"Šťastný je človek, ktorého varuje cudzia chyba."
Jan Amos Komenský
16. január 2018
Meniny: Kristína
Aktuality
 • Schválený rozpočet obce 2018-2020.

  Schválený rozpočet 2018-2020

  13. decembra 2017 | OcÚ | Články
 • Oznam – zasadnutie OZ 12.12.2017

  OZNAM – zasadnutie OZ 12.12.2017

  6. decembra 2017 | OcÚ | Články
 • Návrh VZN č.5

  Návrh Všeobecne záväzneho nariadenia č. 5/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školskej jedálne, žiaka školského klubu detí a potencionálneho stravníka školskej jedálne so sídlom na území obce Oravské Veselé.

  Všeobecne záväzné nariadenie-školy

  27. novembra 2017 | OcÚ | Články
 • Rozpočet obce na rok 2018

  peniaze V súlade s článkom 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, v prílohe zverejňujeme návrh rozpočtu Obce Oravské Veselé na roky 2018-2020.

  Pripomienky k rozpočtu je možné podať do 8.12.2017

  – do podateľne obecného úradu,

  -elektronicky na e-mail:  prednosta()oravskevesele.sk

  -poštou na adresu: Obec Oravské Veselé, Oravské Veselé 374, 029 62 Oravské Veselé.

  Rozpočet 2018-2020

   

  23. novembra 2017 | OcÚ | Články
 • Výsledky volieb do VÚC 2017

  Výsledky volieb VÚC 2017

  6. novembra 2017 | OcÚ | Články
 • V čom je tajomstvo vysokej pôrodnosti na Orave?

  novorodenecDňa 7. novembra 2017 sa v našej obci uskutoční demografická konferencia: V čom je tajomstvo vysokej pôrodnosti na Orave?

  Túto konferenciu organizuje Nadácia Antona Tunegu v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung.

  Bližšie informácie v priloženej pozvánke.

  Pozvánka

   

  Registračný formulár:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecl2FzvcP3ZPO7MFgephwWK_ZVH1ZV123Vrq58UhKrUYZbcQ/viewform?usp=sf_link

  3. novembra 2017 | OcÚ | Články
 • Zrekonštruovaná autobusová zástavka

  Zástavka1V obci Oravské Veselé máme osem autobusových zastávok, z toho tri  boli zrekonštruované v minulosti. Tohto roku sa nám podarilo zrekonštruovať zástavku na Nižnom konci  aj vďaka dotácií ŽSK podľa VZN ŽSK č. 46/2016 na rok 2017  vo výške 1.300,0 €,  zbytok do celkovej sumy 2.800 € doplatila obec z vlastných prostriedkov.

  Sme radi, že sa nám podarilo zrekonštruovať práve túto zástavku, lebo je to prvá zástavka v obci, prispieva k prvému dojmu všetkých návštevníkov a prispieva k celkovému skrášleniu obce.

  logo ŽSK

   

   

   

  Propagačný plagát zastavka

  OcÚ | Články, Projekty
 • Zvesti spod Pilska – ročník 2017

         

  16. októbra 2017 | OcÚ | Noviny
 • Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 29.9.2017.

  29.09. – pozvánka

  22. septembra 2017 | OcÚ | Články
 • Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé

   

  EU EFRR

  OP KZP

   

  Informácia o realizácii projektu

  „Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé“

   

  Obec Oravské Veselé v súčasnosti realizuje projekt s názvom “Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé”, ktorého cieľom je zlepšenie tepelnotechnických vlastností administratívnej budovy v obci prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, výmenou nevyhovujúcich výplní otvorov a zateplením strechy, vrátane výmeny strešnej krytiny. Týmito zmenami sa pozitívne ovplyvní energetická bilancia budovy, ktorá je v súčasnosti nevyhovujúca a zároveň sa zabráni zhoršovaniu technického stavu budovy, ktorá slúži občanom a samospráve.

  …čítať ďalej

  OcÚ | Projekty