Navigácia

Obsah

 

Kompostovanie v záhrade.

Správy

prvá
z 5
posledná

#

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča

Viď príloha: Oznámenie celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Upozornenie krízového štábu Okresného úradu Námestovo:

Žiadame občanov aby neparkovali vozidlá na štátnych cestách I.II.III. triedy a v ich blízkosti, z dôvodu znemožnenia odhrňania snehu v dostatočnej šírke a kvalite Slovenskou správou ciest. Tieto vozidlá, ktoré sú odstavené na ceste alebo v jej blízkosti sú často nedostatočne viditeľné, tvoria prekážku a môže dôjsť k poškodeniu týchto vozidiel.
Ďalej pri odvoze snehu z verejných priestranstiev je zakázané vyvážať sneh do riek a potokov.
celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Vzhľadom na nepretržité sneženie vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb v zmysle zák. NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení
Obec Oravské Veselé
V y h l a s u j e
Dňa 14. 1. 2019 od 10:00 hod. na celom území obce Oravské Veselé mimoriadnu situáciu.
Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia smerujúce k odvráteniu následkov mimoriadnej udalosti, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie a majetok. Na ohrozenom území ustanovujem režim života nasledovne:
• Zabezpečiť prístup pre zásobovanie k jednotlivým predajniam
• Sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby
Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
V Oravskom Veselom 14. 1. 2019
............................................
Ing. Albín Maslaňák
Starosta obce Oravské Veselé
celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Oznam

Obec v Oravskom Veselom žiada tých občanov, ktorým sa potulujú psi po našej obci, aby si ich zabezpečili, v inom prípade budú majitelia týchto psov sankciovaní.

Obec v Oravskom Veselom oznamuje občanom, že zber komunálneho odpadu bude v utorok a v stredu. Žiadame občanov, aby si zasnežené a snehom zasypané smetné nádoby očistili a tak zabezpečili voľný prístup ku smetným nádobám. V opačnom prípade komunálny odpad nebude vyvezený.

Obec v Oravskom Veselom vyzýva tých občanov, ktorí majú zaparkované osobné autá na krajnici hlavnej cesty a bočnej cesty, aby si ich zaparkovali do dvorov. Takto odstavené autá vytvárajú prekážku na komunikácií, čím bránia v zimnej údržbe.
celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

ROZPIS : vývozov separovaného odpadu na rok 2019

ROZPIS : vývozov separovaného odpadu na rok 2019 celý text

ostatné | 3. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast Oravské Veselé oznamuje :

MUDr. Matušáková oznamuje, že 31. decembra 2018 t.j. v pondelok nebude ordinovať v Oravskom Veselom, ale len na Detskej ambulancii v Námestove. celý text

ostatné | 28. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
Pozdrav

Vianočné prianie občanom

Vážení občania prajeme Vám krásne a veselé Vianočné sviatky, Božieho požehnania vo vašich rodinách, úspechy, šťastie a radosť v Novom roku 2019
Starosta obce Ing. Albín Maslaňák a kolektív pracovníkov. celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Oravské Veselé Vianoce 2018

Obec Oravské Veselé v spolupráci so ZŠ s MŠ, Farským úradom a so všetkými zložkami dobrovoľníkov v obci Vás srdečne pozývajú na Oravské Veselé Vianoce 2018, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 23. decembra 2018 od 15:00 hod.v centre našej obce pri kultúrnom dome.
Srdečne Vás pozývame na otvorenie pravej Vianočnej atmosféry, ku ktorej patria:
- bohaté Vianočné trhy (ponuka sortimentu: vianočný dekoračný tovar domácej výroby, maľované obrazy, výrobky z dreva, vianočné oblátky, perníky, háčkované ozdoby, voskové sviečky, vianočná kapustnica, punč a varené vínko),
Kultúrny program:
- o 16:00 hod., o 17:00 hod., o 18:00 hod. : vystúpenie v živom Betleheme
- vystúpenie seniorov našej obce
- vystúpenie Heligonkárov z Námestova
- prehliadka kostolnej veže
- vystúpenie hudobnej skupiny KÉFAS
Tešíme sa na stretnutie s vami. celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Pozvánka OZ 17.12.2018

Starosta obce Oravské Veselé Ing. Albín Maslaňák
týmto zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva Oravské Veselé, ktoré sa uskutoční dňa
17.decembra 2018, o 16:00 hod. celý text

ostatné | 12. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a doplnok č. 1 územného plánu obce Oravské Veselé".

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a doplnok č. 1 územného plánu obce Oravské Veselé". celý text

ostatné | 10. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Mikuláš 06.12.2018

Oznamujeme všetkým zvedavým deťom, že Mikuláš príde, a preto Vás pozývame na stretnutie s ním v sále Kultúrneho domu v Oravskom Veselom: dňa 6.12.2018, o 9:00 hod. Okrem darčekov máme pre Vás pripravené aj vystúpenie detí Materskej škôlky Oravské Veselé.
Tešíme sa na stretnutie s Vámi. celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území v lokalite Žajovka.

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor zvoláva na 12. 12. 2018 o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Oravskom Veselom zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k. ú. v lokalite pod Trchovnicou v časti obce Žajovka. celý text

ostatné | 21. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11. 2018.

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018 OBCE ORAVSKÉ VESELÉ. celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2018 v Žilinskom kraji.

Rada mládeže Žilinského kraja v 3. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

Verejná vyhláška JPÚ obce v lokalite Žajovka.

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor ako orgán príslušný podľa §5 ods.4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva... zverejňuje rozhodnutie č. OU-NO-PLO-2018/001751.viď príloha. celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Oznam : Hrobové miesta

Obec v Oravskom Veselom oznamuje občanom, že nájomné zmluvy za hrobové miesta, ktoré boli uzavreté v roku 2008 v roku 2018 ukončia platnosť. Preto je potrebné, aby si občania prišli uzatvoriť nové nájomné zmluvy a tiež zaplatiť poplatok za hrobové miesto. celý text

ostatné | 8. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Pozvánka OZ 27.09.2018

Starosta obce Or. Veselé Ing. Albín Maslaňák zvoláva zasadnutie OZ na deň: 27. septembra 2018 t. j. vo štvrtok o 17:00 hod. v zasadačke KD. celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Kompostovanie v záhrade.

Kompostovanie je prírodný, riadený = kontrolovaný proces za prístupu vzduchu. Kompostovaním premieňame pôvodné organické látky tzv. bioodpad (napr. tráva, lístie, podrvené konáre, zvyšky z ovocia a zeleniny...) na kvalitné hnojivo = kompost pre našu záhradku. Proces kompostovania prebieha pomocou živých pôdnych organizmov (napr. dažďovky, roztoče, mravce...) a mikroorganizmov, ktoré spoločne premieňajú bioodpad na plnohodné hnojivo = kompost . celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Veselovská nedeľa

Obec Oravské Veselé pozýva všetkých na :
- VERMISAŽ IV. ROČNÍK MALIARSKEHO SYMPÓZIA dňa 10.8.2018 o
19:15 hod., v sále kultúrneho domu.
- DNI OBCE, VESELOVSKÁ NEDEĽA 12. augusta 2018 celý text

ostatné | 2. 8. 2018 | Autor: Správca Webu

Pozvánka OZ 28.6.2018

28. júna 2018 t.j. vo štvrtok o 16.00 hodine celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Detská športiáda 2. ročník

Pozývame Vás na 2. ročník DETSKEJ ŠPORTIÁDY 15.07.2018 do Obce Oravské Veselé, o 14:00 hod., kde: ihrisko na križovatke, nižný koniec Obce.
Program: športové hry, občerstvenie, maľovanie na tvár, vystúpenie Spevko a Radulienka, skákací hrad, výroba magnetiek.
Podporíme tým SVETIELKO NÁDEJE, centrum detskej onkológie.
celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Deň otcov 17.06.2018

Pozvánka od ZŠ s MŠ:
Dňa 17.06.2018, hod: 14:00 , kde:ihrisko na nižnom konci Obce pozývame všetkých na skvelú akciu "Deň otcov".
Milí oteckovia tešíme sa na Vás. celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor: Správca Webu

CIZS centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

CIZS centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Námestove v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
O D V O L Á V A
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Námestovo
od 27. apríla 2018, 10:00 hod.
Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 10.04.2018.
Riaditeľ
Okresného riaditeľstva celý text

ostatné | 27. 4. 2018 | Autor: Správca Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Námestove:
V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Námestovo
od 10. apríla 2018, 07:00 hod. do odvolania
celý text

ostatné | 11. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Harmonogram vývozu separovaného odpadu na rok 2018

V priloženom súbore Obec oravské Veselé zverejňuje harmonogram vývozu separovaného odpadu na rok 2018 a návod na separáciu jednotlivých zložiek odpadu. celý text

ostatné | 17. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

V čom je tajomstvo vysokej pôrodnosti na Orave?

Dňa 7. novembra 2017 sa v našej obci uskutoční demografická konferencia: V čom je tajomstvo vysokej pôrodnosti na Orave?
Túto konferenciu organizuje Nadácia Antona Tunegu v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung.
Bližšie informácie v priloženej pozvánke.
celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Správca Webu

Vypaľovanie slamy

Leto pomaly končí a nastáva čas žatvy. celý text

ostatné | 17. 8. 2017 | Autor: Správca Webu

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch celý text

ostatné | 15. 6. 2017 | Autor: Správca Webu
prvá
z 5
posledná