Navigácia

Obsah

 

Kompostovanie v záhrade.

Správy

prvá
z 3
posledná

#

Oznam

Telovýchovná jednota Tatran celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
#

DAKNA Námestovo, družstvo oznamuje:

vlastníkom pôdy, ktorí majú uzatvorenú nájomnú zmluvu na poľnohospodársku pôdu, že zajtra to je v utorok 05.03.2019 v čase od 8,00 do 14,00 hod. a v stredu 06.03.2019 v čase od 8,00 do 13,00 hod., bude vyplácať nájomné za rok 2018 v priestoroch obecného úradu. Je potrebné, aby ste si k výplate nájmu priniesli zo sebou občiansky preukaz. „ celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Detská lekárka p. MUDr. Matušáková:

oznamuje matkám, že :
dňa 06. marca a 07. marca 2019
(t.j.streda a vo štvrtok) nebude ordinovať v Oravskom Veselom ale sa bude ordinovať len v Námestove. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Oznam

Obec Oravské Veselé oznamuje, že
od 05. marca 2019 do 10.03.2019
bude vlek v prevádzke:
od 10:00 hod. do 16:00 hod. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Oznam: Voľby do Európskeho parlamentu 25.mája 2019.

Delegovanie členov do okrskových volebných komisii. celý text

ostatné | 25. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Obecné páračky:

Obecný Úrad v Oravskom Veselom, Klub seniorov a DFS PILSKO Vás pozývajú na páračky, ktoré sa uskutočnia dňa

27. 2. 2019 o 18.00 .

Príďte medzi nás, zaspomínať na staré časy a zažiť skutočné páračky. Budeme radi, keď si prisadnete a budete párať perie.
O občerstvenie bude postarané.
Tešíme sa na Vás.
celý text

ostatné | 24. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
#

ZOZNAM KANDIDÁTOV NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Obec Oravské Veselé v prílohe zverejňuje zoznam kandidátov k voľbám prezidenta Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 24. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
#

VESELOVSKYMI ROVŇAMI VIII. ročník.

Obec Oravské Veselé Vás pozýva na 8. ročník turisticko-lyžiarskej prechádzky Veselovskými rovňami dňa 02.03.2019.
/viď plagát/.
Tešíme sa na stretnutie s Vami. celý text

ostatné | 22. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Fašiangové posedenie.

Obec Oravské Veselé, Vás srdečne pozýva na "Fašiangové posedenie a o polnoci pochovávanie basy":
KEDY: 02.03.2019
KDE: Kultúrny dom Oravské Veselé
ČAS: od 18:00 hod.
Vstupné: 2€.
celý text

ostatné | 22. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Upozornenie:

Obec Oravské Veselé v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. zverejňujeme úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá je za rok 2018 - 14,72 %.
celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Oznam:

Obec v Oravskom Veselom oznamuje občanom, že v dňa 10.februára 2019 t. j. v nedeľu pôjde vlek od 10.00 hod do 16.00 hodiny.
celý text

ostatné | 8. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Rozhodnutie predsedu NRSR: o vyhlásení volieb do EURÓPSKEHO PARLAMENTU.

Dňa 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 hod.
Na území SR sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.
Právo voliť a právo byť volený viď príloha. celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Stredoslovenská distribučná a. s. oznamuje:

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny:
dňa 06.03.2019 od 8:30 - 15:30 hod. pre odberné miesta s. č. 345,346,350,351,352,353,356,357,358,359,363,364,365,831,841,
842,866,908,2149,2150. celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Miestny spolok Slovenského červeného kríža:

v Oravskom Veselom oznamuje členom, že dňa 10. februára 2019 t. j. v nedeľu o 16.00 hodine sa uskutoční zhromaždenie členov v kultúrnom dome. celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Pošta v Oravskom Veselom oznamuje:

Dňa 5. februára 2019 bude pošta zatvorená. Nebudú sa prijímať poštové poukážky ani listové zásielky. celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Oznam

Obec v Oravskom Veselom oznamuje občanom,
že v dňoch od 1.februára do 3. februára 2019 t. j. v piatok, sobotu a v nedeľu pôjde vlek od 10.00 hod do 16.00 hodiny.
celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Oznam: Voľby na prezidenta SR 16.03.2019: Hlasovací lístok

Hlasovací lístok. celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Oznam : Voľby prezidenta SR 16.03.2019: Delegovanie členov do okrskových volebných komisií

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií. celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Spoločnosť Materasso Slovakia s.r.o. :

príjme do pracovného pomeru v priebehu mesiacov február, marec, apríl mužov a ženy na voľné pracovné pozície z dôvodu rozširovania výroby.
Hľadáme pracovníkov do výroby, skladníkov, vodičov nad 3,5 tony, montážnikov. V prípade nutnosti zaškolíme. Taktiež prijmeme aj absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v tomto školskom roku.
Žiadosť o pracovnú pozíciu spolu zo životopisom pošlite na email: recepcia@materasso.sk, alebo osobne doručiť na recepciu spoločnosti Materasso Slovakia. celý text

ostatné | 22. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

OZNAM

Obec v Oravskom Veselom oznamuje občanom, že tento týždeň v utorok a v stredu 22 a 23. 1.2019 sa bude vyvážať komunálny odpad. Žiadame občanov, aby si zasnežené a zasypané smetné nádoby očistili. celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Oznam

Obec v Oravskom Veselom oznamuje občanom, že v dňoch 19. a 20. januára 2019, t. j. v sobotu a v nedeľu pôjde vlek
od 10.00 hod. - do 16.00 hodiny. celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Odvolanie stavu - snehovej kalamity.

Odvolanie stavu - snehovej kalamity. celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča

Viď príloha: Oznámenie celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Upozornenie krízového štábu Okresného úradu Námestovo:

Žiadame občanov aby neparkovali vozidlá na štátnych cestách I.II.III. triedy a v ich blízkosti, z dôvodu znemožnenia odhrňania snehu v dostatočnej šírke a kvalite Slovenskou správou ciest. Tieto vozidlá, ktoré sú odstavené na ceste alebo v jej blízkosti sú často nedostatočne viditeľné, tvoria prekážku a môže dôjsť k poškodeniu týchto vozidiel.
Ďalej pri odvoze snehu z verejných priestranstiev je zakázané vyvážať sneh do riek a potokov.
celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Vzhľadom na nepretržité sneženie vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb v zmysle zák. NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení
Obec Oravské Veselé
V y h l a s u j e
Dňa 14. 1. 2019 od 10:00 hod. na celom území obce Oravské Veselé mimoriadnu situáciu.
Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia smerujúce k odvráteniu následkov mimoriadnej udalosti, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie a majetok. Na ohrozenom území ustanovujem režim života nasledovne:
• Zabezpečiť prístup pre zásobovanie k jednotlivým predajniam
• Sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby
Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
V Oravskom Veselom 14. 1. 2019
............................................
Ing. Albín Maslaňák
Starosta obce Oravské Veselé
celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Oznam

Obec v Oravskom Veselom žiada tých občanov, ktorým sa potulujú psi po našej obci, aby si ich zabezpečili, v inom prípade budú majitelia týchto psov sankciovaní.

Obec v Oravskom Veselom oznamuje občanom, že zber komunálneho odpadu bude v utorok a v stredu. Žiadame občanov, aby si zasnežené a snehom zasypané smetné nádoby očistili a tak zabezpečili voľný prístup ku smetným nádobám. V opačnom prípade komunálny odpad nebude vyvezený.

Obec v Oravskom Veselom vyzýva tých občanov, ktorí majú zaparkované osobné autá na krajnici hlavnej cesty a bočnej cesty, aby si ich zaparkovali do dvorov. Takto odstavené autá vytvárajú prekážku na komunikácií, čím bránia v zimnej údržbe.
celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

ROZPIS : vývozov separovaného odpadu na rok 2019

ROZPIS : vývozov separovaného odpadu na rok 2019 celý text

ostatné | 3. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast Oravské Veselé oznamuje :

MUDr. Matušáková oznamuje, že 31. decembra 2018 t.j. v pondelok nebude ordinovať v Oravskom Veselom, ale len na Detskej ambulancii v Námestove. celý text

ostatné | 28. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
Pozdrav

Vianočné prianie občanom

Vážení občania prajeme Vám krásne a veselé Vianočné sviatky, Božieho požehnania vo vašich rodinách, úspechy, šťastie a radosť v Novom roku 2019
Starosta obce Ing. Albín Maslaňák a kolektív pracovníkov. celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Oravské Veselé Vianoce 2018

Obec Oravské Veselé v spolupráci so ZŠ s MŠ, Farským úradom a so všetkými zložkami dobrovoľníkov v obci Vás srdečne pozývajú na Oravské Veselé Vianoce 2018, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 23. decembra 2018 od 15:00 hod.v centre našej obce pri kultúrnom dome.
Srdečne Vás pozývame na otvorenie pravej Vianočnej atmosféry, ku ktorej patria:
- bohaté Vianočné trhy (ponuka sortimentu: vianočný dekoračný tovar domácej výroby, maľované obrazy, výrobky z dreva, vianočné oblátky, perníky, háčkované ozdoby, voskové sviečky, vianočná kapustnica, punč a varené vínko),
Kultúrny program:
- o 16:00 hod., o 17:00 hod., o 18:00 hod. : vystúpenie v živom Betleheme
- vystúpenie seniorov našej obce
- vystúpenie Heligonkárov z Námestova
- prehliadka kostolnej veže
- vystúpenie hudobnej skupiny KÉFAS
Tešíme sa na stretnutie s vami. celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
prvá
z 3
posledná