Navigácia

Obsah

Miestne dane a poplatky

Typ: ostatné
Obec Oravské Veselé vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o dani z nehnuteľností v znení neskorších dodatkov.


Viď príloha

Príloha

Vytvorené: 13. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 13. 1. 2021 11:42
Autor: Správca Webu