Navigácia

Obsah

 

Oznam.

       Obecný úrad Oravské Veselé oznamuje občanom, že v sobotu t. j. 8 júna 2019 bude pohreb zosnulého pána Prídavka,  otca nášho pána farára.

Pohreb bude o 10, 00 hod. v obci Švošov pri Ružomberku.

Z obce pôjde autobus, preto prosíme občanov ,kto sa chce pohrebu  zúčastniť , nech to nahlási ešte dnes do 15,00 hod. a zajtra do 9,00 hod.  na Obecný úrad. 

 

       Obvodná lekárka pani MUDr.  Olexíková  oznamuje občanom, že dňa 7 júna 2019    t. j. v piatok a 10. júna 2019 t. j. v pondelok  nebude  ordinovať. Zastupovať ju bude  MUDr. Sláčková v Mútnom. Zdravotnú dokumentáciu Vám vydá zdravotná sestra na ambulancii.

 

Správy

Kompostovanie v záhrade

Ako kompostovať. celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: Správca Webu

Elektrikári plánujú údržbu vysokého napätia. Pocíti to Oravské Veselé

Plánovaných odstávok elektriny bude v obci počas najbližších týždňov niekoľko. Skončia v druhej polovici júla. Prispejú k bezpečnosti a kvalite dodávanej energie. celý text

ostatné | 21. 6. 2017 | Autor: Správca Webu

Rozpis vývozov separovaného odpadu na rok 2016

Rok 2016 celý text

ostatné | 1. 6. 2016 | Autor: Správca Webu
#

III. Regulačný stupeň dodávky pitnej vody

Obec Oravské Veselé ako správca verejného vodovodu v súvislosti so znížením výdatnosti prameňa na 20 % vyhlasuje III. Regulačný stupeň dodávky pitnej vody.
celý text

ostatné | 31. 8. 2015 | Autor: Správca Webu
#

Štatistika v domácnostiach

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov; toto zisťovanie sa uskutoční v roku 2015 aj v našej obci. celý text

ostatné | 29. 5. 2015 | Autor: Správca Webu

Oznam obce Oravské Veselé k dani z nehnuteľností a dani za psa za rok 2015

Priznanie k dani z nehnuteľností celý text

ostatné | 19. 1. 2015 | Autor: Správca Webu

Rozpis vývozov separovaného odpadu na rok 2015


ostatné | 19. 1. 2015 | Autor: Správca Webu

OZNAM – predaj pozemku

Bližšie informácie na obecnom úrade Oravské Veselé. celý text

ostatné | 12. 3. 2013 | Autor: Správca Webu

OZNAM K POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD PRE ROK 2013

Obec Oravské Veselé v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Oravské Veselé č. 3/2012 schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Oravské Veselé č. 99/2012 zo dňa 21.12.2012 určuje: celý text

ostatné | 17. 1. 2013 | Autor: Správca Webu

Dane v roku 2013

Obec Oravské Veselé v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012, schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Oravské Veselé č. 99/2012 zo dňa 21.12.2012 určuje s účinnosťou od 1.januára 2013 nasledovné druhy miestnych daní : celý text

ostatné | 17. 1. 2013 | Autor: Správca Webu

OZNAM k dani za psa na rok 2013

Sadzba dane za psa na kalendárny rok 2013 je vo výške 2,0 € za jedného psa. celý text

ostatné | 17. 1. 2013 | Autor: Správca Webu

Všeobecné informácie

Obec Oravské Veselé ako správca dane vyrubí na základe daňovníkom podaného tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania, daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje jedným Rozhodnutím. celý text

ostatné | 17. 1. 2013 | Autor: Správca Webu

Investičné zámery obce Oravské Veselé na rok 2012

1. Prevádzka: celý text

ostatné | 4. 5. 2012 | Autor: Správca Webu

OZNAM k dani z nehnuteľností

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2012 je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára 2012, ak mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru 2012. celý text

ostatné | 30. 1. 2012 | Autor: Správca Webu
#

OZNAM k dani za psa

Výška dane za psa: 1,66 €/1 pes. celý text

ostatné | 30. 1. 2012 | Autor: Správca Webu
#

OZNAM k poplatku za komunálny odpad

Obec Oravské Veselé v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Oravské Veselé č. 3/2011 zo dňa 29.12.2011 určuje:
výšku poplatku za komunálny odpad pre rok 2012 nasledovne: celý text

ostatné | 30. 1. 2012 | Autor: Správca Webu
#

Odpoveď RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne celý text

ostatné | 29. 11. 2011 | Autor: Správca Webu
#

Oznam o cenných papieroch

Vážení občania! celý text

ostatné | 12. 11. 2010 | Autor: Správca Webu
#

Územný plán obce

Do časti SAMOSPRÁVA – ÚPN sme dali k dispozícii súbory vo formáte pdf, týkajúce sa Územného plánu obce Oravské Veselé: celý text

ostatné | 7. 11. 2010 | Autor: Správca Webu
#

Oznam o nových cestách

Vážení spoluobčania! celý text

ostatné | 12. 10. 2010 | Autor: Správca Webu