Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16.11.2018

392

Reprezentačné výdavky.

465,91 EUR

WINTERBERG Skalica, s.r.o.

Obec Oravské Veselé

16.11.2018

393

Výstavba vodovodu - časť pod starým cintorínom

2 798,84 EUR

Plastik spol. s r.o.

Obec Oravské Veselé

16.11.2018

394

Služby WEB GIS - 10/2018.

29,00 EUR

GEODETICCA, s.r.o.

Obec Oravské Veselé

16.11.2018

395

Spracovanie a úprava článkov.

200,00 EUR

ARTE, s.r.o.

Obec Oravské Veselé

16.11.2018

396

Výkon zodpovednej osoby 11/2018.

48,00 EUR

osobnyudaj, s. r. o.

Obec Oravské Veselé

16.11.2018

397

Telefón za 10/2018.

75,60 EUR

Slovak Telecom, a. s.

Obec Oravské Veselé

16.11.2018

398

Materiál na údržbu kultúrneho domu(kinosála)

378,10 EUR

P-MAL Color, spol s r.o.

Obec Oravské Veselé

16.11.2018

399

Letáky.

292,00 EUR

OPŽP SK, s.r.o.

Obec Oravské Veselé

14.02.2018

4

Zimná údržba miestnych komunikácií.

1 680,00 EUR

Jaroslav Kormancik

Obec Oravské Veselé

14.02.2018

40

Zimná údržba miestnych komunikácií.

400,00 EUR

Roman Kocúr

Obec Oravské Veselé

16.11.2018

400

Rekonštrukcia - ihrisko pri ZŠ.

12 598,75 EUR

MARO s.r.o.

Obec Oravské Veselé

16.11.2018

401

Zneškodnenie odpadov - Zubrohlava.

2 906,58 EUR

Technicke sluzby

Obec Oravské Veselé

16.11.2018

402

Členský príspevok na rok 2019.

489,48 EUR

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA

Obec Oravské Veselé

16.11.2018

403

Preprava osôb. (CVČ)

216,00 EUR

Jozef Socha - Autobusová doprava

Obec Oravské Veselé

16.11.2018

404

Údržba ObZS - rýchla zdravotná pomoc.

1 375,20 EUR

František Cvoliga - FC - ZVK

Obec Oravské Veselé

16.11.2018

405

Výstavba vodovodu - Pod starým cintorínom.

378,07 EUR

SDaM, s.r.o.

Obec Oravské Veselé

16.11.2018

406

Časopis - účtovníctvo ROPO a obcí na rok 2019.

87,00 EUR

Wolters Klluwer s.r.o.

Obec Oravské Veselé

18.12.2018

407

Zákonné poistenie - IVECO.(13.12.2018-13.6.2019)

76,80 EUR

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Oravské Veselé

16.11.2018

408

Rekonštrukcia KD (zateplenie strešného, obvodového plášťa,)

83 527,98 EUR

Bedlek, s.r.o.

Obec Oravské Veselé

18.12.2018

409

Verejné obstarávanie(Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním)

1 194,00 EUR

IVOMOS Ing.Ivan Moravčík

Obec Oravské Veselé

14.02.2018

41

Kancelárske potreby.

111,21 EUR

Albín Franek

Obec Oravské Veselé

18.12.2018

410

Údržba budovy ObZS.

2 640,62 EUR

František Nemec - STAVREM

Obec Oravské Veselé

18.12.2018

411

Dopravné značky do obce.

1 364,88 EUR

ZNAČKY, s.r.o.

Obec Oravské Veselé

18.12.2018

412

Kancelárske potreby.

136,00 EUR

Albín Franek

Obec Oravské Veselé

18.12.2018

413

Rekonštrukcia - kultúrny dom. (javisko)

304,01 EUR

Marián Grigel

Obec Oravské Veselé

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: