Navigácia

Obsah

 

Kompostovanie v záhrade.

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

BEH cez tri (+1) chotáre.

BEH cez tri (+1) chotáre. Z Oravského Veselého cez Sihelné, Rabču do Polhory...

14. októbra 2018 t. j. nedeľa, štart 10:00 hod. parkovisko pri Obecnom úrade v Oravskom Veselom. celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny.

V termíne od: 13.11.2018 08:30:00 do: 13.11.2018 14:30:00
odberného miesta:
24ZSS45450400004 Oravské Veselé Oravské Veselé
24ZSS4555854000O Oravské Veselé Oravské Veselé
24ZSS4512700000U Oravské Veselé Oravské Veselé 0
24ZSS4518679000D Oravské Veselé Oravské Veselé 0
24ZSS45382750006 Oravské Veselé Oravské Veselé 0
24ZSS45384980002 Oravské Veselé Oravské Veselé 0
24ZSS3318927000Q Oravské Veselé Oravské Veselé 192
24ZSS3314241000E Oravské Veselé Oravské Veselé 260
24ZSS30521820002 Oravské Veselé Oravské Veselé 521
24ZSS30522020006 Oravské Veselé Oravské Veselé 541
24ZSS30522030001 Oravské Veselé Oravské Veselé 542
24ZSS3052205000S Oravské Veselé Oravské Veselé 543
24ZSS33054820009 Oravské Veselé Oravské Veselé 543
24ZSS3052206000N Oravské Veselé Oravské Veselé 544
24ZSS3052207000I Oravské Veselé Oravské Veselé 547
24ZSS3052208000D Oravské Veselé Oravské Veselé 548
24ZSS30522090008 Oravské Veselé Oravské Veselé 549
24ZSS3052210000A Oravské Veselé Oravské Veselé 550
24ZSS30522120000 Oravské Veselé Oravské Veselé 554
24ZSS3052214000R Oravské Veselé Oravské Veselé 556
24ZSS3052215000M Oravské Veselé Oravské Veselé 557
24ZSS3052216000H Oravské Veselé Oravské Veselé 558
24ZSS3052217000C Oravské Veselé Oravské Veselé 559
24ZSS30522180007 Oravské Veselé Oravské Veselé 560
24ZSS30522190002 Oravské Veselé Oravské Veselé 561
24ZSS30522200004 Oravské Veselé Oravské Veselé 562
24ZSS3306043000B Oravské Veselé Oravské Veselé 563
24ZSS33050460004 Oravské Veselé Oravské Veselé 564
24ZSS305222100AG Oravské Veselé Oravské Veselé 565
24ZSS331934200AG Oravské Veselé Oravské Veselé 566
24ZSS3052223000Q Oravské Veselé Oravské Veselé 568
24ZSS3052225000G Oravské Veselé Oravské Veselé 570
24ZSS3301583000T Oravské Veselé Oravské Veselé 571
24ZSS3052226000B Oravské Veselé Oravské Veselé 572
24ZSS30522270006 Oravské Veselé Oravské Veselé 573
24ZSS30522280001 Oravské Veselé Oravské Veselé 574
24ZSS3052229000X Oravské Veselé Oravské Veselé 575
24ZSS33055720008 Oravské Veselé Oravské Veselé 576
24ZSS3052232000P Oravské Veselé Oravské Veselé 580
24ZSS3052234000F Oravské Veselé Oravské Veselé 582
24ZSS3052238000W Oravské Veselé Oravské Veselé 586
24ZSS3052021000D Oravské Veselé Oravské Veselé 587
24ZSS33062760001 Oravské Veselé Oravské Veselé 895
24ZSS3313429000H Oravské Veselé Oravské Veselé 2001
24ZSS3318660000L Oravské Veselé Oravské Veselé 2001
24ZSS3314642000I Oravské Veselé Oravské Veselé 2011 celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Verejná vyhláška JPÚ obce v lokalite Žajovka.

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor ako orgán príslušný podľa §5 ods.4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva... zverejňuje rozhodnutie č. OU-NO-PLO-2018/001751.viď príloha. celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Oznam : Hrobové miesta

Obec v Oravskom Veselom oznamuje občanom, že nájomné zmluvy za hrobové miesta, ktoré boli uzavreté v roku 2008 v roku 2018 ukončia platnosť. Preto je potrebné, aby si občania prišli uzatvoriť nové nájomné zmluvy a tiež zaplatiť poplatok za hrobové miesto. celý text

ostatné | 8. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

OZNAM: Spoločnosť HERN s.r.o., Námestovo

hľadá kolegov do výroby: najmä zváračov, CNC obrábačov, nástrojárov
Ponúka prácu v stabilnej spoločnosti, ktorá pomáha regiónu od roku 1953.
Poskytujeme : zvýhodnené nadčasy, zvýhodnená práca poobede , zvýhodnená nočná práca, zvýhodnená práca v sobotu a nedeľu,
zvýhodnená práca cez sviatky a ďalšie odmeny a prémie.
Podporujeme rôzne sociálne, kultúrne a zdravotné aktivity pre všetkých zamestnancov a aj živnostníkov.
Zavolajte nám na číslo 0911 179 335, alebo sa informujte na Obecnom úrade.
celý text

ostatné | 3. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Pozvánka OZ 27.09.2018

Starosta obce Or. Veselé Ing. Albín Maslaňák zvoláva zasadnutie OZ na deň: 27. septembra 2018 t. j. vo štvrtok o 17:00 hod. v zasadačke KD. celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Kompostovanie v záhrade.

Kompostovanie je prírodný, riadený = kontrolovaný proces za prístupu vzduchu. Kompostovaním premieňame pôvodné organické látky tzv. bioodpad (napr. tráva, lístie, podrvené konáre, zvyšky z ovocia a zeleniny...) na kvalitné hnojivo = kompost pre našu záhradku. Proces kompostovania prebieha pomocou živých pôdnych organizmov (napr. dažďovky, roztoče, mravce...) a mikroorganizmov, ktoré spoločne premieňajú bioodpad na plnohodné hnojivo = kompost . celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
#

OZNAM PRE RODIČOV DETI MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola oznamuje rodičom, že z organizačných dôvodov je trieda 5-6 ročných predškolákov pani učiteľky Jurčákovej premiestnená do priestorov v ZŠ a najmladšie oddelenie 3-4 ročných detí pani učiteľky Balcerčíkovej a Gočalovej, sa presúva do priestorov v kultúrnom dome.
V pondelok deti nastúpia už do týchto priestorov.
Ďakujeme za pochopenie! celý text

ostatné | 31. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Očkovanie psov proti besnote.

Dňa 29.8.2018 to je v stredu sa bude prevádzať očkovanie psov proti besnote.
Očkovať sa budú psi od veku 3 mesiacov. Poplatok za očkovanie je 5 €.
Miesto a čas očkovania je nasledovný:
Od 13,00 – 13,30 hod. - nižný koniec – 1 zástavka
Od 13,30 – 14,30 hod. Križovatka do Mútneho
Od 14,30 – 15,30 hod. Stred obce
Od 15,30 – 16,00 hod. Zástavka Rabčianska cesta
Od 16,00- 16,30 hod. Križovatka Randová
Od 16,30- 17,00 hod. cesta do Maslaňákov
celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Oznam MUDr. Olexíková

MUDr. Olexíková oznamuje občanom, že nebude ordinovať štvrtok 30.08.2018 a piatok 31.08.2018. Zastupovať ju bude MUDr. Milada Madleňáková v Námestove. Zdravotnú dokumentáciu vydá sestra v ambulancii . celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove:
Informuje o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Námestovo:
dňom 27. 08. 2018, 06:00 hod. celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Oznam Mudr. Olexíková J.

ORDINAČNÉ HODINY:
Pondelok: 6:30 - 15:00 hod.
Utorok: 6:30 - 16:00 hod.
Streda: 6:30 - 12:00 hod.
Štvrtok: 6:30 - 13:00 hod.
Piatok: 6:30 - 12:00 hod. celý text

ostatné | 20. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Turisticko - cyklistická výprava Klin - Jeleśnia

Turisticko - cyklistická výprava Klin - Jeleśnia celý text

ostatné | 17. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Námestovo
od 3. augusta 2018, 16:00 hod. do odvolania.
celý text

ostatné | 3. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Veselovská nedeľa

Obec Oravské Veselé pozýva všetkých na :
- VERMISAŽ IV. ROČNÍK MALIARSKEHO SYMPÓZIA dňa 10.8.2018 o
19:15 hod., v sále kultúrneho domu.
- DNI OBCE, VESELOVSKÁ NEDEĽA 12. augusta 2018 celý text

ostatné | 2. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča:
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú:
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 - do 22:00 h.
Právo voliť má obyvateľ obce , ktorý má TP a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. celý text

ostatné | 16. 7. 2018 | Autor: Správca Webu

Pozvánka OZ 28.6.2018

28. júna 2018 t.j. vo štvrtok o 16.00 hodine celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Detská lekárka MUD. Matušáková

Detská lekárka MUD. Matušáková oznamuje občanom, že od 21.6.2018 do 30.6.2018 nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Hlivová v Námestove a MUDr. Hlačinová v Mútnom. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

OZNAM - Obvodná lekárka pani MUDr. Olexiková

Obvodná lekárka pani MUDr. Olexiková oznamuje občanom, že zajtra t j. 20. júna 2018 nebude ordinovať. Zastupovať ju bude pani MUDr. Sláčková v Mútnom. celý text

ostatné | 19. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NÁMESTOVE

V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Námestovo
od 15. júna 2018, 07:00 hod. do odvolania
celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Detská športiáda 2. ročník

Pozývame Vás na 2. ročník DETSKEJ ŠPORTIÁDY 15.07.2018 do Obce Oravské Veselé, o 14:00 hod., kde: ihrisko na križovatke, nižný koniec Obce.
Program: športové hry, občerstvenie, maľovanie na tvár, vystúpenie Spevko a Radulienka, skákací hrad, výroba magnetiek.
Podporíme tým SVETIELKO NÁDEJE, centrum detskej onkológie.
celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Deň otcov 17.06.2018

Pozvánka od ZŠ s MŠ:
Dňa 17.06.2018, hod: 14:00 , kde:ihrisko na nižnom konci Obce pozývame všetkých na skvelú akciu "Deň otcov".
Milí oteckovia tešíme sa na Vás. celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zbor v Námestove: odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
v územnom obvode okresu Námestovo
od 13. júna 2018, 7:00 hod. celý text

ostatné | 13. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Oznam od Firmy Materasso Slovakia s. r. o.

Firma Materasso Slovakia s.r.o. so sídlom v Oravskom Veselom príjme nových zamestnancov do kancelárie na pracovnú pozíciu administratívny pracovník pre prácu na internetovom obchode.
V prípade záujmu je potrebné poslať žiadosti mailom na adresu recepcia@materasso.sk, poštou alebo osobne priamo na recepcii spoločnosti.
celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NÁMESTOVE

V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Námestovo
od 31. mája 2018, 06:00 hod. do odvolania celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

CIZS centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

CIZS centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NÁMESTOVE

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
O D V O L Á V A
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Námestovo
od 14. mája 2018, 07:00 hod.
Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 07.05.2018. celý text

ostatné | 14. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

Firma Materasso Slovakia s.r.o.

Firma Materasso Slovakia s.r.o. so sídlom v Oravskom Veselom príjme nových zamestnancov do kancelárie na pracovnú pozíciu administratívny pracovník. Práca zahŕňa najmä prácu na počítači, telefonickú a emailovú komunikáciu.
Ďalej príjme zamestnanca na pracovnú pozíciu vrátnik, ktorá je vhodná aj pre ľudí na dôchodku.

V prípade záujmu je potrebné poslať žiadosti mailom na adresu recepcia@materasso.sk, poštou alebo osobne priamo na recepcii spoločnosti.
celý text

ostatné | 10. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Námestove v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Námestovo
od 7. mája 2018, 15:00 hod. do odvolania celý text

ostatné | 7. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná