"Je nepremožiteľná sila pravdy ak je vyzbrojená svetlom poznania."
Jan Amos Komenský
5. december 2016
Meniny: Oto
Aktuality
 • zasadnutie OZ dňa 29.11.2016

                                     POZVÁNKA

  Starosta obce Oravské Veselé Ing. Albín Maslaňák   týmto zvoláva

  zasadnutie Obecného zastupiteľstva Oravské Veselé, ktoré sa uskutoční dňa

                  29. novembra 2016 t.j. v utorok o 17.00 hodine

  v zasadačke kultúrneho domu.

  PROGRAM:

  1/         Otvorenie

  2/         Poverenie overovateľa a zapisovateľa zápisnice

  3/         Kontrola uznesení

  4/         Informácia o činnosti Obecného úradu Oravské Veselé

  5/         Rozpočtové opatrenie Obce Oravské Veselé a  ZŠsMŠ Oravské Veselé

  6/         Žiadosti občanov

  7/         Informácia o príprave rozpočtu

  8/         Interpelácia

  9/         Rôzne

  10/       Záver

  V Oravskom Veselom dňa 25.11.2016

  Ing. Albín Maslaňák

  starosta obce Oravské Veselé v.r.

  18. novembra 2016 | OcÚ | Samospráva, Obecné zastupiteľstvo
 • Tichá spomienka na tých, ktorí už nie sú medzi nami.

  Katolícka cirkev 1. novembra slávi prikázaný sviatok Všetkých svätých, na ktorý 2. novembra nadväzuje deň Spomienky na všetkých zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky.

  Tento sviatok je v našich končinách uznávaný a má dlhoročnú tradíciu. Je to čas pokoja, čas, kedy sa viac naša pozornosť upriamuje na našich najbližších, ktorí nás predišli do večnosti.

  Počas týchto dní si pamiatku zosnulých ctíme tak , že chodíme na cintoríny a zapaľujeme na ich hroboch sviece a kladieme  vence.

  Aj náš miestny cintorín sa včera rozžiaril tisíckami plamienkov sviečok a kahancov, či pestrofarebnou kvetinovou výzdobou. Mnoho ľudí v priebehu dňa si takto prišli uctiť svojich drahých zosnulých príbuzných.

  foto k článku vo fotogalérií

   

  3. novembra 2016 | OcÚ | Články, Obec
 • Stretnutie seniorov

  Obecný úrad , poslanci OZ spolu  s Farským úradom Oravské Veselé usporiadali  dňa 23. októbra 2016 stretnutie seniorov.

  Na malé posedenie boli pozvaní dôchodcovia vo veku nad  65 rokov.   Stretnutie začalo svätou omšou o 11.30 hod. a pokračovalo spoločným obedom v kultúrnom dome. Z pozvaných  273 sa v kultúrnom dome zišlo 156 seniorov.

  Kultúrnym programom potešili a rozohriali nejedno srdiečko  starkých  deti z DFS Pilsko pod vedením p. učiteľky Ganobčíkovej.   Milo prekvapili  aj deti  z prípravky DFS  pod vedením pedagógov Mgr. Stopjakovej s Mgr. Šurínovej.  Poobedňajšie stretnutie spríjemnila  aj živá hudba p.Kozoňa z Námestova.

  Seniori tak mali príležitosť stráviť príjemné chvíle v kruhu  svojich priateľov a rovesníkov.

  foto k článku vo fotogalérií

  2. novembra 2016 | OcÚ | Články
 • Výstava detských prác – Záhrada

  V dňoch od 18. 10.2016 do 31.10.2016 sa  z príležitosti Medzinárodného dňa seniorov uskutočnila výstava detských výtvarných prác s názvom Záhrada. Súčasťou bola Putovná výstava – 21. ročníka Medzinárodnej výstavy výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet 2016 – Parky a záhrady.

  Výtvarné práce vytvorili žiaci ZUŠ Ignáca Kolčáka   pod vedením Mgr. Ingrid Bílekovej.  ktorá bola zároveň kurátorkou  uvedenej výstavy. Za dlhoročnú prácu s deťmi  starosta obce Ing. Albín Maslaňák  odmenil  p. umelkyňu Bílekovú pamätnou plaketou obce Oravské Veselé .

  foto k článku vo fotogalérií

  2. novembra 2016 | OcÚ | Články
 • Uvítanie detí do života

  Dňa 27. septembra 2016 o 12.00 hod.  sa v zasadačke obecného úradu opäť rozdžavotali ďalší veselovčania  narodení v období od 01.01.2016 do 31.05.2016.

  Niektoré detičky sa zvedavo obzerali okolo a ďalšie sa naopak hrdo hlásili k životu. Starosta obce slávnostným príhovorom  uvítal do spoločenstva obyvateľov našej obce  19  detičiek. Zaželal rodičom veľa  úspechov pri výchove a formovaní svojich detí.  Sú to práve rodičia, ktorí učia detí spoznávať dobro, učia ich pravde, statočnosti, čestnosti, úcte a hrdosti na svoje korene, vštepujú im pocit lásky k rodnej vlasti a k svojmu rodisku.

  O kultúrny program sa postarali deti z materskej školy Oravské Veselé , ktoré nás pobavili veselými básničkami  a piesňami.

  2. novembra 2016 | OcÚ | Články
 • obchodna verejna sutaz

  obchodná verejná súťaž

  24. októbra 2016 | OcÚ | Samospráva, Obstarávanie a predaj
 • Zvesti spod Pilska – ročník 2016

      

  8. septembra 2016 | OcÚ | Noviny
 • Aeorovizuálna prehliadka obce Oravské Veselé

  Milí návštevníci, ponúkame Vám pohľad z “vtáčej perspektívy” na našu krásnu obec. Prelet bol uskutočnený dňa 21. 7. 2016 od 12:22 do 12:31.

  4. augusta 2016 | OcÚ | Súčasnosť
 • Rozpis vývozov separovaného odpadu na rok 2016

  rozpis vyvozu odpadu 2016

  Rozpis vývozov separovaného odpadu na rok 2016 vo formáte .pdf

  1. júna 2016 | OcÚ | Oznamy
 • Výsledky volieb do NR SR 2016 v Oravskom Veselom

  okrsok č. 1 okrsok č. 2 SPOLU
  Počet oprávnených voličov: 1050 1056 2106
  Počet zúčastnených voličov: 690 779 1469
  Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 5 3  8
  Počet platných odovzdaných hlasov 676 763 1439
  Účasť voličov v %: 64,38 % 72,25 % 68,32%

  …čítať ďalej

  6. marca 2016 | OcÚ | Voľby, referendá, sčítania