Obsah

ÚPN-O

Územný plán obce

Územný plán obce – textová časť (626.33 kB) Stiahnuté: 326x | 20.02.2018

Širšie vzťahy (4.17 MB) Stiahnuté: 174x | 20.02.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia (19.53 MB) Stiahnuté: 263x | 20.02.2018

Verejné dopravné vybavenie (14.68 MB) Stiahnuté: 191x | 20.02.2018

Verejné technické vybavenie (14.81 MB) Stiahnuté: 229x | 20.02.2018

Ochrana krajiny a tvorba krajiny (19.43 MB) Stiahnuté: 162x | 20.02.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia (a) (6.85 MB) Stiahnuté: 272x | 20.02.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia (b) (2.82 MB) Stiahnuté: 212x | 20.02.2018

Dopravné vybavenie (a) (6.37 MB) Stiahnuté: 225x | 20.02.2018

Dopravné vybavenie (b) (2.70 MB) Stiahnuté: 229x | 20.02.2018

Technické vybavenie (a) (6.48 MB) Stiahnuté: 194x | 20.02.2018

Technické vybavenie (b) (2.75 MB) Stiahnuté: 166x | 20.02.2018

Vyhodnotenie dôsledkov (a) (5.47 MB) Stiahnuté: 130x | 20.02.2018

Vyhodnotenie dôsledkov (b) (2.68 MB) Stiahnuté: 132x | 20.02.2018

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb (19.53 MB) Stiahnuté: 187x | 20.02.2018

Oznámenie o strategickom dokumente. Stiahnuté: 123x | 13.12.2018

Stránka

  • 1