Navigácia

Obsah

Aktuality

centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 

OZNAM

Obec Oravské Veselé sa plánuje zapojiť do výzvy  za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktorú vyhlásilo dňa 9.4.2018 MINISTERSTVOM ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8

Prioritná os : 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ: 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja – EFRR

Týmto by sme chceli osloviť potencionálnych poskytovateľov všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbornostiach:

Všeobecný lekár pred dospelých (0,5 úväzku)

Všeobecný lekár pre deti a dorast

Lekár v oblasti gynekológia-pôrodníctvo (min. 0,2 úväzku)

Stomatológ – zubný lekár

Pracovník geriaterickej ambulancie

 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adresu:

 starosta.maslanak@oravskevesele.sk – starosta obce Oravské Veselé (0905 802 885)

alebo

prednosta@oravskevesele.sk – prednosta Obecného úradu Oravské Veselé (0918 560 971)

Správy

#

Obvodná lekárka MUDr. pani Olexíková oznamuje:

Obvodná lekárka pani MUDr. Olexiková oznamuje občanom, že vo štvrtok a piatok t j. 19 a 20. júla 2018 nebude ordinovať. Zastupovať ju bude vo štvrtok MUDr. Milada Madleňáková v Námestove a v piatok pani MUDr. Sláčková v Mútnom. celý text

ostatné | 17. 7. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča:
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú:
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 - do 22:00 h.
Právo voliť má obyvateľ obce , ktorý má TP a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. celý text

ostatné | 16. 7. 2018 | Autor: Správca Webu

Pozvánka OZ 28.6.2018

28. júna 2018 t.j. vo štvrtok o 16.00 hodine celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Detská lekárka MUD. Matušáková

Detská lekárka MUD. Matušáková oznamuje občanom, že od 21.6.2018 do 30.6.2018 nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Hlivová v Námestove a MUDr. Hlačinová v Mútnom. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

OZNAM - Obvodná lekárka pani MUDr. Olexiková

Obvodná lekárka pani MUDr. Olexiková oznamuje občanom, že zajtra t j. 20. júna 2018 nebude ordinovať. Zastupovať ju bude pani MUDr. Sláčková v Mútnom. celý text

ostatné | 19. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NÁMESTOVE

V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Námestovo
od 15. júna 2018, 07:00 hod. do odvolania
celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Detská športiáda 2. ročník

Pozývame Vás na 2. ročník DETSKEJ ŠPORTIÁDY 15.07.2018 do Obce Oravské Veselé, o 14:00 hod., kde: ihrisko na križovatke, nižný koniec Obce.
Program: športové hry, občerstvenie, maľovanie na tvár, vystúpenie Spevko a Radulienka, skákací hrad, výroba magnetiek.
Podporíme tým SVETIELKO NÁDEJE, centrum detskej onkológie.
celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Deň otcov 17.06.2018

Pozvánka od ZŠ s MŠ:
Dňa 17.06.2018, hod: 14:00 , kde:ihrisko na nižnom konci Obce pozývame všetkých na skvelú akciu "Deň otcov".
Milí oteckovia tešíme sa na Vás. celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zbor v Námestove: odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
v územnom obvode okresu Námestovo
od 13. júna 2018, 7:00 hod. celý text

ostatné | 13. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Oznam od Firmy Materasso Slovakia s. r. o.

Firma Materasso Slovakia s.r.o. so sídlom v Oravskom Veselom príjme nových zamestnancov do kancelárie na pracovnú pozíciu administratívny pracovník pre prácu na internetovom obchode.
V prípade záujmu je potrebné poslať žiadosti mailom na adresu recepcia@materasso.sk, poštou alebo osobne priamo na recepcii spoločnosti.
celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NÁMESTOVE

V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Námestovo
od 31. mája 2018, 06:00 hod. do odvolania celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

CIZS centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

CIZS centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NÁMESTOVE

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
O D V O L Á V A
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Námestovo
od 14. mája 2018, 07:00 hod.
Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 07.05.2018. celý text

ostatné | 14. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

Firma Materasso Slovakia s.r.o.

Firma Materasso Slovakia s.r.o. so sídlom v Oravskom Veselom príjme nových zamestnancov do kancelárie na pracovnú pozíciu administratívny pracovník. Práca zahŕňa najmä prácu na počítači, telefonickú a emailovú komunikáciu.
Ďalej príjme zamestnanca na pracovnú pozíciu vrátnik, ktorá je vhodná aj pre ľudí na dôchodku.

V prípade záujmu je potrebné poslať žiadosti mailom na adresu recepcia@materasso.sk, poštou alebo osobne priamo na recepcii spoločnosti.
celý text

ostatné | 10. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Námestove v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Námestovo
od 7. mája 2018, 15:00 hod. do odvolania celý text

ostatné | 7. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Námestove v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
O D V O L Á V A
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Námestovo
od 27. apríla 2018, 10:00 hod.
Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 10.04.2018.
Riaditeľ
Okresného riaditeľstva celý text

ostatné | 27. 4. 2018 | Autor: Správca Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Námestove:
V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Námestovo
od 10. apríla 2018, 07:00 hod. do odvolania
celý text

ostatné | 11. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Harmonogram vývozu separovaného odpadu na rok 2018

V priloženom súbore Obec oravské Veselé zverejňuje harmonogram vývozu separovaného odpadu na rok 2018 a návod na separáciu jednotlivých zložiek odpadu. celý text

ostatné | 17. 1. 2018 | Autor: Správca Webu
#

V čom je tajomstvo vysokej pôrodnosti na Orave?

Dňa 7. novembra 2017 sa v našej obci uskutoční demografická konferencia: V čom je tajomstvo vysokej pôrodnosti na Orave?
Túto konferenciu organizuje Nadácia Antona Tunegu v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung.
Bližšie informácie v priloženej pozvánke.
celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Správca Webu

Vypaľovanie slamy

Leto pomaly končí a nastáva čas žatvy. celý text

ostatné | 17. 8. 2017 | Autor: Správca Webu

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch celý text

ostatné | 15. 6. 2017 | Autor: Správca Webu

Výzva na predkladanie ponúk

V prílohe je úplné znenie výzvy na predkladanie ponúk na poskytnutie služby externého manažmentu celý text

ostatné | 20. 4. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Ako triediť odpad z domácnosti

Od 1.1.2016 platí reciklacianový Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v ktorom sa kladie veľký dôraz na triedenie odpadu, aby sa na skládku odpadu odvážali len tie zložky odpadu, ktorú nie je možné ďalej využiť. V prílohe tohto článku je uvedený popis, ktoré zložky komunálneho odpadu je nutné separovať a spôsob ich likvidácie (odvozu). celý text

ostatné | 26. 1. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Vianočný príhovor

Vážení spoluobčania! celý text

ostatné | 22. 12. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Tichá spomienka na tých, ktorí už nie sú medzi nami

Katolícka cirkev 1. novembra slávi prikázaný sviatok Všetkých svätých, na ktorý 2. novembra nadväzuje deň Spomienky na všetkých zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky. celý text

ostatné | 3. 11. 2016 | Autor: Správca Webu