Počet prístupov:334712
24. 5. 2015
"Nerobíš dobre, keď chváliš to, čomu nerozumieš, no ešte horšie je, ak to haníš. (Leonardo da Vinci) "
Aktuality:
Ročník 2015 27. 4. 2015
Prinášame Vám najnovšie číslo Zvestí spod Pilska.
zvesti_spod_pilska_2015-1
Autor: OcÚ
Zámer prenajať voľné nebytové priestory 15. 4. 2015
erb_vlajka

Obec Oravské Veselé so sídlom Obecný úrad č. 374, 029 62 Oravské Veselé ,

IČO: 00 650 498 zastúpená starostom obce Ing. Albínom Maslaňákom

zverejňuje v súlade s §9a) odst. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a čl. 12 Všeobecne záväzného nariadenia obce Oravské Veselé č. 7/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oravské Veselé

zámer

prenajať majetok obce Oravské Veselé:

Autor: OcÚ Celý článok
Komisie Obecného zastupiteľstva 22. 3. 2015

erb_vlajka(1) Komisie  ako stále alebo dočasné pracovné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány zriaďuje obecné zastupiteľstvo.

 

(2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov občanov,  a to s výnimkou  Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce, ktorá je zložená výlučne z poslancov obecného zastupiteľstva.

 

(3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov.

Autor: OcÚ Celý článok
Výsledky referenda 7. 2. 2015 v Oravskom Veselom 11. 2. 2015

urna_referendum

okrsok č. 1
(nižný koniec)

okrsok č. 2
(vyšný koniec)

SPOLU

Počet oprávnených voličov:

1.031

1.043

2.074

Počet zúčastnených voličov:

589

663

1.252

Účasť voličov v %:

57,12 %

63,56 %

60,36%


Otázka

Počet hlasov „ÁNO“

Počet hlasov „NIE“

1.

1.232

12

2.

1.228

14

3.

1.225

19


Autor: OcÚ
Oznam obce Oravské Veselé k dani z nehnuteľností a dani za psa za rok 2015 19. 1. 2015

Priznanie k dani z nehnuteľností

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa“ sú povinní podať príslušnému správcovi dane daňovníci:

    • ktorí v priebehu roka 2014 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním , dedičským rozhodnutím a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2014.

Termín podania tlačiva "Priznanie k ..." je do 31. 1. 2015

    • noví majitelia psov, ktorí si doteraz nesplnili oznamovaciu povinnosť a táto im vznikla do 31. 12. 2014 (priznanie sa podáva ak je pes starší ako 6 mesiacov, t.j. vznik daňovej povinnosti).

Termín podania tlačiva "Priznanie k..." je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

 

Autor: OcÚ Celý článok
Štatistika za rok 2014 19. 1. 2015
Štatistiku registra obyvateľov obce Oravské Veselé môžete nájsť v tejto tabuľke: Štatistika 2014 (.pdf).
Autor: OcÚ
Rozpis vývozov separovaného odpadu na rok 2015 19. 1. 2015
Rozpis vývozov separovaného odpadu na rok 2015 si môžete prečítať v tejto tabuľke (.pdf).
Autor: OcÚ
 
Strana 1 z 9
Začiatok Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nasledujúca Koniec


Úradné hodiny:
Obecný úrad, matrika
Pondelok: 7:00 - 16:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:00
Štvrtok: 7:00 - 15:00
Piatok: 7:00 - 13:00

Obedňajšia prestávka: 10:30 - 11:00 hod

Stránkové dni: Pondelok, Streda, Piatok
Obecná knižnica
Každý utorok: 13:00 - 16:00
Informácie z katastra nehnuteľnosti obce
Pondelok:   8:00 - 12:00
Streda: 8:00 - 12:00
Reklama:
janotkova

- ručne maľované úžitkové, dekoračné a darčekové predmety
- maľovanie na textil, sklo, drevo a nábytok, steny, na tvár
Dotazník:
Aký formát dokumentov (zápisnice, uznesenia...) uprednostňujete?