Navigácia

Obsah

Správy

CIZS centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

CIZS centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Zrekonštruovaná autobusová zástavka

V obci Oravské Veselé máme osem autobusových zastávok, z toho tri boli zrekonštruované v minulosti. Tohto roku sa nám podarilo zrekonštruovať zástavku na Nižnom konci aj vďaka dotácií ŽSK podľa VZN ŽSK č. 46/2016 na rok 2017 vo výške 1.300,0 €, zbytok do celkovej sumy 2.800 € doplatila obec z vlastných prostriedkov. celý text

ostatné | 31. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
Operačný program

Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé

Informácia o realizácii projektu celý text

ostatné | 30. 9. 2016 | Autor: Správca Webu

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oravské Veselé

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Oravské Veselé celý text

ostatné | 31. 12. 2015 | Autor: Správca Webu
#

A3 – „Spoznajme sa cez folklór“

A3 – „Spoznajme sa cez folklór“ – spoločná cezhraničná folklórna slávnosť usporiadaná v obci Oravské Veselé. celý text

ostatné | 2. 6. 2014 | Autor: Správca Webu

A7 – „Riadenie projektu“

A7 – „Riadenie projektu“ – táto aktivita sa časovo prelínala s ostatnými aktivitami a jej zmyslom bolo koordinovať úlohy v rámci projektu a činnosti zamerané na plnenie všetkých úloh nevyhnutných pre úspešnú realizáciu a monitorovanie projektu. Zodpovednosť za túto aktivitu mal určený kvalifikovaný projektový tím. celý text

ostatné | 3. 2. 2014 | Autor: Správca Webu
#

A5 – „Spoločná hasičská slávnosť“

A5 – „Spoločná hasičská slávnosť“ – aktivita zameraná na prezentáciu hasičských zborov, ukážka hasičských zásahov spojených s prednáškou na tému protipožiarnej ochrany. Zároveň realizované aj rôzne súťaže pre hasičské zbory a kultúrny program s rôznymi hrami a súťažami pre deti. Aktivita sa realizovala v obci Oravské Veselé. celý text

ostatné | 8. 7. 2013 | Autor: Správca Webu
#

A2 – „Poznaj a chráň“

A2 – „Poznaj a chráň“ v obci Oravské Veselé bola séria prednášok zameraných na predstavenie oravskej prírody predovšetkým pre deti z cezhraničnej obce. celý text

ostatné | 10. 5. 2013 | Autor: Správca Webu
#

A6 – „Prezentuj svoj región“

A6 – „Prezentuj svoj región“ – v rámci tejto aktivity sa usporiadal spoločný workshop pre obyvateľov oboch obcí. celý text

ostatné | 30. 7. 2012 | Autor: Správca Webu

Program cezhraničnej spolupráce s obcou Bystřice

NÁZOV MIKROPROJEKTU: „HĽADAJME ČO NÁS SPÁJA“
REGISTRAČNÉ ČÍSLO: SK/FMP/02/029 celý text

ostatné | 30. 9. 2011 | Autor: Správca Webu
#

A1 „Tanečná škola – teória a prax“

A1 „Tanečná škola – teória a prax“ je aktivita pozostávajúca z dvoch niekoľkých cyklov spoločných workshopov pre deti základných škôl obidvoch partnerských obcí. celý text

ostatné | 10. 5. 2011 | Autor: Správca Webu
#

A4 – „Zoznámme sa s baníctvom“

A4 – „Zoznámme sa s baníctvom“ – región obce Bystřice je charakteristický baníctvom, ktoré na Orave vôbec nie je známe, pretože sa tu bane nevyskytujú. celý text

ostatné | 28. 3. 2011 | Autor: Správca Webu