Menu
Obec Oravské Veselé
Oravské Veselé
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
1. 8. 2018

Zmluva o vytvorení diela č. 3

61/2018

Neuvedené

PaedDr. Veronika Weberová, PhD.

Obec Oravské Veselé

1. 8. 2018

Zmluva o vytvorení diela č. 4

62/2018

Neuvedené

Olena Kondratiuk, akad. maliar

Obec Oravské Veselé

1. 8. 2018

Zmluva o vytvorení diela č. 5

63/2018

Neuvedené

Ján Agarsky, akad. maliar

Obec Oravské Veselé

1. 8. 2018

Zmluva o vytvorení diela č. 6

64/2018

Neuvedené

Daniela Krajčová, akad. maliar

Obec Oravské Veselé

1. 8. 2018

Zmluva o vytvorení diela č. 7

65/2018

Neuvedené

Vladimír Durbák, akad. sochár

Obec Oravské Veselé

1. 8. 2018

Zmluva o vytvorení diela č. 8

66/2018

Neuvedené

Štefan Baláž

Obec Oravské Veselé

1. 8. 2018

Zmluva o dielo č. 1/2018

12018

Neuvedené

Bedlek, s.r.o.

Obec Oravské Veselé

13. 8. 2018

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

67/2018

Neuvedené

Slovenská inovačná a energetická egentúra

Obec Oravské Veselé

13. 8. 2018

Zmluva o dielo č. 2/2018

68/2018

Neuvedené

Ing. Jozef Pniak - Geodet a kartograf

Obec Oravské Veselé

17. 8. 2018

Dodatok ku zámennej zmluve V1533/2018

69/2018

Neuvedené

JUDr. Ema Vranová

Obec Oravské Veselé

17. 8. 2018

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu.

70/2018

Neuvedené

Branislav Bajza

Obec Oravské Veselé

20. 8. 2018

Dohoda o spolupráci č. Z-D-2018-001213-00

71/2018

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Obec Oravské Veselé

20. 8. 2018

Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2018-001212-00

72/2018

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Obec Oravské Veselé

20. 8. 2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 9100443491

73/2018

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Obec Oravské Veselé

22. 8. 2018

Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č. 2_2018 zo dňa 28.6.2018 na spracov. ÚP obce , ZaD č. 1

74/2018

Neuvedené

Ing.arch.Eleonóra Hejzlárová

Obec Oravské Veselé

28. 8. 2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

75/2018

Neuvedené

Rímskokatolícka cirkev

Obec Oravské Veselé

3. 9. 2018

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/235

76/2018

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Oravské Veselé

26. 9. 2018

Rámcová dohoda Clean&Care

77/2018

Neuvedené

Triomat, s. r. o.

Obec Oravské Veselé

15. 10. 2018

Dohoda o užívaní miestnej komunikácie

84/2018

Neuvedené

Urbár Námestovo, PS

Obec Oravské Veselé

19. 10. 2018

Zmluva o dielo č. A152018

č.A152018

Neuvedené

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Obec Oravské Veselé

24. 10. 2018

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k ZD č. A152018

Neuvedené

DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

Obec Oravské Veselé

30. 10. 2018

Zmluva o spolupráci

78/2018

Neuvedené

Nové Česko

Obec Oravské Veselé

2. 11. 2018

Zmluva č. D 3/2018 o poskytnutí finančnej dotácie

79/2018

Neuvedené

HK Oravské Veselé

Obec Oravské Veselé

7. 11. 2018

Zmluva o pripojené zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy.

80/2018

Neuvedené

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Obec Oravské Veselé

7. 11. 2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-003210 o poskytnutí dotácie zo ŠR

82/2018

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Oravské Veselé

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 51-75 z 229