Navigácia

Obsah

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Typ: ostatné
Vzhľadom na nepretržité sneženie vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb v zmysle zák. NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení
Obec Oravské Veselé
V y h l a s u j e
Dňa 14. 1. 2019 od 10:00 hod. na celom území obce Oravské Veselé mimoriadnu situáciu.
Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia smerujúce k odvráteniu následkov mimoriadnej udalosti, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie a majetok. Na ohrozenom území ustanovujem režim života nasledovne:
• Zabezpečiť prístup pre zásobovanie k jednotlivým predajniam
• Sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby
Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
V Oravskom Veselom 14. 1. 2019
............................................
Ing. Albín Maslaňák
Starosta obce Oravské Veselé


Vytvorené: 17. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 17. 1. 2019 08:04
Autor: Správca Webu