Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.04.2019

Zmluva č. 39 023

11/2019

Neuvedené

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Oravské Veselé

09.05.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov.

12/2019

Neuvedené

MDDr. Alžbeta Kvasničáková

Obec Oravské Veselé

15.05.2019

Zmluva o grantovom účte.

13/2019

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s.

Obec Oravské Veselé

15.05.2019

Kúpna zmluva

15/2019

Neuvedené

Podielnici O.V.

Obec Oravské Veselé

07.06.2019

Zmluva o poskytnutí NFP

16/2019

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Oravské Veselé

27.06.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_102/2019

17/2019

Neuvedené

IVES Košice

Obec Oravské Veselé

01.07.2019

Dodatok zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Dodatok zmluvy 30.11.2016

Neuvedené

Ing. Anton Šubjak

Obec Oravské Veselé

01.07.2019

Dodatok zmluvy.

Dodatok zmluvy 27.2.2014

Neuvedené

Žofia Gočalová

Obec Oravské Veselé

11.07.2019

Zmluva o dielo č. 01/2019

27/2019

Neuvedené

BEDLEK S.R.O

Obec Oravské Veselé

29.07.2019

Zmluva o vytvorení diela č. 2

18/2019

Neuvedené

Mgr. Zuzana Bobovská Bošková

Obec Oravské Veselé

29.07.2019

Zmluva o vytvorení diela č. 3

19/2019

Neuvedené

Mgr. Miroslav Bartoš

Obec Oravské Veselé

29.07.2019

Zmluva o vytvorení diela č. 4

20/2019

Neuvedené

Júlia Piačková, akad. maliar

Obec Oravské Veselé

29.07.2019

Zmluva o vytvorení diela č. 5

21/2019

Neuvedené

Anna Hausová, akad. maliar

Obec Oravské Veselé

29.07.2019

Zmluva o vytvorení diela č. 6

22/2019

Neuvedené

Ľudmila Karasková Hyllová

Obec Oravské Veselé

29.07.2019

Zmluva o vytvorení diela č. 7

23/2019

Neuvedené

Mgr. Pavol Šima - Juriček

Obec Oravské Veselé

29.07.2019

Zmluva o vytvorení diela č. 8

24/2019

Neuvedené

Helena Piaskowska, akad. maliar

Obec Oravské Veselé

29.07.2019

Zmluva o vytvorení diela č. 1

25/2019

Neuvedené

Doc. Stanislav Harangozó, akad. maliar

Obec Oravské Veselé

05.08.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP č.z.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/235

26/2019

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Oravské Veselé

21.08.2019

Hromadná licenčná zmluva

28/2019

Neuvedené

SOZA

Obec Oravské Veselé

21.08.2019

Zmluva o dielo č. 221/19/021

29/2019

Neuvedené

Cestné stavby LM, spol. s r. o.

Obec Oravské Veselé

30.08.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 165/O/OK-2019

30/2019

Neuvedené

Žilinský samosprávny kraj

Obec Oravské Veselé

23.09.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

34/2019

Neuvedené

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Oravské Veselé

27.09.2019

Zmluva o dielo č. 221/19/043

31/2019

Neuvedené

Cestné stavby LM, spol. s r. o.

Obec Oravské Veselé

30.09.2019

Dodatok zmluvy o nájme nebytových priestorov.

32/2019

Neuvedené

Žofia Gočalová

Obec Oravské Veselé

30.09.2019

Dodatok zmluvy o nájme nebytových priestorov.

33/2019

Neuvedené

Ing. Anton Šubjak

Obec Oravské Veselé

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: