Menu
Obec Oravské Veselé
Oravské Veselé
rozšírené vyhľadávanie

Projekty

Plagát

..

Logo ŽSK

Medzinárodný maliarsky plenér Ignáca Kolčáka

Dátum: 15. 8. 2022

Termín realizácie: 30.7. - 13.8.2022.
Miesto realizácie: Obec Oravské Veselé
Dotačný program: Regionálne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2022 č. 1/2022.
Výška dotácie: 1500,00 EUR.
Spolufinancovanie obce: 300,00 Eur.

Komunitné centrum Pilsko - stavebné úpravy Oravské Veselé 1

Komunitné centrum Pilsko - stavebné úpravy Oravské Veselé

Dátum: 22. 6. 2022

Názov projektu: Komunitné centrum Pilsko - Stavebné úpravy Oravské Veselé.
Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy:   IROP-CLLD-T612-512-005
Kód projektu: IROP-CLLD-T612-512-005-002
Celkové oprávnené výdavky:  42 596,89 EUR
Výška finančnej podpory:  39 998,48 EUR

Plagát

Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Oravské Veselé

Dátum: 11. 1. 2022

Vodozádržné opatrenia v centre obce Oravské Veselé, na zlepšenie celkovej klímy.

Názov projektu: ZLEPŠENIE KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY V ORAVSKOM VESELOM

Názov projektu: ZLEPŠENIE KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY V ORAVSKOM VESELOM

Dátum: 15. 6. 2020

Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
2.Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.

Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé

Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé

Dátum: 2. 1. 2020

Informácia o projektu

Názov projektu: Varovný a vyrozumievací systém obce Oravské Veselé.

Názov projektu: Varovný a vyrozumievací systém obce Oravské Veselé.

Dátum: 2. 1. 2020

Operačný program: Kvalita životného prostredia.
Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy.

Medzinárodné maliarske sympózium.

Medzinárodné maliarske sympózium Ignáca Kolčáka.

Dátum: 12. 8. 2019

V. ročník "Medzinárodného maliarskeho sympózia Ignáca" Kolčáka.
Termín realizácie podporenej činnosti: 29.07. - 10.08. 2019.
V našej Obci Oravské Veselé /sále Kultúrneho domu/ sa konalo podujatie podporené ŽSK a to Medzinárodné maliarske sympózium. Výstava umeleckých
diel - vermisáž obrazov zúčastnených autorov pod vedením akad. maliara Doc. Stanislava Harangozá.

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním.

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním.

Dátum: 27. 8. 2018

Obec Oravské Veselé na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/235.
Prijímateľ:
Názov: Obec Oravské Veselé
Sídlo: Oravské Veselé 374, 029 62 Oravské Veselé
IČO: 00 650 498
Kód projektu: 310011L095
Názov projektu: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Celkové finančné náklady: 89 160,00 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 84 702,00 EUR
viď. príloha

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Oravskom Veselom

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Oravskom Veselom

Dátum: 23. 7. 2018

Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov prostredníctvom dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické
a praktické vyučovanie žiakov.

Zrekonštruovaná autobusová zástavka

Zrekonštruovaná autobusová zástavka

Dátum: 31. 10. 2017

V obci Oravské Veselé máme osem autobusových zastávok, z toho tri boli zrekonštruované v minulosti. Tohto roku sa nám podarilo zrekonštruovať zástavku na Nižnom konci aj vďaka dotácií ŽSK podľa VZN ŽSK č. 46/2016 na rok 2017 vo výške 1.300,0 €, zbytok do celkovej sumy 2.800 € doplatila obec z vlastných prostriedkov.

Operačný program

Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé

Dátum: 30. 9. 2016

Informácia o realizácii projektu

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oravské Veselé

Dátum: 31. 12. 2015

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oravské Veselé

A3 – „Spoznajme sa cez folklór“

A3 – „Spoznajme sa cez folklór“

Dátum: 2. 6. 2014

A3 – „Spoznajme sa cez folklór“ – spoločná cezhraničná folklórna slávnosť usporiadaná v obci Oravské Veselé.

A7 – „Riadenie projektu“

Dátum: 3. 2. 2014

A7 – „Riadenie projektu“ – táto aktivita sa časovo prelínala s ostatnými aktivitami a jej zmyslom bolo koordinovať úlohy v rámci projektu a činnosti zamerané na plnenie všetkých úloh nevyhnutných pre úspešnú realizáciu a monitorovanie projektu. Zodpovednosť za túto aktivitu mal určený kvalifikovaný projektový tím.

A5 – „Spoločná hasičská slávnosť“

A5 – „Spoločná hasičská slávnosť“

Dátum: 8. 7. 2013

A5 – „Spoločná hasičská slávnosť“ – aktivita zameraná na prezentáciu hasičských zborov, ukážka hasičských zásahov spojených s prednáškou na tému protipožiarnej ochrany. Zároveň realizované aj rôzne súťaže pre hasičské zbory a kultúrny program s rôznymi hrami a súťažami pre deti. Aktivita sa realizovala v obci Oravské Veselé.

A2 – „Poznaj a chráň“

A2 – „Poznaj a chráň“

Dátum: 10. 5. 2013

A2 – „Poznaj a chráň“ v obci Oravské Veselé bola séria prednášok zameraných na predstavenie oravskej prírody predovšetkým pre deti z cezhraničnej obce.

A6 – „Prezentuj svoj región“

A6 – „Prezentuj svoj región“

Dátum: 30. 7. 2012

A6 – „Prezentuj svoj región“ – v rámci tejto aktivity sa usporiadal spoločný workshop pre obyvateľov oboch obcí.

Program cezhraničnej spolupráce s obcou Bystřice

Dátum: 30. 9. 2011

NÁZOV MIKROPROJEKTU: „HĽADAJME ČO NÁS SPÁJA“
REGISTRAČNÉ ČÍSLO: SK/FMP/02/029

A1 „Tanečná škola – teória a prax“

A1 „Tanečná škola – teória a prax“

Dátum: 10. 5. 2011

A1 „Tanečná škola – teória a prax“ je aktivita pozostávajúca z dvoch niekoľkých cyklov spoločných workshopov pre deti základných škôl obidvoch partnerských obcí.

A4 – „Zoznámme sa s baníctvom“

A4 – „Zoznámme sa s baníctvom“

Dátum: 28. 3. 2011

A4 – „Zoznámme sa s baníctvom“ – región obce Bystřice je charakteristický baníctvom, ktoré na Orave vôbec nie je známe, pretože sa tu bane nevyskytujú.

Samospráva

ZBERNÝ DVOR 

ORAVSKÉ VESELÉ

Prevádzkové hodiny:

Pondelok - Piatok:

10:00-14:00 hodiny

Sobota: 9:00 - 11:00 hod.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Oravské Veselé za rok 2023 je vo výške
45,21 %.

Interaktívna mapa

Vždy "V OBRAZE"

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Triedenie odpadu

natur-pack