Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Žilinský
Okres Námestovo
Región Orava
Počet obyvateľov 2948
Rozloha 41,21 km2
Prvá písomná zmienka 13.augusta 1629

 

Oravské Veselé

leží vo Veselovianskej kotline pod juhovýchodnými svahmi Pilska.   Katastrálne územie obce je vymedzené zemepisnými súradnicami od 49° 31' 50" po 49° 26' 03" severnej zemepisnej šírky a od 19° 18' 48" po 19° 25' 50" východnej zemepisnej dĺžky. Katastrálna hranica obce je väčšinou vedená hrebeňovými úsekmi lesných masívov, oddeľujúcich osídlené doliny. Má nepravidelný klinovitý tvar, ktorý svojím klinom siaha až k slovensko-poľskej hranici.    Zastavané územie obce je hlavne okolo cesty III. triedy č. 52021 v dĺžke 7 km.  Svojou rozlohou zasahuje do troch horopisných celkov vonkajších Západných Karpát: masív Pilska do Oravských Beskýd, Veselovianska kotlina do Podbeskydskej brázdy a južná časť chotára do Podbeskydskej vrchoviny. Najvyšší bod v chotári leží na vrchu Pilsko (1 556,9 m n. m.) a najnižší (695 m n. m.) ústie potoka Rakovca do Veselianky. V strede obce je nadmorská výška 755 m n. m.

 

21.03.2019

Urbár pozemkové spoločenstvo Oravské Veselé :

Urbár pozemkové spoločenstvo Oravské Veselé :

pozýva svojich podielnikov na zhromaždenie členov, ktoré sa uskutoční dňa 24. marca 2019 o 15:00 hod. v sále KD. Registrácia sa začne už o 11:30 hodine. Žiadame tých podielnikov, ktorí sa nemôžu zúčastniť zhromaždenia, aby splnomocnili inú osobu, alebo doručili splnomocnenie na urbár.

Detail

21.03.2019

Detská lekárka MUDr. Matušáková Alena:

Detská lekárka MUDr. Matušáková Alena:

oznamuje občanom, že zajtra (v piatok) t. j. 22. marca 2019 nebude ordinovať v Oravskom Veselom, ale len v Námestove.

Detail

20.03.2019

Jednota dôchodcov v Oravskom Veselom:

Jednota dôchodcov v Oravskom Veselom:

organizuje zájazd do aqaparku Oravice dňa 27. marca 2019. Autobus pôjde z vyšného konca o 10,00 hodine po autobusových zástavkách. Cena vstupu 8 € na 3 hodiny. Prihlásiť sa môžu aj nečlenovia Jednoty dôchodcov u pani Žofie Maslaňákovej najneskôr do pondelka t. j. 25. marca 2019.

Detail

18.03.2019

Detská lekárka MUDr. Matušáková Alena :

Detská lekárka MUDr. Matušáková Alena :

oznamuje občanom, že zajtra t. j. 19. marca 2019 bude ordinovať od 11:00 hod do 13:00 hod v Oravskom Veselom.

Detail

17.03.2019

Výsledky I. kola volieb prezidenta Slovenskej republiky.

Výsledky I. kola volieb prezidenta Slovenskej republiky.

Obec Oravské Veselé zverejňuje výsledky I. kola volieb prezidenta Slovenskej republiky.

Detail

Fotogaléria

DFS Pilsko – fotogaléria

DFS Pilsko – fotogaléria

<li class="ngg-breadcrumb">               Oravské Veselé vianoce                </li>

 • Oravské Veselé vianoce
 • Kalendár akcií