Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Žilinský
Okres Námestovo
Región Orava
Počet obyvateľov 2948
Rozloha 41,21 km2
Prvá písomná zmienka 13.augusta 1629

 

Oravské Veselé

leží vo Veselovianskej kotline pod juhovýchodnými svahmi Pilska.   Katastrálne územie obce je vymedzené zemepisnými súradnicami od 49° 31' 50" po 49° 26' 03" severnej zemepisnej šírky a od 19° 18' 48" po 19° 25' 50" východnej zemepisnej dĺžky. Katastrálna hranica obce je väčšinou vedená hrebeňovými úsekmi lesných masívov, oddeľujúcich osídlené doliny. Má nepravidelný klinovitý tvar, ktorý svojím klinom siaha až k slovensko-poľskej hranici.    Zastavané územie obce je hlavne okolo cesty III. triedy č. 52021 v dĺžke 7 km.  Svojou rozlohou zasahuje do troch horopisných celkov vonkajších Západných Karpát: masív Pilska do Oravských Beskýd, Veselovianska kotlina do Podbeskydskej brázdy a južná časť chotára do Podbeskydskej vrchoviny. Najvyšší bod v chotári leží na vrchu Pilsko (1 556,9 m n. m.) a najnižší (695 m n. m.) ústie potoka Rakovca do Veselianky. V strede obce je nadmorská výška 755 m n. m.

 

17.09.2018

Obvodná lekárka MUDr. Olexiková Júlia oznamuje.

Obvodná lekárka MUDr. Olexiková Júlia oznamuje.

Obvodná lekárka MUDr. Olexiková Júlia oznamuje, že od 19.9.2018 do 21.9.2018 ( streda až piatok) nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Sláčková v Mútnom v stredu a v piatok, MUDr. Madleňáková Milada bude zastupovať v Námestove vo štvrtok. Pacienti, ktorí si potrebujú predpísať lieky, nech tak urobia ešte dnes a zajtra, nakoľko v budove zdravotného strediska prebiehajú rekonštrukčné práce.

Detail

14.09.2018

Oznam

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo.

Detail

03.09.2018

Kompostovanie v záhrade.

Kompostovanie v záhrade.

Kompostovanie je prírodný, riadený = kontrolovaný proces za prístupu vzduchu. Kompostovaním premieňame pôvodné organické látky tzv. bioodpad (napr. tráva, lístie, podrvené konáre, zvyšky z ovocia a zeleniny...) na kvalitné hnojivo = kompost pre našu záhradku. Proces kompostovania prebieha pomocou živých pôdnych organizmov (napr. dažďovky, roztoče, mravce...) a mikroorganizmov, ktoré spoločne premieňajú bioodpad na plnohodné hnojivo = kompost .

Detail

31.08.2018

OZNAM PRE RODIČOV DETI MATERSKEJ ŠKOLY

OZNAM PRE RODIČOV DETI MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola oznamuje rodičom, že z organizačných dôvodov je trieda 5-6 ročných predškolákov pani učiteľky Jurčákovej premiestnená do priestorov v ZŠ a najmladšie oddelenie 3-4 ročných detí pani učiteľky Balcerčíkovej a Gočalovej, sa presúva do priestorov v kultúrnom dome. V pondelok deti nastúpia už do týchto priestorov. Ďakujeme za pochopenie!

Detail

28.08.2018

Očkovanie psov proti besnote.

Očkovanie psov proti besnote.

Dňa 29.8.2018 to je v stredu sa bude prevádzať očkovanie psov proti besnote. Očkovať sa budú psi od veku 3 mesiacov. Poplatok za očkovanie je 5 €. Miesto a čas očkovania je nasledovný: Od 13,00 – 13,30 hod. - nižný koniec – 1 zástavka Od 13,30 – 14,30 hod. Križovatka do Mútneho Od 14,30 – 15,30 hod. Stred obce Od 15,30 – 16,00 hod. Zástavka Rabčianska cesta Od 16,00- 16,30 hod. Križovatka Randová Od 16,30- 17,00 hod. cesta do Maslaňákov

Detail

Fotogaléria

DFS Pilsko – fotogaléria

DFS Pilsko – fotogaléria

<li class="ngg-breadcrumb">               Oravské Veselé vianoce                </li>

 • Oravské Veselé vianoce
 • Kalendár akcií