Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Žilinský
Okres Námestovo
Región Orava
Počet obyvateľov 2948
Rozloha 41,21 km2
Prvá písomná zmienka 13.augusta 1629

 

Oravské Veselé

leží vo Veselovianskej kotline pod juhovýchodnými svahmi Pilska.   Katastrálne územie obce je vymedzené zemepisnými súradnicami od 49° 31' 50" po 49° 26' 03" severnej zemepisnej šírky a od 19° 18' 48" po 19° 25' 50" východnej zemepisnej dĺžky. Katastrálna hranica obce je väčšinou vedená hrebeňovými úsekmi lesných masívov, oddeľujúcich osídlené doliny. Má nepravidelný klinovitý tvar, ktorý svojím klinom siaha až k slovensko-poľskej hranici.    Zastavané územie obce je hlavne okolo cesty III. triedy č. 52021 v dĺžke 7 km.  Svojou rozlohou zasahuje do troch horopisných celkov vonkajších Západných Karpát: masív Pilska do Oravských Beskýd, Veselovianska kotlina do Podbeskydskej brázdy a južná časť chotára do Podbeskydskej vrchoviny. Najvyšší bod v chotári leží na vrchu Pilsko (1 556,9 m n. m.) a najnižší (695 m n. m.) ústie potoka Rakovca do Veselianky. V strede obce je nadmorská výška 755 m n. m.

 

01.03.2021

Slovenská pošta - Hodiny pre verejnosť

Slovenská pošta - Hodiny pre verejnosť

Hodiny pre verejnosť.

Detail

25.02.2021

Testovanie obyvateľov 26.02.2021

Testovanie obyvateľov 26.02.2021

Testovanie obyvateľov 26.02.2021

Detail

25.02.2021

Objednávka sliepok nosníc

Objednávka sliepok nosníc

Objednávka sliepok nosníc

Detail

18.02.2021

Testovanie obyvateľov

Testovanie obyvateľov

Testovanie obyvateľov 19.2.2021

Detail

16.02.2021

Oznam o prerušení distribúcie elektriny  1

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Detail

10.02.2021

Testovanie obyvateľov

Testovanie obyvateľov

Testovanie obyvateľov 12.2.2021

Detail

08.02.2021

Komunálny odpad za rok 2020

Komunálny odpad za rok 2020

Komunálny odpad za rok 2020

Detail

25.01.2021

ARRIVA Liorbus a.s. Oznam

ARRIVA Liorbus a.s. Oznam

Oznam o prevádzke autobusov do 7.2.2021. Viď prílohu.

Detail

25.01.2021

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky

Obec Oravské Veselé vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o dani z nehnuteľností v znení neskorších dodatkov. Viď príloha

Detail

14.01.2021

Detská lekárka MUDr.  Matušáková Alena

Detská lekárka MUDr. Matušáková Alena

oznamuje občanom, že zajtra t. j. 15. januára 2021 nebude ordinovať v Oravskom Veselom. Ordinovať bude v Námestove po telefonickom dohovore.

Detail

Fotogaléria

 390. výročie založenia obce - sobota

390. výročie založenia obce - sobota

390. výročie založenia obce - nedeľa

390. výročie založenia obce - nedeľa

Kalendár akcií