Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.05.2018

Zmluva o odbere, preprave, ďalšom nakladaní a zneškodnení odpadov.

Zmluva o odbere, preprave, ďalšom nakladaní a zneš

Neuvedené

Peter Bolek EKORAY

Obec Oravské Veselé

23.05.2018

Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov

39/2018

Neuvedené

Technické služby

Obec Oravské Veselé

28.05.2018

Zámenná zmluva

40/2018

Neuvedené

JUDr. Ema Vranová

Obec Oravské Veselé

31.05.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

41/2018

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Oravské Veselé

06.06.2018

Zmluva o grantovom účte

42/2018

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s.

Obec Oravské Veselé

06.06.2018

Zmluva o poskytovaní odborných a poradenských služieb pracovnej zdravotnej služby č. 091/2018

43/2018

Neuvedené

PyroKomplex s.r.o.

Obec Oravské Veselé

12.06.2018

Zmluva č. ZO/2018A6496-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

44/2018

Neuvedené

osobnyudaj, s. r. o.

Obec Oravské Veselé

19.06.2018

Kúpna zmluva

45/2018

neuvedené

Jozef Paľa

Obec Oravské Veselé

19.06.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2016

46/2018

Neuvedené

Bedlek, s.r.o.

Obec Oravské Veselé

21.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR+a certifikáte SSL

47/2018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Oravské Veselé

21.06.2018

Mandátna zmluva

48/2018

Neuvedené

Ing.arch.Vladimír Barčiak

Obec Oravské Veselé

22.06.2018

Zmluva o grantovom účte

49/2018

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s.

Obec Oravské Veselé

22.06.2018

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-355/2018

50/2018

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Oravské Veselé

27.06.2018

Zmluva o dielo č. 2/2018

51/2018

Neuvedené

Ing.arch.Eleonóra Hejzlarová

Obec Oravské Veselé

29.06.2018

Zmluva o dielo č. 003/2018

52/2018

Neuvedené

Maro, s. r. o.

Obec Oravské Veselé

29.06.2018

Mandátna zmluva č. 4

53/2018

Neuvedené

MEL Project s.r.o.

Obec Oravské Veselé

29.06.2018

Rámcová zmluva o spolupráci 16 - 2018

54/2018

Neuvedené

Teach for Creativity, o. z.

Obec Oravské Veselé

10.07.2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/235

55/2018

89 160,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Oravské Veselé

24.07.2018

Dodatok č. 2 k ZoD č. 3/2016

D2 ZOD 3/2016

37 787,58 EUR

Bedlek, s.r.o.

Obec Oravské Veselé

24.07.2018

Dodatok č. 3 ZoD 3/2016

D3/ZOD3/2016

Neuvedené

Bedlek, s.r.o.

Obec Oravské Veselé

24.07.2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. z. IROP-Z-302021J145-222-13

56/2018

Neuvedené

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Oravské Veselé

24.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. GEOD-D-18-0591

57/2018

Neuvedené

GEODETICCA, s.r.o.

Obec Oravské Veselé

01.08.2018

ZMLUVA O POVERENÍ SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

58/2018

Neuvedené

Topset

Obec Oravské Veselé

01.08.2018

Zmluva o vytvorení diela č. 1

59/2018

Neuvedené

Doc. Stanislav Harangozó, akad. maliar

Obec Oravské Veselé

01.08.2018

Zmluva o vytvorení diela č. 2

60/2018

Neuvedené

Tatiana Žitňanová, akad. maliar

Obec Oravské Veselé

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: