Navigácia

Obsah

Oznam obce Oravské Veselé k dani z nehnuteľností a dani za psa za rok 2015

Typ: ostatné
Priznanie k dani z nehnuteľností

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa“ sú povinní podať príslušnému správcovi dane daňovníci:

ktorí v priebehu roka 2014 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním , dedičským rozhodnutím a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2014.

Termín podania tlačiva „Priznanie k …“ je do 31. 1. 2015

noví majitelia psov, ktorí si doteraz nesplnili oznamovaciu povinnosť a táto im vznikla do 31. 12. 2014 (priznanie sa podáva ak je pes starší ako 6 mesiacov, t.j. vznik daňovej povinnosti).

Termín podania tlačiva „Priznanie k…“ je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností

Tlačivo „Čiastkové Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa“ sú povinní podať príslušnému správcovi dane daňovníci:

vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu vlastníctva oproti roku 2014, (napr. kúpa, dedičstvo, darovanie, predaj, zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu alebo výmery pozemku, ohlásená drobná stavba a pod.).

Termín podania tlačiva „Priznanie k …“ je do 31. 1. 2015

majitelia psov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za psa a majú k 31. 12. 2014 zmenu vlastníctva (napr. kúpa ďalšieho psa, úhyn psa a pod.).

Termín podania tlačiva „Priznania k …“ je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

Pri podávaní tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, ako i čiastkového priznania je potrebné predložiť nasledovné doklady: občiansky preukaz, list vlastníctva, rozhodnutie o vklade do katastra, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, osvedčenie o dedičstve a pod.

Obec Oravské Veselé ako správca dane z nehnuteľností vyrubí na základe daňovníkom podaného tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, “ ako aj na základe čiastkového priznania dane z nehnuteľností a dane za psa jedným Rozhodnutím.

V tomto Rozhodnutí bude uvedená splatnosť a spôsob platenia všetkých daní uvedených v tlačive „Priznanie k …“ .

Daňovník bude povinný daň uhrádzať až na základe takto vydaného Rozhodnutia.


Vytvorené: 20. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 2. 2018 13:52
Autor: Správca Webu