Menu
Obec Oravské Veselé
Oravské Veselé
rozšírené vyhľadávanie

Oznamy

Divadelné predstavenie Kontrabas

Divadelné predstavenie Kontrabas

Dátum: 21. 4. 2024

Divadelné predstavenie Kontrabas

Kompostovanie v záhrade

Dátum: 1. 7. 2019

Ako kompostovať.

Elektrikári plánujú údržbu vysokého napätia. Pocíti to Oravské Veselé

Dátum: 21. 6. 2017

Plánovaných odstávok elektriny bude v obci počas najbližších týždňov niekoľko. Skončia v druhej polovici júla. Prispejú k bezpečnosti a kvalite dodávanej energie.

Rozpis vývozov separovaného odpadu na rok 2016

Dátum: 1. 6. 2016

Rok 2016

III. Regulačný stupeň dodávky pitnej vody

III. Regulačný stupeň dodávky pitnej vody

Dátum: 31. 8. 2015

Obec Oravské Veselé ako správca verejného vodovodu v súvislosti so znížením výdatnosti prameňa na 20 % vyhlasuje III. Regulačný stupeň dodávky pitnej vody.

Štatistika v domácnostiach

Štatistika v domácnostiach

Dátum: 29. 5. 2015

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov; toto zisťovanie sa uskutoční v roku 2015 aj v našej obci.

Oznam obce Oravské Veselé k dani z nehnuteľností a dani za psa za rok 2015

Dátum: 19. 1. 2015

Priznanie k dani z nehnuteľností

Rozpis vývozov separovaného odpadu na rok 2015

Dátum: 19. 1. 2015

Rozpis

OZNAM – predaj pozemku

Dátum: 12. 3. 2013

Bližšie informácie na obecnom úrade Oravské Veselé.

OZNAM K POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD PRE ROK 2013

Dátum: 17. 1. 2013

Obec Oravské Veselé v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Oravské Veselé č. 3/2012 schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Oravské Veselé č. 99/2012 zo dňa 21.12.2012 určuje:

Dane v roku 2013

Dátum: 17. 1. 2013

Obec Oravské Veselé v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012, schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Oravské Veselé č. 99/2012 zo dňa 21.12.2012 určuje s účinnosťou od 1.januára 2013 nasledovné druhy miestnych daní :

OZNAM k dani za psa na rok 2013

Dátum: 17. 1. 2013

Sadzba dane za psa na kalendárny rok 2013 je vo výške 2,0 € za jedného psa.

Všeobecné informácie

Dátum: 17. 1. 2013

Obec Oravské Veselé ako správca dane vyrubí na základe daňovníkom podaného tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania, daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje jedným Rozhodnutím.

Investičné zámery obce Oravské Veselé na rok 2012

Dátum: 4. 5. 2012

1. Prevádzka:

OZNAM k dani z nehnuteľností

Dátum: 30. 1. 2012

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2012 je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára 2012, ak mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru 2012.

OZNAM k dani za psa

OZNAM k dani za psa

Dátum: 30. 1. 2012

Výška dane za psa: 1,66 €/1 pes.

OZNAM k poplatku za komunálny odpad

OZNAM k poplatku za komunálny odpad

Dátum: 30. 1. 2012

Obec Oravské Veselé v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Oravské Veselé č. 3/2011 zo dňa 29.12.2011 určuje:
výšku poplatku za komunálny odpad pre rok 2012 nasledovne:

Odpoveď RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne

Odpoveď RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne

Dátum: 29. 11. 2011

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

Oznam o cenných papieroch

Oznam o cenných papieroch

Dátum: 12. 11. 2010

Vážení občania!

Územný plán obce

Územný plán obce

Dátum: 7. 11. 2010

Do časti SAMOSPRÁVA – ÚPN sme dali k dispozícii súbory vo formáte pdf, týkajúce sa Územného plánu obce Oravské Veselé:

Oznam o nových cestách

Oznam o nových cestách

Dátum: 12. 10. 2010

Vážení spoluobčania!

Samospráva

ZBERNÝ DVOR 

ORAVSKÉ VESELÉ

Prevádzkové hodiny:

Pondelok - Piatok:

10:00-14:00 hodiny

Sobota: 9:00 - 11:00 hod.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Oravské Veselé za rok 2023 je vo výške
45,21 %.

Vždy "V OBRAZE"

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Triedenie odpadu

natur-pack