"Najhoršie je tváriť sa, že chápeme, čo nechápeme."
Lev Nikolajevič Tolstoj
25. november 2017
Meniny: Katarína
Aktuality
 • Rozpočet obce na rok 2018

  peniaze V súlade s článkom 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, v prílohe zverejňujeme návrh rozpočtu Obce Oravské Veselé na roky 2018-2020.

  Pripomienky k rozpočtu je možné podať do 8.12.2017

  – do podateľne obecného úradu,

  -elektronicky na e-mail:  prednosta()oravskevesele.sk

  -poštou na adresu: Obec Oravské Veselé, Oravské Veselé 374, 029 62 Oravské Veselé.

  Rozpočet 2018-2020

   

  23. novembra 2017 | OcÚ | Články
 • Výsledky volieb do VÚC 2017

  Výsledky volieb VÚC 2017

  6. novembra 2017 | OcÚ | Články
 • V čom je tajomstvo vysokej pôrodnosti na Orave?

  novorodenecDňa 7. novembra 2017 sa v našej obci uskutoční demografická konferencia: V čom je tajomstvo vysokej pôrodnosti na Orave?

  Túto konferenciu organizuje Nadácia Antona Tunegu v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung.

  Bližšie informácie v priloženej pozvánke.

  Pozvánka

   

  Registračný formulár:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecl2FzvcP3ZPO7MFgephwWK_ZVH1ZV123Vrq58UhKrUYZbcQ/viewform?usp=sf_link

  3. novembra 2017 | OcÚ | Články
 • Prerušenie distribúcie elektriny 20.11.2017.

  Prerušenie distribúcie elektriny 20.11.2017.

  23. októbra 2017 | OcÚ | Články
 • Elektrická energia.

  Prerušenie distribúcie elektriny 15.11.2017.

  18. októbra 2017 | OcÚ | Články
 • Zvesti spod Pilska – ročník 2017

         

  16. októbra 2017 | OcÚ | Noviny
 • Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 29.9.2017.

  29.09. – pozvánka

  22. septembra 2017 | OcÚ | Články
 • Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé

   

  EU EFRR

  OP KZP

   

  Informácia o realizácii projektu

  „Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé“

   

  Obec Oravské Veselé v súčasnosti realizuje projekt s názvom “Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé”, ktorého cieľom je zlepšenie tepelnotechnických vlastností administratívnej budovy v obci prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, výmenou nevyhovujúcich výplní otvorov a zateplením strechy, vrátane výmeny strešnej krytiny. Týmito zmenami sa pozitívne ovplyvní energetická bilancia budovy, ktorá je v súčasnosti nevyhovujúca a zároveň sa zabráni zhoršovaniu technického stavu budovy, ktorá slúži občanom a samospráve.

  …čítať ďalej

  OcÚ | Projekty
 • Voľby do VÚC 2017

  Voľby do VÚC 2017 sa budú konať  v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

  Obec Oravské Veselé  zverejňuje

  elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do VÚC 2017:  starosta.maslanak@oravskevesele.sk.  Viac informácií v prílohe.

  Oznam o doručovaní

  Pre voliča  v prílohe uverejňujeme informáciu pre voliča.

  Informácia pre voliča

   

   

  24. augusta 2017 | OcÚ | Články
 • Dodatok VZN

  Obec Oravské Veselé na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36 ods. 7 písm. b) a c) zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vydáva Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia obce Oravské Veselé č. 2/2014 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Navrhované znenie VZN v prílohe.

  Dodatok VZN o vode

  24. augusta 2017 | OcÚ | Články