Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Žilinský
Okres Námestovo
Región Orava
Počet obyvateľov 2948
Rozloha 41,21 km2
Prvá písomná zmienka 13.augusta 1629

 

Oravské Veselé

leží vo Veselovianskej kotline pod juhovýchodnými svahmi Pilska.   Katastrálne územie obce je vymedzené zemepisnými súradnicami od 49° 31' 50" po 49° 26' 03" severnej zemepisnej šírky a od 19° 18' 48" po 19° 25' 50" východnej zemepisnej dĺžky. Katastrálna hranica obce je väčšinou vedená hrebeňovými úsekmi lesných masívov, oddeľujúcich osídlené doliny. Má nepravidelný klinovitý tvar, ktorý svojím klinom siaha až k slovensko-poľskej hranici.    Zastavané územie obce je hlavne okolo cesty III. triedy č. 52021 v dĺžke 7 km.  Svojou rozlohou zasahuje do troch horopisných celkov vonkajších Západných Karpát: masív Pilska do Oravských Beskýd, Veselovianska kotlina do Podbeskydskej brázdy a južná časť chotára do Podbeskydskej vrchoviny. Najvyšší bod v chotári leží na vrchu Pilsko (1 556,9 m n. m.) a najnižší (695 m n. m.) ústie potoka Rakovca do Veselianky. V strede obce je nadmorská výška 755 m n. m.

 

14.01.2021

Detská lekárka MUDr.  Matušáková Alena

Detská lekárka MUDr. Matušáková Alena

oznamuje občanom, že zajtra t. j. 15. januára 2021 nebude ordinovať v Oravskom Veselom. Ordinovať bude v Námestove po telefonickom dohovore.

Detail

13.01.2021

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky

Obec Oravské Veselé vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o dani z nehnuteľností v znení neskorších dodatkov. Viď príloha

Detail

11.01.2021

Zmena úradných hodín od 11.01.2021 na OcÚ

Zmena úradných hodín od 11.01.2021 na OcÚ

Zmena úradných hodín Obecného úradu Oravské Veselé. Pondelok: 12:00-16:00 hod. Utorok: 07:00-11:00 hod. Streda: 12:00-16:00 hod. Štvrtok: 07:00-11:00 hod. Piatok: VOĽNO Viď prílohu.

Detail

08.01.2021

Upozornenie vlastníkov JPU - lokalita Žajovka

Upozornenie vlastníkov JPU - lokalita Žajovka

Z dôvodu opatrení na predchádzanie vzniku a šírenie prenosného ochorenia COVID 19 týmto ruší prerokovania návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov lokalita Žajovka na dni od 11. januára 2021 do 15. januára 2021 na Obecnom úrade v Oravskom Veselom a to až do odvolania. Viď príloha.

Detail

07.01.2021

ŠTATISTIKA registra obyvateľov obce Oravské Veselé

ŠTATISTIKA registra obyvateľov obce Oravské Veselé

ŠTATISTIKA registra obyvateľov obce Oravské Veselé viď príloha

Detail

Fotogaléria

 390. výročie založenia obce - sobota

390. výročie založenia obce - sobota

390. výročie založenia obce - nedeľa

390. výročie založenia obce - nedeľa

Kalendár akcií