Obsah

ÚPN-O

Územný plán obce

Územný plán obce – textová časť (626.33 kB) Stiahnuté: 447x | 20.02.2018

Širšie vzťahy (4.17 MB) Stiahnuté: 242x | 20.02.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia (19.53 MB) Stiahnuté: 385x | 20.02.2018

Verejné dopravné vybavenie (14.68 MB) Stiahnuté: 237x | 20.02.2018

Verejné technické vybavenie (14.81 MB) Stiahnuté: 271x | 20.02.2018

Ochrana krajiny a tvorba krajiny (19.43 MB) Stiahnuté: 217x | 20.02.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia (a) (6.85 MB) Stiahnuté: 367x | 20.02.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia (b) (2.82 MB) Stiahnuté: 285x | 20.02.2018

Dopravné vybavenie (a) (6.37 MB) Stiahnuté: 265x | 20.02.2018

Dopravné vybavenie (b) (2.70 MB) Stiahnuté: 271x | 20.02.2018

Technické vybavenie (a) (6.48 MB) Stiahnuté: 238x | 20.02.2018

Technické vybavenie (b) (2.75 MB) Stiahnuté: 210x | 20.02.2018

Vyhodnotenie dôsledkov (a) (5.47 MB) Stiahnuté: 167x | 20.02.2018

Vyhodnotenie dôsledkov (b) (2.68 MB) Stiahnuté: 173x | 20.02.2018

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb (19.53 MB) Stiahnuté: 246x | 20.02.2018

Oznámenie o strategickom dokumente. Stiahnuté: 157x | 13.12.2018

Stránka

  • 1