Menu
Obec Oravské Veselé
Oravské Veselé
rozšírené vyhľadávanie

Projekty

 

..

#

Názov projektu: ZLEPŠENIE KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY V ORAVSKOM VESELOM

Dátum: 15. 6. 2020

Miesto realizácie projektu: Obec Oravské Veselé
Registračné číslo zmluvy o poskytnutí NFP: IROP-PO2-SC222-2016-13
Kód projektu: 302021j145
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Operačný program:Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2.Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Celkové oprávnené výdavky: 157 874,59 €
Oprávnené výdavky NFP : 149 980,86 €
Financovanie projektu z vlastných zdrojov: 7893,73€

Stručný opis projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v Základnej škole Oravské Veselé prostredníctvom zlepšenia materiálno-technického vybavenia odborných učební zabezpečujúcich teoretické a praktické vyučovanie žiakov.
Hlavný cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom nasledovných hlavných aktivít projektu:
Hlavná aktivita č. 1 Zlepšenie technického vybavenia biologicko - chemickej učebne.
Hlavná aktivita č. 2 Zlepšenie technického vybavenia učebne fyziky.
Hlavná aktivita č. 3 Zlepšenie technického vybavenia polytechnickej učebne.
Hlavná aktivita č. 4 Zlepšenie technického vybavenia IKT učebne.
Hlavná aktivita č. 5 Obstaranie vybavenia odbornej učebne pre praktický rozvoj komunikačných a jazykových zručností žiakov.
Hlavná aktivita č. 6. Dovybavenie školskej knižnice pre zabezpečenie čitateľskej a multimediálnej a inej gramotnosti žiakov.#

Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé

Dátum: 2. 1. 2020

Informácia o projektu

#

Názov projektu: Varovný a vyrozumievací systém obce Oravské Veselé.

Dátum: 2. 1. 2020

Hlavným cieľom projektu: Budovanie systémov včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Medzinárodné maliarske sympózium.

Medzinárodné maliarske sympózium Ignáca Kolčáka.

Dátum: 12. 8. 2019

V. ročník "Medzinárodného maliarskeho sympózia Ignáca" Kolčáka.
Termín realizácie podporenej činnosti: 29.07. - 10.08. 2019.
V našej Obci Oravské Veselé /sále Kultúrneho domu/ sa konalo podujatie podporené ŽSK a to Medzinárodné maliarske sympózium. Výstava umeleckých
diel - vermisáž obrazov zúčastnených autorov pod vedením akad. maliara Doc. Stanislava Harangozá.

#

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním.

Dátum: 27. 8. 2018

Obec Oravské Veselé na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/235.
Prijímateľ:
Názov: Obec Oravské Veselé
Sídlo: Oravské Veselé 374, 029 62 Oravské Veselé
IČO: 00 650 498
Kód projektu: 310011L095
Názov projektu: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Celkové finančné náklady: 89 160,00 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 84 702,00 EUR
viď. príloha

#

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Oravskom Veselom

Dátum: 23. 7. 2018

Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov prostredníctvom dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické
a praktické vyučovanie žiakov.

CIZS centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Dátum: 18. 5. 2018

CIZS centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Dátum: 4. 5. 2018

CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

#

Zrekonštruovaná autobusová zástavka

Dátum: 31. 10. 2017

V obci Oravské Veselé máme osem autobusových zastávok, z toho tri boli zrekonštruované v minulosti. Tohto roku sa nám podarilo zrekonštruovať zástavku na Nižnom konci aj vďaka dotácií ŽSK podľa VZN ŽSK č. 46/2016 na rok 2017 vo výške 1.300,0 €, zbytok do celkovej sumy 2.800 € doplatila obec z vlastných prostriedkov.

Operačný program

Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé

Dátum: 30. 9. 2016

Informácia o realizácii projektu

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oravské Veselé

Dátum: 31. 12. 2015

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oravské Veselé

#

A3 – „Spoznajme sa cez folklór“

Dátum: 2. 6. 2014

A3 – „Spoznajme sa cez folklór“ – spoločná cezhraničná folklórna slávnosť usporiadaná v obci Oravské Veselé.

A7 – „Riadenie projektu“

Dátum: 3. 2. 2014

A7 – „Riadenie projektu“ – táto aktivita sa časovo prelínala s ostatnými aktivitami a jej zmyslom bolo koordinovať úlohy v rámci projektu a činnosti zamerané na plnenie všetkých úloh nevyhnutných pre úspešnú realizáciu a monitorovanie projektu. Zodpovednosť za túto aktivitu mal určený kvalifikovaný projektový tím.

#

A5 – „Spoločná hasičská slávnosť“

Dátum: 8. 7. 2013

A5 – „Spoločná hasičská slávnosť“ – aktivita zameraná na prezentáciu hasičských zborov, ukážka hasičských zásahov spojených s prednáškou na tému protipožiarnej ochrany. Zároveň realizované aj rôzne súťaže pre hasičské zbory a kultúrny program s rôznymi hrami a súťažami pre deti. Aktivita sa realizovala v obci Oravské Veselé.

#

A2 – „Poznaj a chráň“

Dátum: 10. 5. 2013

A2 – „Poznaj a chráň“ v obci Oravské Veselé bola séria prednášok zameraných na predstavenie oravskej prírody predovšetkým pre deti z cezhraničnej obce.

#

A6 – „Prezentuj svoj región“

Dátum: 30. 7. 2012

A6 – „Prezentuj svoj región“ – v rámci tejto aktivity sa usporiadal spoločný workshop pre obyvateľov oboch obcí.

Program cezhraničnej spolupráce s obcou Bystřice

Dátum: 30. 9. 2011

NÁZOV MIKROPROJEKTU: „HĽADAJME ČO NÁS SPÁJA“
REGISTRAČNÉ ČÍSLO: SK/FMP/02/029

#

A1 „Tanečná škola – teória a prax“

Dátum: 10. 5. 2011

A1 „Tanečná škola – teória a prax“ je aktivita pozostávajúca z dvoch niekoľkých cyklov spoločných workshopov pre deti základných škôl obidvoch partnerských obcí.

#

A4 – „Zoznámme sa s baníctvom“

Dátum: 28. 3. 2011

A4 – „Zoznámme sa s baníctvom“ – región obce Bystřice je charakteristický baníctvom, ktoré na Orave vôbec nie je známe, pretože sa tu bane nevyskytujú.

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5