Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Žilinský
Okres Námestovo
Región Orava
Počet obyvateľov 2948
Rozloha 41,21 km2
Prvá písomná zmienka 13.augusta 1629

 

Oravské Veselé

leží vo Veselovianskej kotline pod juhovýchodnými svahmi Pilska.   Katastrálne územie obce je vymedzené zemepisnými súradnicami od 49° 31' 50" po 49° 26' 03" severnej zemepisnej šírky a od 19° 18' 48" po 19° 25' 50" východnej zemepisnej dĺžky. Katastrálna hranica obce je väčšinou vedená hrebeňovými úsekmi lesných masívov, oddeľujúcich osídlené doliny. Má nepravidelný klinovitý tvar, ktorý svojím klinom siaha až k slovensko-poľskej hranici.    Zastavané územie obce je hlavne okolo cesty III. triedy č. 52021 v dĺžke 7 km.  Svojou rozlohou zasahuje do troch horopisných celkov vonkajších Západných Karpát: masív Pilska do Oravských Beskýd, Veselovianska kotlina do Podbeskydskej brázdy a južná časť chotára do Podbeskydskej vrchoviny. Najvyšší bod v chotári leží na vrchu Pilsko (1 556,9 m n. m.) a najnižší (695 m n. m.) ústie potoka Rakovca do Veselianky. V strede obce je nadmorská výška 755 m n. m.

 

10.10.2018

BEH cez tri (+1) chotáre.

BEH cez tri (+1) chotáre.

BEH cez tri (+1) chotáre. Z Oravského Veselého cez Sihelné, Rabču do Polhory... 14. októbra 2018 t. j. nedeľa, štart 10:00 hod. parkovisko pri Obecnom úrade v Oravskom Veselom.

Detail

10.10.2018

Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny.

Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny.

V termíne od: 13.11.2018 08:30:00 do: 13.11.2018 14:30:00 odberného miesta: 24ZSS45450400004 Oravské Veselé Oravské Veselé 24ZSS4555854000O Oravské Veselé Oravské Veselé 24ZSS4512700000U Oravské Veselé Oravské Veselé 0 24ZSS4518679000D Oravské Veselé Oravské Veselé 0 24ZSS45382750006 Oravské Veselé Oravské Veselé 0 24ZSS45384980002 Oravské Veselé Oravské Veselé 0 24ZSS3318927000Q Oravské Veselé Oravské Veselé 192 24ZSS3314241000E Oravské Veselé Oravské Veselé 260 24ZSS30521820002 Oravské Veselé Oravské Veselé 521 24ZSS30522020006 Oravské Veselé Oravské Veselé 541 24ZSS30522030001 Oravské Veselé Oravské Veselé 542 24ZSS3052205000S Oravské Veselé Oravské Veselé 543 24ZSS33054820009 Oravské Veselé Oravské Veselé 543 24ZSS3052206000N Oravské Veselé Oravské Veselé 544 24ZSS3052207000I Oravské Veselé Oravské Veselé 547 24ZSS3052208000D Oravské Veselé Oravské Veselé 548 24ZSS30522090008 Oravské Veselé Oravské Veselé 549 24ZSS3052210000A Oravské Veselé Oravské Veselé 550 24ZSS30522120000 Oravské Veselé Oravské Veselé 554 24ZSS3052214000R Oravské Veselé Oravské Veselé 556 24ZSS3052215000M Oravské Veselé Oravské Veselé 557 24ZSS3052216000H Oravské Veselé Oravské Veselé 558 24ZSS3052217000C Oravské Veselé Oravské Veselé 559 24ZSS30522180007 Oravské Veselé Oravské Veselé 560 24ZSS30522190002 Oravské Veselé Oravské Veselé 561 24ZSS30522200004 Oravské Veselé Oravské Veselé 562 24ZSS3306043000B Oravské Veselé Oravské Veselé 563 24ZSS33050460004 Oravské Veselé Oravské Veselé 564 24ZSS305222100AG Oravské Veselé Oravské Veselé 565 24ZSS331934200AG Oravské Veselé Oravské Veselé 566 24ZSS3052223000Q Oravské Veselé Oravské Veselé 568 24ZSS3052225000G Oravské Veselé Oravské Veselé 570 24ZSS3301583000T Oravské Veselé Oravské Veselé 571 24ZSS3052226000B Oravské Veselé Oravské Veselé 572 24ZSS30522270006 Oravské Veselé Oravské Veselé 573 24ZSS30522280001 Oravské Veselé Oravské Veselé 574 24ZSS3052229000X Oravské Veselé Oravské Veselé 575 24ZSS33055720008 Oravské Veselé Oravské Veselé 576 24ZSS3052232000P Oravské Veselé Oravské Veselé 580 24ZSS3052234000F Oravské Veselé Oravské Veselé 582 24ZSS3052238000W Oravské Veselé Oravské Veselé 586 24ZSS3052021000D Oravské Veselé Oravské Veselé 587 24ZSS33062760001 Oravské Veselé Oravské Veselé 895 24ZSS3313429000H Oravské Veselé Oravské Veselé 2001 24ZSS3318660000L Oravské Veselé Oravské Veselé 2001 24ZSS3314642000I Oravské Veselé Oravské Veselé 2011

Detail

10.10.2018

Verejná vyhláška JPÚ obce v lokalite Žajovka.

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor ako orgán príslušný podľa §5 ods.4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva... zverejňuje rozhodnutie č. OU-NO-PLO-2018/001751.viď príloha.

Detail

08.10.2018

Oznam : Hrobové miesta

Oznam : Hrobové miesta

Obec v Oravskom Veselom oznamuje občanom, že nájomné zmluvy za hrobové miesta, ktoré boli uzavreté v roku 2008 v roku 2018 ukončia platnosť. Preto je potrebné, aby si občania prišli uzatvoriť nové nájomné zmluvy a tiež zaplatiť poplatok za hrobové miesto.

Detail

03.10.2018

OZNAM: Spoločnosť HERN s.r.o., Námestovo

OZNAM: Spoločnosť HERN s.r.o., Námestovo

hľadá kolegov do výroby: najmä zváračov, CNC obrábačov, nástrojárov Ponúka prácu v stabilnej spoločnosti, ktorá pomáha regiónu od roku 1953. Poskytujeme : zvýhodnené nadčasy, zvýhodnená práca poobede , zvýhodnená nočná práca, zvýhodnená práca v sobotu a nedeľu, zvýhodnená práca cez sviatky a ďalšie odmeny a prémie. Podporujeme rôzne sociálne, kultúrne a zdravotné aktivity pre všetkých zamestnancov a aj živnostníkov. Zavolajte nám na číslo 0911 179 335, alebo sa informujte na Obecnom úrade.

Detail

Fotogaléria

DFS Pilsko – fotogaléria

DFS Pilsko – fotogaléria

<li class="ngg-breadcrumb">               Oravské Veselé vianoce                </li>

 • Oravské Veselé vianoce
 • Kalendár akcií