Navigácia

Obsah

Obchodná súťaž Katolícky dom.

Typ: ostatné
Obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 až 288 Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetkuobce:
- Nebytové priestory nachádzajúce sa v budove č. súp. 372, stojacej na parc.č. C-KN 17 v obci Oravské Veselé. Budova je po celkovej rekonštrukcií.

Príloha

Vytvorené: 27. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 27. 8. 2019 08:27
Autor: Správca Webu