OcU za 6/2012

Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794

167

36754749

CBS spol, s.r.o.

119,00

s DPH

2. 7. 2012

Fotografovanie obce.

Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica

168

35381665

Ľudovít Babečka

325,00

s DPH

8. 7. 2012

Rekonštrukcia ObZS.

169

Kooperativa poisťovňa,a.s.

116,63

s DPH

16. 7. 2012

Havarijné poistné Traktor 534AC

Uhoľná 1 01001 Žilina

170

31397727

EKOAUDITOR, spol. s.r.o.

600,00

s DPH

13. 7. 2012

Auditorské overenie závierky za r.2011.

Letecká 22 83103 Bratislava

171

31397727

EKOAUDITOR, spol. s.r.o.

240,00

s DPH

13. 7. 2012

Audit konsolidovanej závierky za r.2011

Letecká 22 83103 Bratislava

172

37804332

Združenie Biela Orava

594,51

s DPH

9. 7. 2012

Príspevok ZBO 2.štvrťrok 2012.

Grúnik 56 02953 Breza

173

37729331

VS- Laser Viktor Sameliak

181,20

s DPH

11. 7. 2012

Renovácia pások a tonerov.

Olešová 582 02962 Oravske Vesele

174

36385905

LEKA spol. s r. o.

800,00

s DPH

10. 7. 2012

ProBook 4530s Core i5-245OM.

Komenského 501/28 02901 Námestovo

175

00693511

SLOVAKTUAL s.r.o.

4 392,90

s DPH

9. 7. 2012

Okná pre ObZS.

Pravenec 272 97216 Pravenec

176

37733397

Ignác Štraus

173,60

s DPH

15. 7. 2012

Rekonštrukcia-most na Žajovke.

177

40338843

Ivan Ganobčík

41,50

s DPH

16. 7. 2012

Materiál-schody k cintorínu.

178

35763469

Slovak Telecom, a. s.

68,62

s DPH

15. 7. 2012

Telefon za 6/2012

N8m.slobody 6 81762 Bratislava

179

36706078

Qadra Plus s.r.o.

188,17

s DPH

19. 7. 2012

GPS 128q

Agátová 66/1094 92701 Šaľa

180

14168821

Marián Grigel

2 225,62

s DPH

12. 7. 2012

Rekonštrukcia ObZS

Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo

181

14168821

Marián Grigel

1 200,25

s DPH

15. 7. 2012

Rekonštrukcia Most na Žajovke-beton

Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo

182

34421220

Kubík Ondrej - Tlačiareň Kubík

25,20

s DPH

23. 7. 2012

Prívesky,logo-DFS Pilsko

Klinanská cesta 565 02901 Námestovo

183

44101601

EFN plus s. r. o.

111,10

s DPH

15. 7. 2012

Všeobecný materiál-pečiatky.

Štefániková 212 02901 Namestovo

184

36953831

Martin Šurina Kamar software

22,80

s DPH

6. 8. 2012

Program Kniha jázd

SNP 15 90084 Bahoň

185

31575161

Ormos, s. r. o.

336,00

s DPH

15. 7. 2012

Parapety-rekonštrukcia ObZS

Mieru č. 274 02962 Námestovo

186

35697270

Orange Slovensko a.s.

284,18

s DPH

26. 7. 2012

Telefon Orange za 7/2012

Prievozska 6/A 82109 Bratislava

187

36750697

TIRNA,vydavateľské družstvo

39,90

s DPH

31. 7. 2012

Predplatné Finančný spravodaj 2013

Štúrová 20 91701 Trnava

188

44663595

Ing.Mária Gašperová

300,00

s DPH

31. 7. 2012

Projekt - Amfiteáter.

189

14272199

Jozef Pisarčík P-mal

617,34

s DPH

31. 7. 2012

Rekonštrukcia ObZS

Slnečná 162/17 02901 Námestovo

190

31609911

Technické služby s. r. o.

1 865,66

s DPH

31. 7. 2012

Zneškodňovanie odpadov-Zubrohlava

Nábrežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín

191

44724900

SK E L S P O L, s. r. o.

721,96

s DPH

31. 7. 2012

Rekonštrukcia ObZS.

Sládkovičova 665/14 02901 Námestovo

192

17809517

Miroslav Stašák - PIRO

231,79

s DPH

31. 7. 2012

Rekonštrukcia ObZS

193

14168821

Marián Grigel

1 270,50

s DPH

30. 7. 2012

Rekonštrukcia ObZS.

Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo

194

35790253

Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o. z.

307,80

s DPH

31. 7. 2012

Inzercia - Chata Pilsko

Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra

195

35763469

Slovak Telecom, a. s.

81,14

s DPH

31. 7. 2012

Telefon za 7/2012

N8m.slobody 6 81762 Bratislava

196

31096441

Jozef Paľa

683,10

s DPH

31. 7. 2012

Strava ocu za 7/2012

Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794

197

31096441

Jozef Paľa

88,80

s DPH

31. 7. 2012

Strava pre aktivačných za 7/2012

Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794

198

44546513

Žofia Stašáková

187,05

s DPH

13. 7. 2012

Rekonštrukcia Most na Žajovke

Mutňanská č. d. 190 02962 Oravské Veselé

Všeobecný materiál - kostol

Rekonštrukcia ObZS

199

44546513

Žofia Stašáková

452,41

s DPH

15. 7. 2012

Všeobecný materiál OcU

Mutňanská č. d. 190 02962 Oravské Veselé

Všeobecný materiál OP

Rekonštrukcia OP

Rekonštrukcia most na Žajovke

Rekonštrukcia ObZS

Všeobecný materiál Dom smútku

Všeobecný materiál PO

Všeobecný materiál PDO

200

36449211

FABORY-SLOVAKIA, s.r.o.

173,60

s DPH

3. 8. 2012

Rekonštrukcia - most na Žajovke

Hodžová 4944 05801 PopradČíslo dokladu

Dodávateľ

Obnos dokladu

Dátum prijatia

Schválil

Číslo obj.

Číslo zmluvy

Text

Dátum zverejnenia

201

33753504

Milan Ganobjak

400,00

s DPH

3. 8. 2012

Rekonštrukcia ObZS

13.9.2012

202

31598170

RENOP, spol.s r.o.

57,70

s DPH

14. 8. 2012

Rekonštrukcia most na Žajovke-platna gumova.

13.9.2012

Liptovská Teplá 03483 Liptovská Teplá 193

203

14168821

Marián Grigel

453,97

s DPH

7. 8. 2012

Rekonštrukcia ObZS

13.9.2012

Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo

Rekonštrukcia - most na Žajovke

204

14168821

Marián Grigel

324,48

s DPH

14. 8. 2012

Rekonštrukcia-most na Žajovke

13.9.2012

Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo

205

31096778

Ignác Kasan-IDAKOS

878,23

s DPH

15. 8. 2012

Rekonštrukcia-most na Žajovke

13.9.2012

206

31096778

Ignác Kasan-IDAKOS

151,31

s DPH

13. 8. 2012

Rekonštrukcia-most na Žajovke

13.9.2012

207

33597260

Vladimír Budzel

80,00

s DPH

9. 8. 2012

Rekonštrukcia-most na Žajovke

13.9.2012

208

36449211

FABORY-SLOVAKIA, s.r.o.

133,79

s DPH

20. 8. 2012

Rekonštrukcia-most na Žajovke

13.9.2012

Hodžová 4944 05801 Poprad

209

36449211

FABORY-SLOVAKIA, s.r.o.

87,56

s DPH

16. 8. 2012

Rekonštrukcia-most na Žajovke

13.9.2012

Hodžová 4944 05801 Poprad

210

14168707

FOTO VIDEO

300,00

s DPH

21. 8. 2012

Videozáznam-40.výročie DFS

13.9.2012

Hviezdoslav.nám.201/7 02901 Námestovo

211

17809517

Miroslav Stašák - PIRO

238,00

s DPH

19. 8. 2012

Preprava stav.materiál-rekonštrukcia most na Žajovke

13.9.2012

212

35731681

ZinkPower Martin, s.r.o.

177,12

s DPH

16. 8. 2012

Pozinkovanie-oceľový materiál-rekonštrukcia most na žajovke

13.9.2012

Hlavná 2060 03852 Sučana

213

14168821

Marián Grigel

335,62

s DPH

16. 8. 2012

Oceľová sieť-rekonštrukcia most na Žajovke

13.9.2012

Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo

214

14168821

Marián Grigel

137,59

s DPH

31. 7. 2012

Prevoz macadamu-rekonštrukcia most na Žajovke

13.9.2012

Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo

215

36371271

PORADCA s. r. o.

24,40

s DPH

15. 8. 2012

Kniha-Poradca 2012

13.9.2012

Pri Celulózke 40 01001 Žilina

216

31096441

Jozef Paľa

108,00

s DPH

19. 8. 2012

Strava-Výročie DPZ

13.9.2012

Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794

217

40338843

Ivan Ganobčík

142,00

s DPH

17. 8. 2012

Schody k cintorínu

13.9.2012

218

35697270

Orange Slovensko a.s.

187,78

s DPH

26. 8. 2012

Telefon ORANGE za 8/2012

13.9.2012

Prievozska 6/A 82109 Bratislava

219

31734553

NORWIT Slovakia spol. s r.o.

2 508,00

s DPH

30. 8. 2012

Vybračny pech BT65/4

13.9.2012

Hraničná 4533/2A 05802 Poprad

220

31096441

Jozef Paľa

47,70

s DPH

31. 8. 2012

Strava pre aktivačných za 8/2012

13.9.2012

Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794

221

46128026

Albín Franek

211,93

s DPH

5. 9. 2012

Kancelársky potreby a papier

13.9.2012

Oravské Veselé č. 604 02962 Oravské Veselé

222

14272199

Jozef Pisarčík P-mal

551,23

s DPH

31. 8. 2012

Rekonštrukcia ObZS /farby/

13.9.2012

Slnečná 162/17 02901 Námestovo

Rekonštrukcia mosť na Žajovke

223

31096778

Ignác Kasan-IDAKOS

418,08

s DPH

24. 8. 2012

Rekonštrukcia most na Žajovke

13.9.2012

224

36362891

SDaM, s.r.o.

225,60

s DPH

28. 8. 2012

Rekonštrukcia most na Žajovke

13.9.2012

225

14168821

Marián Grigel

1 095,66

s DPH

24. 8. 2012

Rekonštrukcia most na Žajovke

13.9.2012

Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo

226

31575161

Ormos, s. r. o.

576,00

s DPH

14. 8. 2012

Rekonštrukcia ObZS

13.9.2012

Mieru č. 274 02962 Námestovo

227

40605311

Ing.Mária Oravčíková-EKOMO

110,00

s DPH

10. 8. 2012

Konzultácie /znečišťovanie ovzdušia/

13.9.2012

Medvedzie 122/13-12 02744 Tvrdošín

5007

31560202

Plastik spol. s r.o.

64,68

s DPH

17. 7. 2012

Údržba vodovod.

13.9.2012

Ťapešovo 167 02951 Lokca

5008

34417958

Milan Murín

1 267,20

s DPH

15. 8. 2012

Udržba - vodovod

13.9.2012

Číslo dokladu

Dodávateľ

Obnos dokladu

Dátum prijatia

Schválil

Číslo obj.

Číslo zmluvy

Text

Dátum zverejnenia

228

35960132

DATATRADE s.r.o.

76,80

s DPH

30. 7. 2012

Program Obce info mini

28.9.2012

Moyzesova 12 95301 Zlaté Moravce

229

40336425

Skočík Peter

36,00

s DPH

10. 9. 2012

Všeobecný materiál /mariánske dni/

28.9.2012

SNP 1116/40 02901 Námestovo

230

40336425

Skočík Peter

35,00

s DPH

10. 9. 2012

Informačná tabuľa /mariánske dni/

28.9.2012

SNP 1116/40 02901 Námestovo

231

35763469

Slovak Telecom, a. s.

70,02

s DPH

31. 8. 2012

Telefon za 8/2012

28.9.2012

N8m.slobody 6 81762 Bratislava

232

31096441

Jozef Paľa

745,20

s DPH

31. 8. 2012

Strava pre ocu za 8/2012

28.9.2012

Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794

233

14272377

Ing. Vladimir Petriska - Bortex

62,53

s DPH

31. 8. 2012

Pracovné oblečenie pre prac. s PDO.

28.9.2012

234

14168821

Marián Grigel

550,43

s DPH

7. 9. 2012

Rekonštrukcia ObZS

28.9.2012

Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo

235

31609911

Technické služby s. r. o.

1 799,66

s DPH

31. 8. 2012

Zneškodnenie odpadov - Zubrohlava

28.9.2012

Nábrežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín

236

00650498

Komunalna poistovna

123,98

s DPH

3. 9. 2012

Havarijné poistenie-Fábia/4.štvrťrok/

28.9.2012

237

3642190

PyroKomplex s.r.o.

323,21

s DPH

31. 8. 2012

Bundokošele pre PO.

28.9.2012

Stefanikova 264/30 02901 Namestovo

238

31364951

BEK BAUSTOFFE Slovakia, s.r.o.

501,12

s DPH

19. 9. 2012

Rekonštrukcia ObZS

28.9.2012

Odborárska 52 83003 Bratislava

239

31364951

BEK BAUSTOFFE Slovakia, s.r.o.

1 232,81

s DPH

19. 9. 2012

Rekonštrukcia ObZS

28.9.2012

Odborárska 52 83003 Bratislava

5009

17334870

Štátny ver.a potravinový ústav

96,09

s DPH

5. 9. 2012

Labolátorne vyšetrenie pitnej vody.

28.9.2012

Janošková 1611/58 02601 Dolný Kubín

5010

33601402

Vincent Sotoňák

312,00

s DPH

27. 9. 2012

Udržba - vodovod.

16.10.2012

447 02962 Oravské Veselé

5011

40337189

Milan Balcerčík

227,93

s DPH

14. 9. 2012

Udržba - vodovod.

16.10.2012

240

36382914

AGRA, s.r.o.

66,54

s DPH

19. 9. 2012

Udržba - traktor

16.10.2012

Na Bystričku 800/14 03601 Martin

241

35789140

reca Slovensko s.r.o.

55,14

s DPH

18. 9. 2012

Všeobecný materiál.

16.10.2012

Vajnorská 134/B 83104 Bratislava

242

31096441

Jozef Paľa

198,00

s DPH

15. 9. 2012

Strava /mariánsky deň/

16.10.2012

Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794

243

34421220

Kubík Ondrej - Tlačiareň Kubík

38,40

s DPH

13. 9. 2012

Pamätný list /mariánsky deň/

16.10.2012

Klinanská cesta 565 02901 Námestovo

244

34421220

Kubík Ondrej - Tlačiareň Kubík

16,80

s DPH

10. 9. 2012

Plagáty /mariánsky deň/

16.10.2012

Klinanská cesta 565 02901 Námestovo

245

36410853

PC Slovakia, s.r.o

1 057,00

s DPH

24. 9. 2012

Server HP/windows,zál.zdroj,tl/

16.10.2012

Malý rad 129/20 02801 Trstená

246

34220852

Peter Kudla

201,60

s DPH

18. 9. 2012

Dovoz materiálu - rekonštrukcia ObZS

16.10.2012

Skalka 25 01311 Lietavská Lúčka

247

35697270

Orange Slovensko a.s.

2,00

s DPH

28. 9. 2012

Telefony-2 ks

16.10.2012

Prievozska 6/A 82109 Bratislava

248

37878298

Združenie matrikárok a matrikárov

16,60

s DPH

28. 9. 2012

Kniha-príručka matrikára.

16.10.2012

dr. Alexandra 64 06001 Kežmarok

249

31096441

Jozef Paľa

35,00

s DPH

30. 9. 2012

Strava pre aktivačných za 9/2012

16.10.2012

Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794

250

31609911

Technické služby s. r. o.

1 688,99

s DPH

30. 9. 2012

Zneškodnenie odpadov-Zubrohlava

16.10.2012

Nábrežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín

251

31734553

NORWIT Slovakia spol. s r.o.

103,44

s DPH

28. 9. 2012

Udržba strojov.

16.10.2012

Hraničná 4533/2A 05802 Poprad

252

32737114

Pavlák Vladislav

800,00

s DPH

30. 9. 2012

Rekonštrukcia - most na Žajovke

16.10.2012

253

14168821

Marián Grigel

703,34

s DPH

24. 9. 2012

Rekonštrukcia ObZS-zateplenie

16.10.2012

Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo

254

14168821

Marián Grigel

1 119,23

s DPH

26. 9. 2012

Rekonštrukcia ObZS-zateplenie

16.10.2012

Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo

255

14168821

Marián Grigel

367,56

s DPH

25. 9. 2012

Rekonštrukcia ObZS-zateplenie

16.10.2012

Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo

256

35697270

Orange Slovensko a.s.

206,60

s DPH

26. 9. 2012

Telefon ORANGE za 9/2012

16.10.2012

Prievozska 6/A 82109 Bratislava

257

14168821

Marián Grigel

501,05

s DPH

27. 9. 2012

Materiál - parkovisko pri pošte.

16.10.2012

Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo

258

14272199

Jozef Pisarčík P-mal

207,36

s DPH

30. 9. 2012

Rekonštrukcia ObZS.

16.10.2012

Slnečná 162/17 02901 Námestovo

259

14168821

Marián Grigel

786,66

s DPH

3. 10. 2012

Rekonštrukcia ObZS-zateplenie.

16.10.2012

Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo

260

14168821

Marián Grigel

1 710,47

s DPH

28. 9. 2012

Materiál -parkovisko pri pošte.

16.10.2012

Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo

261

36373249

Stavebny podnik

1 171,20

s DPH

28. 9. 2012

Materiál-parkovisko pri pošte.

16.10.2012

Miest.priemyslu 561 02901 Namestovo

262

46195891

Miner, s.r.o.

411,24

s DPH

30. 9. 2012

Materiál - parkovisko pri pošte

16.10.2012

Požiarnikov 430/5 02801 Trstená

263

32726040

Jozef Socha - Autobusová doprava

202,80

s DPH

25. 9. 2012

Doprava - turistický výlet.

16.10.2012

č.3 02964 Oravska Jasenica

264

31096441

Jozef Paľa

634,50

s DPH

30. 9. 2012

Strava pre OcU za 9/2012

16.10.2012

Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794

265

35763469

Slovak Telecom, a. s.

69,64

s DPH

30. 9. 2012

Telefon za 9/2012

16.10.2012

N8m.slobody 6 81762 Bratislava

266

40337189

Milan Balcerčík

478,80

s DPH

14. 9. 2012

Rekonštrukcia - most na Žajovke

16.10.2012

Materiál-parkovisko pri pošte.

267

36432849

U-MAX, spol s r.o..

19,08

s DPH

28. 9. 2012

Všeobecný materiál-Obecná prevádzka

16.10.2012

Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo

Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu Dátum prijatia Schválil Číslo obj. Číslo zmluvy Text Dátum zverejnenia
268 17809517 Miroslav Stašák - PIRO 1 816,38 s DPH 25. 9. 2012 Rekonštrukcia - most na Žajovke 30.10.2012
269 17809517 Miroslav Stašák - PIRO 613,00 s DPH 25. 9. 2012 Rekonštrukcia ObZS 30.10.2012
270 37804332 Združenie Biela Orava 594,51 s DPH 5. 10. 2012 Príspevok Združenie Biela Orava za 3.štvrťrok 2012 30.10.2012
Grúnik 56 02953 Breza
271 ZMOBO 113,28 s DPH 4. 10. 2012 Členský príspevok ZMOBO na r.2012 30.10.2012
272 14168821 Marián Grigel 93,20 s DPH 8. 10. 2012 Rekonštrukcia ObZS 30.10.2012
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo
273 14168821 Marián Grigel 496,52 s DPH 10. 10. 2012 Materiál - parkovisko pri pošte. 30.10.2012
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo
274 37730487 Anton Šefčík 330,00 s DPH 10. 10. 2012 Multikábel na ozvučenie. 30.10.2012
Prevádzka Oravské Veselé č. 374 02962 Oravské Veselé Vianočné LED svetlá.
275 36761371 JAFFA, s.r.o. 366,98 s DPH 10. 10. 2012 Rekonštrukcia ObZS 30.10.2012
Slnečná 162/9 02901 Námestovo
276 36410853 PC Slovakia, s.r.o 298,00 s DPH 12. 10. 2012 Windows 7 Pro Slovak DVD 30.10.2012
Malý rad 129/20 02801 Trstená
277 31435149 HANKO -Piešťany 403,94 s DPH 11. 10. 2012 Vianočné ozdoby 30.10.2012
Gaštanová 28 92101 Piešťany
278 14168821 Marián Grigel 253,73 s DPH 12. 10. 2012 Rekonštrukcia ObZS 30.10.2012
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo
279 17809517 Miroslav Stašák - PIRO 238,00 s DPH 11. 10. 2012 Rekonštrukcia ObZS 30.10.2012
280 17809517 Miroslav Stašák - PIRO 262,91 s DPH 12. 10. 2012 Všeobecný materiál 30.10.2012
281 31435149 HANKO -Piešťany 412,09 s DPH 23. 10. 2012 Vianočné svetlá na stromček 30.10.2012
Gaštanová 28 92101 Piešťany
282 44384050 Janotka Michal 800,00 s DPH 5. 10. 2012 Lavičky 16.11.2012
283 37139631 Ing.Marian Kolomaznk 700,00 s DPH 23. 10. 2012 Rekonštrukcia - most na Žajovke/rezivo/ 16.11.2012
M.Haľamovej 4413/9 03601 Martin
284 37139631 Ing.Marian Kolomaznk 783,00 s DPH 8. 10. 2012 Lavičky /rezivo/ 16.11.2012
M.Haľamovej 4413/9 03601 Martin
285 31735347 PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. 33,80 s DPH 26. 10. 2012 Pečiatka /finančná kontrola/ 16.11.2012
Mäsiarska 29 04001 Košice1
286 45653666 Alojz Filipčík.Inžinierska a rozpočtová činnosť 420,00 s DPH 16. 10. 2012 Vypracovanie rozpočtov 16.11.2012
Zakamenné 1327 02956 Zakamenné
287 44917686 Michal Mudronček 4 006,50 s DPH 24. 10. 2012 Rekonštrukcia ObZS /zateplenie/ 16.11.2012
Nová Doba 483/10 02743 Nižná
288 43258298 Gustáv Antoška-DATAZ 690,00 s DPH 25. 10. 2012 Informačná tabuľa-cintorín 16.11.2012
SNP 313/21 91904 Smolenice
289 31097685 KOVALÍK JÁN-KOVO 2 400,00 s DPH 15. 10. 2012 Zábradlie/schody k cintorínu/ 16.11.2012
Goborova 176 02944 Rabča
290 14168821 Marián Grigel 451,51 s DPH 22. 10. 2012 Rekonštrukcia ObZS 16.11.2012
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo
291 14168821 Marián Grigel 1 811,00 s DPH 15. 10. 2012 Rekonštrukcia ObZS/zateplenie/ 16.11.2012
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo
292 35095091 Peter Kekeľák-KEKO 294,00 s DPH 18. 10. 2012 Skrinka/detská lekárka ObZS/ 16.11.2012
Slobody 550/15 02901 Námestovo
293 31563732 Cestne stavby s.r.o 616,70 s DPH 22. 10. 2012 Materiál-parkovisko pri pošte. 16.11.2012
ulica 1. mája 724 03101 Liptovský Mikuláš
294 JUDR.IvanILAVSKÝ 198,96 s DPH 25. 10. 2012 Advokátske služby 16.11.2012
ulMartina Hattalu 2159/38 02601 Dolný Kubín
295 36371271 PORADCA s. r. o. 54,80 s DPH 22. 10. 2012 Časopis práce a mzdy na rok 2012 16.11.2012
Pri Celulózke 40 01001 Žilina
296 36371271 PORADCA s. r. o. 57,60 s DPH 22. 10. 2012 Časopis -Verejná správa r.2012 16.11.2012
Pri Celulózke 40 01001 Žilina
297 36371271 PORADCA s. r. o. 33,60 s DPH 22. 10. 2012 Časopisy-aktualizácie zákonov r.2012 16.11.2012
Pri Celulózke 40 01001 Žilina
298 40337189 Milan Balcerčík 3 874,42 s DPH 25. 10. 2012 Oprava-chata Pilsko 16.11.2012
299 17809517 Miroslav Stašák - PIRO 156,42 s DPH 25. 10. 2012 Čistiace prostriedky /Morgová/ 16.11.2012
300 31096441 Jozef Paľa 935,00 s DPH 29. 9. 2012 Stretnutie seniorov 14.10.2012 16.11.2012
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
301 35697270 Orange Slovensko a.s. 92,80 s DPH 25. 10. 2012 Telefonne apartáty /prevádzka/ 16.11.2012
Prievozska 6/A 82109 Bratislava Telefonne apartáty /starosta/
302 Kooperativa poisťovňa,a.s. 102,06 s DPH 25. 10. 2012 Havarijné poistenie /traktor EČV NO 534AC/ 16.11.2012
Uhoľná 1 01001 Žilina
303 693511 SLOVAKTUAL s.r.o. 125,28 s DPH 2. 11. 2012 Rekonštrukcia ObZS 16.11.2012
Pravenec 272 97216 Pravenec
304 14168821 Marián Grigel 125,28 s DPH 2. 11. 2012 Rekonštrukcia ObZS 16.11.2012
Miestneho piremyslu 1023 02962 Námestovo
305 31563732 Cestne stavby s.r.o 339,58 s DPH 6. 11. 2012 Posypový materiál - cesty 16.11.2012
ulica 1. mája 724 03101 Liptovský Mikuláš
306 44724900 SK E L S P O L, s. r. o. 51,13 s DPH 9. 11. 2012 Materiál na VO 16.11.2012
Sládkovičova 665/14 02901 Námestovo
307 46463127 NEO Slovakia, s.r.o. 124,00 s DPH 7. 11. 2012 Inzercia-WEB stránka 16.11.2012
Levočská 4929 05801 Poprad
308 44724900 SK E L S P O L, s. r. o. 23,24 s DPH 31. 10. 2012 Elektrické vykurovacie teleso. 16.11.2012
Sládkovičova 665/14 02901 Námestovo
309 41590465 Peter Jurík - LISA 27,88 s DPH 6. 11. 2012 Prezentácia obce na informačnom portáli. 16.11.2012
310 35697270 Orange Slovensko a.s. 399,49 s DPH 29. 10. 2012 Telefon Orange za 10/2012 16.11.2012
Prievozska 6/A 82109 Bratislava
311 31609911 Technické služby s. r. o. 2 319,51 s DPH 5. 11. 2012 Uloženie a likvidácia odpadu 16.11.2012
Nábrežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín
312 36746045 3W Slovakia s.r.o 330,00 s DPH 31. 10. 2012 Aktualizácia-cintorín 16.11.2012
Pod Hájom 1087/50 01841 Dubnica nad Váhom
313 36371271 PORADCA s. r. o. 24,40 s DPH 5. 11. 2012 Časopis Poradca 2013 16.11.2012
Pri Celulózke 40 01001 Žilina
314 31096441 Jozef Paľa 32,50 s DPH 6. 11. 2012 Strava - obecné služby za 10/2012 16.11.2012
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
315 31348262 IURA EDITION spol. s r. o. 64,66 s DPH 28. 10. 2012 Predplatné.účtovníctvo ROPO a obcí 16.11.2012
Oravska 17 82109 Bratislava
316 35763469 Slovak Telecom, a. s. 79,73 s DPH 6. 11. 2012 Telefon za 10/2012 16.11.2012
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
317 35697270 Orange Slovensko a.s. 142,20 s DPH 28. 10. 2012 Telefon-Samsung Galaxy 16.11.2012
Prievozska 6/A 82109 Bratislava
318 31096441 Jozef Paľa 758,70 s DPH 9. 11. 2012 Strava OcU za 10/2012 16.11.2012
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
319 36642681 Lynne SK s.r.o. 108,83 s DPH 2. 11. 2012 Mop kapsový 16.11.2012
Kvetinová 14 97401 Banská Bystrica
320 43328091 Kozák Miroslav 216,00 s DPH 29. 10. 2012 Valcovanie-Obecná prevádzka 16.11.2012
321 31938434 RVC Martin - Združenie obcí regionálne vzdel.centrum 264,29 s DPH 5. 11. 2012 Členský príspevok na ro.2013 16.11.2012
Nám. S.H.Vajanskeho 1 03601 Martin
327 35763469 Slovak Telecom, a. s. 66,65 s DPH 4. 1. 2012 Telefon 16.11.2012
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
328 31609911 Technické služby s. r. o. 1 944,35 s DPH 14. 1. 2012 Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov Zubrohlava. 16.11.2012
Nábrežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín
5012 31916899 OBECNÁ PREVÁDZKA 115,20 s DPH 6. 11. 2012 Poistenie vozidiel-Fekal 16.11.2012
374 02962 ORAVSKÉ VESELÉ
Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu Dátum prijatia Schválil Číslo obj. Číslo zmluvy Text Dátum zverejnenia
329 31435149 HANKO -Piešťany 288,52 s DPH 20. 11. 2012 Vianočné ozdoby 17.12.2012
Gaštanová 28 92101 Piešťany
330 14272199 Jozef Pisarčík P-mal 315,02 s DPH 30. 11. 2012 Udržba - parkovisko pri ObZS 17.12.2012
Slnečná 162/17 02901 Námestovo Udržba-materiál sociálny byt
331 33601402 Vincent Sotoňák 144,00 s DPH 15. 11. 2012 Uprava parkoviska pri ObZS 17.12.2012
447 02962 Oravské Veselé
332 33601402 Vincent Sotoňák 168,00 s DPH 3. 12. 2012 Zemné práce-cesta okolo Gočala/údržba MK/ 17.12.2012
447 02962 Oravské Veselé
333 33788294 Jozef Schifferdecker Deckers 390,00 s DPH 30. 11. 2012 Rekonštrukcia ObZS 17.12.2012
Západ 1057/17 02801 Trstená 1057/17
334 43524044 STAVEBNINY U PEŤA 422,50 s DPH 26. 11. 2012 Rekonštrukcia ObZS 17.12.2012
335 43524044 STAVEBNINY U PEŤA 33,49 s DPH 26. 11. 2012 Udržba bytov 17.12.2012
336 43524044 STAVEBNINY U PEŤA 11,51 s DPH 26. 11. 2012 Materiál-udržba bytov 17.12.2012
337 31096441 Jozef Paľa 180,00 s DPH 27. 11. 2012 Reprezentačné /ZMOBO/ 17.12.2012
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
338 31096441 Jozef Paľa 25,00 s DPH 3. 12. 2012 Strava pre aktivačných. 17.12.2012
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
339 36285820 SAF INVESTMENT 89,50 s DPH 30. 11. 2012 Kniha /vedenie a riadenie s.r.o./ pre Chatu Pilsko 17.12.2012
Rybničná 40 83106 Bratislava
340 36285820 SAF INVESTMENT 100,69 s DPH 30. 11. 2012 Kniha - Vedenie a riadenie s.r.o./pre Chatu/- nedoplatok 17.12.2012
Rybničná 40 83106 Bratislava
341 35790253 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o. z. 25,00 s DPH 29. 11. 2012 My Oravské noviny r.2013 17.12.2012
Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra
342 36761371 JAFFA, s.r.o. 613,25 s DPH 22. 11. 2012 Rekonštrukcia OP 17.12.2012
Slnečná 162/9 02901 Námestovo
343 31096778 Ignác Kasan-IDAKOS 121,99 s DPH 19. 11. 2012 Rekonštrukcia OP 17.12.2012
344 17809517 Miroslav Stašák - PIRO 150,00 s DPH 20. 11. 2012 Rekonštrukcia OP 17.12.2012
345 43524044 STAVEBNINY U PEŤA 96,53 s DPH 26. 11. 2012 Rekonštrukcia OP 17.12.2012
346 17057931 Urbar p.s.Or. Vesele 96,00 s DPH 30. 11. 2012 Palivo pre Chatu Pilsko 17.12.2012
347 584614 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 452,64 s DPH 30. 11. 2012 Členský príspevok ZMOS r.2013 17.12.2012
Bezručová 9 81109 Bratislava
348 37804332 Združenie Biela Orava 594,51 s DPH 10. 12. 2012 Príspevok Biela Orava 4.štvrťrok 2012 17.12.2012
Grúnik 56 02953 Breza
349 31609911 Technické služby s. r. o. 1 864,64 s DPH 6. 12. 2012 Zneškodnenie odpadov Zubrohlava 17.12.2012
Nábrežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín
350 JUDR.IvanILAVSKÝ 257,60 s DPH 6. 12. 2012 Advokátske služby /Borák František/ 17.12.2012
ulMartina Hattalu 2159/38 02601 Dolný Kubín
351 JUDR.IvanILAVSKÝ 145,30 s DPH 6. 12. 2012 Advokátske služby /Borák František/ 17.12.2012
ulMartina Hattalu 2159/38 02601 Dolný Kubín
352 45653666 Alojz Filipčík.Inžinierska a rozpočtová činnosť 240,00 s DPH 10. 12. 2012 Vypracovanie rozpočtov /cesty-cintorín,k pneuservisu,rekon.soc v KD/ 17.12.2012
Zakamenné 1327 02956 Zakamenné
353 44724900 SK E L S P O L, s. r. o. 300,60 s DPH 3. 12. 2012 Materiál - Verejné osvetlenie 17.12.2012
Sládkovičova 665/14 02901 Námestovo
354 35697270 Orange Slovensko a.s. 159,32 s DPH 3. 12. 2012 Telefon ORANGE za 11/2012 17.12.2012
Prievozska 6/A 82109 Bratislava
355 35763469 Slovak Telecom, a. s. 74,72 s DPH 6. 12. 2012 Telefon za 11/2012 17.12.2012
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
356 3642190 PyroKomplex s.r.o. 100,80 s DPH 3. 12. 2012 Výkon činnosti technika OPP. 17.12.2012
Stefanikova 264/30 02901 Namestovo
357 650498 Komunalna poistovna 123,98 s DPH 6. 12. 2012 Havarijné poistenie /Fábia - 1.štvrťrok 2013/ 17.12.2012
358 46195891 Miner, s.r.o. 277,44 s DPH 6. 12. 2012 Kamenivo-posyp MK. 17.12.2012
Požiarnikov 430/5 02801 Trstená
359 43328091 Kozák Miroslav 900,00 s DPH 10. 12. 2012 Práce s valcom /cesta popod cintorín/ 17.12.2012
360 31563732 Cestne stavby s.r.o 1 978,88 s DPH 6. 12. 2012 Drva /cesta popod cintorín/ 17.12.2012
ulica 1. mája 724 03101 Liptovský Mikuláš
361 40339823 Vladimír Bolek BVM 9 990,00 s DPH 3. 12. 2012 Zemné práce-spevnenie vozovky/cesta cintorín/ 17.12.2012
362 650498 Komunalna poistovna 1 179,54 s DPH 6. 12. 2012 Zákonné poistenie vozidiel /31.12.2012-29.6.2013/ 17.12.2012
363 37729331 VS- Laser Viktor Sameliak 662,40 s DPH 10. 12. 2012 Tlačiareň Werox M128 17.12.2012
Olešová 582 02962 Oravske Vesele
364 36362891 SDaM, s.r.o. 8 735,34 s DPH 3. 12. 2012 Cesta popod cintorín 17.12.2012
365 36362891 SDaM, s.r.o. 925,80 s DPH 12. 12. 2012 Cesta popod cintorín 17.12.2012
366 30535841 Albín Pisarčík 200,00 s DPH 10. 12. 2012 Služby-bezpečnosť práce-školenie. 17.12.2012
367 Alfa print, s.r.o. 113,68 s DPH 14. 12. 2012 Daňové tlačivá 17.12.2012
Robotnícka 1 03601 Martin
368 46128026 Albín Franek 159,69 s DPH 13. 12. 2012 Obálky,papier a kancelárske potreby 17.12.2012
Oravské Veselé č. 604 02962 Oravské Veselé
369 31096441 Jozef Paľa 639,90 s DPH 12. 12. 2012 Strava pre Ocu za 11/2012 17.12.2012
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
5013 17334870 Štátny ver.a potravinový ústav 101,08 s DPH 15. 11. 2012 Labolatórne vyšetrenie vody 17.12.2012
Janošková 1611/58 02601 Dolný Kubín
5014 46102604 IDAMER s.r.o. 491,65 s DPH 16. 11. 2012 Vodomery 17.12.2012
nám. DR Schwaitzera 196/4 91601 Stará Turá
5015 650498 Obec Oravské Veselé 4 938,36 s DPH 26. 11. 2012 Mzda za r.2012 17.12.2012
Odvody do poisťovní za r.2012
5016 650498 Obec Oravské Veselé 800,42 s DPH 27. 11. 2012 Elektrická energia vodojem za r.2012 17.12.2012
5017 31916899 OBECNÁ PREVÁDZKA 1 276,96 s DPH 6. 12. 2012 Udržba a služby navodovode 17.12.2012
374 02962 ORAVSKÉ VESELÉ
Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu Dátum prijatia Schválil Číslo obj. Číslo zmluvy Text Dátum zverejnenia
370 30537002 Anton Pňaček - TEXTIL - OBUV 360,00 s DPH 20. 12. 2012 Rekonštrukcia OP. 9.1.2013
371 34421823 Autodoprava Serafín Kurek 2 146,62 s DPH 30. 11. 2012 Údržba - cesta popod cintorín. 9.1.2013
372 34421823 Autodoprava Serafín Kurek 859,65 s DPH 5. 12. 2012 Údržba - cesta popod cintorín. 9.1.2013
373 33898006 Rastislav Baník - FILIP 176,31 s DPH 14. 12. 2012 Udržba budov 9.1.2013
374 33597707 Juraj Matis, Uhoľné sklady-autodoprava 619,20 s DPH 3. 12. 2012 Doprava - údržba cesty popod cintorín 9.1.2013
Sládkovičova 646/13 02901 Námestovo
375 31563732 Cestne stavby s.r.o 1 080,47 s DPH 20. 12. 2012 Údržba - cesta podpod cintorín. 9.1.2013
ulica 1. mája 724 03101 Liptovský Mikuláš
376 37803891 Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER 33,19 s DPH 20. 12. 2012 Členský príspevok Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER. 9.1.2013
Hviezdoslavovo nám. 1 02601 Dolný Kubín
377 43438253 Rastislav Šimurda 43,48 s DPH 20. 12. 2012 Rekonštrukcia most na Žajovke. 9.1.2013
378 43438253 Rastislav Šimurda 291,05 s DPH 20. 12. 2012 Rekonštrukcia ObZS 9.1.2013
379 43438253 Rastislav Šimurda 342,07 s DPH 20. 12. 2012 Materiál na schody k cintorínu. 9.1.2013
380 43438253 Rastislav Šimurda 128,87 s DPH 20. 12. 2012 Materiál na parkovisko pri pošte. 9.1.2013
381 43438253 Rastislav Šimurda 94,99 s DPH 20. 12. 2012 Materiál - Chata Pilsko. 9.1.2013
382 43438253 Rastislav Šimurda 58,81 s DPH 20. 12. 2012 Všeobecný materiál. 9.1.2013
383 31096441 Jozef Paľa 550,80 s DPH 20. 12. 2012 Strava pre OcU za 12/2012 9.1.2013
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
384 31096441 Jozef Paľa 22,50 s DPH 20. 12. 2012 Strava pre aktivačných za 12/2012 9.1.2013
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
385 31096441 Jozef Paľa 88,00 s DPH 27. 12. 2012 Reprezentačné. 9.1.2013
Oravské Veselé 794 02962 Oravské Veselé 794
386 LAVEX,LANOVKY A VLEKY 39,84 s DPH 20. 12. 2012 Členský príspevok 9.1.2013
M.Pišúta 5 03101 Liptovský Mikuláš
387 14272377 Ing. Vladimir Petriska - Bortex 67,42 s DPH 20. 12. 2012 Ochranné pomôcky,odhrňače snehu 9.1.2013
388 36438308 DOMATRA, s. r. o. 103,74 s DPH 22. 12. 2012 Materiál - Chata Pilsko 9.1.2013
Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo Všeobecný materiál
389 46266003 INROJA s.r.o. 200,00 s DPH 20. 12. 2012 Práce PO 9.1.2013
5018 31916899 OBECNÁ PREVÁDZKA 781,20 s DPH 17. 12. 2012 Služby-vývoz žumpy 9.1.2013
374 02962 ORAVSKÉ VESELÉ
5019 00650498 Obec Oravské Veselé 172,81 s DPH 19. 12. 2012 Zákonné poistenie vozidiel na r.2013 9.1.2013
5020 40337189 Milan Balcerčík 2 922,00 s DPH 20. 12. 2012 Údržba vodovod 9.1.2013
5021 40337189 Milan Balcerčík 3 904,80 s DPH 23. 12. 2012 Udržba - vodovod 9.1.2013
Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu Dátum prijatia Schválil Číslo obj. Číslo zmluvy Text Dátum zverejnenia
5022 31916899 OBECNÁ PREVÁDZKA 1 577,28 s DPH 19. 12. 2012 Údržba - vodovod. 30.1.2013
374 02962 ORAVSKÉ VESELÉ
390 17443583 Ing.Labjak Anton 223,80 s DPH 2. 1. 2013 Dodanie stavebného reziva. 30.1.2013
391 44724900 SK E L S P O L, s. r. o. 42,82 s DPH 2. 1. 2013 Svietidlá, žiarovky - Chata Pilsko 30.1.2013
Sládkovičova 665/14 02901 Námestovo
392 33597707 Juraj Matis, Uhoľné sklady-autodoprava 625,43 s DPH 2. 1. 2013 Ekohrášok - na chatu Pilsko 30.1.2013
Sládkovičova 646/13 02901 Námestovo
393 QBE poistovna 72,90 s DPH 2. 1. 2013 Skupinové poistenie osôb- Požiarna ochrana. 30.1.2013
Sturova 27 04001 Kosice
394 14272199 Jozef Pisarčík P-mal 101,41 s DPH 2. 1. 2013 Farby na Chatu Pilsko. 30.1.2013
Slnečná 162/17 02901 Námestovo
395 35763469 Slovak Telecom, a. s. 70,49 s DPH 4. 1. 2013 Telefon - Slovak Telecom za 12/2012 30.1.2013
N8m.slobody 6 81762 Bratislava
396 31609911 Technické služby s. r. o. 2 146,39 s DPH 7. 1. 2013 Zneškodnenie odpadov- Zubrohlava. 30.1.2013
Nábrežie Oravy 627/1 02680 Dolný Kubín
397 36403008 Stredoslovenska energetika, a. s. 3,24 s DPH 11. 1. 2013 El. energia - verejné osvetlenie. 30.1.2013
Ulica republiky 5 01047 Žilina
398 36403008 Stredoslovenska energetika, a. s. 30,97 s DPH 11. 1. 2013 El.enrgia - Verejné osvetlenie. 30.1.2013
Ulica republiky 5 01047 Žilina
399 36403008 Stredoslovenska energetika, a. s. 51,80 s DPH 11. 1. 2013 Ele.energia - 198 30.1.2013
Ulica republiky 5 01047 Žilina
400 35697270 Orange Slovensko a.s. 135,56 s DPH 7. 1. 2013 Telefon ORANGE za 12/2012 30.1.2013
Prievozska 6/A 82109 Bratislava
401 31570054 ORAGRO spol. s r. o. 836,26 s DPH 10. 1. 2013 Dodanie okien a parapiet- údržba KD 30.1.2013
č.374 02962 Oravské Veselé
402 43566022 Miroslav Hruška 3 600,00 s DPH 4. 1. 2013 Údržba - ihrisko TJ. 30.1.2013
403 31916899 OBECNÁ PREVÁDZKA 882,00 s DPH 2. 1. 2013 Služby. 30.1.2013
374 02962 ORAVSKÉ VESELÉ
404 31916899 OBECNÁ PREVÁDZKA 516,00 s DPH 2. 1. 2013 Prácea služby. 30.1.2013
374 02962 ORAVSKÉ VESELÉ