Obsah

01 Priznanie komplet tlačivo Stiahnuté: 49x | 11.01.2021

02 Priznanie II oddiel pozemky Stiahnuté: 27x | 11.01.2021

03 Priznanie III oddiel stavby jeden účel Stiahnuté: 8x | 11.01.2021

04 Priznanie III oddiel stavby viac účelov Stiahnuté: 6x | 11.01.2021

05 Priznanie IV oddiel byt a nebytový priestor Stiahnuté: 4x | 11.01.2021

05 Priznanie IV oddiel byt a nebytový priestor Stiahnuté: 3x | 11.01.2021

06 Priznanie V oddiel pes Stiahnuté: 6x | 11.01.2021

07 Priznanie IV oddiel predajné automaty Stiahnuté: 4x | 11.01.2021

08 Priznanie VII oddiel nevýherné hracie automaty, prístroje Stiahnuté: 3x | 11.01.2021

09 Priznanie príloha zníženie oslobodenie Stiahnuté: 13x | 11.01.2021

Stránka

  • 1