Navigácia

Obsah

CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Typ: ostatné
CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 

OZNAM

Obec Oravské Veselé sa plánuje zapojiť do výzvy  za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktorú vyhlásilo dňa 9.4.2018 MINISTERSTVOM ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8

Prioritná os : 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ: 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja – EFRR

Týmto by sme chceli osloviť potencionálnych poskytovateľov všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbornostiach:

Všeobecný lekár pred dospelých (0,5 úväzku)

Všeobecný lekár pre deti a dorast

Lekár v oblasti gynekológia-pôrodníctvo (min. 0,2 úväzku)

Stomatológ – zubný lekár

Pracovník geriaterickej ambulancie

 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adresu:

 starosta.maslanak@oravskevesele.sk – starosta obce Oravské Veselé (0905 802 885)

alebo

prednosta@oravskevesele.sk – prednosta Obecného úradu Oravské Veselé (0918 560 971)


Vytvorené: 4. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 5. 2018 13:12
Autor: Správca Webu