Menu
Obec Oravské Veselé
Oravské Veselé
rozšírené vyhľadávanie

OZNAM k dani z nehnuteľností

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2012 je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára 2012, ak mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru 2012.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom (správcom, nájomcom alebo užívateľom) nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Ostatní daňovníci v zdaňovacom období roku 2012 podávajú daňové priznanie len v prípade, ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z nehnuteľností je možné vyžiadať na tunajšom obecnom úrade.

Pre správne vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľností správca dane odporúča daňovníkom dane z nehnuteľností, na základe poznatkov z praxe, priložiť k daňovému priznaniu aj doklady o nadobudnutí nehnuteľnosti ( napr. kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, zámennú zmluvu alebo osvedčenie o dedičstve).

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2012 platné pre obec Oravské Veselé sú stanovené Všeobecne  záväzným nariadením obce Oravské Veselé č. 4/2009.

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31. mája 2012 alebo do 15 dní odo dňa právoplatností platobného výmeru.

Dátum vloženia: 30. 1. 2012 14:14
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 2. 2018 14:15
Autor: Správca Webu

Vždy "V OBRAZE"

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31