"Každý má dve možnosti. Sme buď naplnení láskou, alebo strachom."
Albert Einstein
24. apríl 2017
Meniny: Juraj
Aktuality
 • Výzva na predkladanie ponúk

  V prílohe je úplné znenie výzvy na predkladanie ponúk na poskytnutie služby externého manažmentu

  Výzva na predkladanie ponúk

  20. apríla 2017 | OcÚ | Články
 • Prerušenie distribúcie elektriny.

  El. energia

  12. apríla 2017 | OcÚ | Oznamy
 • Návrh VZN č. 3/2017 o odpadoch

  Obec Oravské Veselé otvára pripomienkovací proces k VZN č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravské Veselé.

  VZN odpady 3_2017

   

  6. apríla 2017 | OcÚ | Články
 • Zverejnenie VZN č. 1/2017

  V prílohe je zverejnené VZN Obce Oravské Veselé č. 1/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov.

  VZN najomne byty

  24. februára 2017 | OcÚ | Články
 • Stretnutie mládeže

  Vedenie obce a Rada mládeže Žilinského kraja pozývajú mladých do 30 rokov na stretnutie v rámci projektu vidiecka mládež a komunita ktoré sa uskutoční dňa 24.2.2017 o 19:30 hod v exbare Kultúra.

  Plagát

  Dotazník na vyplnenie:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjSsUt70RGtSBEryPA9P8CBxYYRPG4PPEoLbE0iYYmSmwT5w/viewform?c=0&w=1

  23. februára 2017 | OcÚ | Články
 • Zasadnutie obecného zastupiteľstva

  erb_vlajkaDňa 23. februára 2017 t.j. vo štvrtok o 17.00 hodine sa v zasadačke OZ uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva Oravské Veselé.

  OZNAM

  17. februára 2017 | OcÚ | Články, Samospráva, Obecné zastupiteľstvo
 • Prechádzka Veselovskými rovňami

  Veselovskými rovňami 2017 1 (1) Obec Oravské Veselé a priaznivci bežeckého lyžovania pozývajú všetkých priaznivcov bielej stopy na VI. ročník turisticko-lyžiarskej prechádzky Veselovskými rovňami, ktorá sa uskutoční dňa 4. marca 2017. Prezentácia účastníkov je pri Chate Pilsko od 8:00 do 8:45 hod. Účastnícky poplatok je 2,- €, pre deti a študentov zadarmo.

  Organizátori sa tešia na stretnutie všetkých účastníkov.

  Veselovskými rovňami 2017

  16. februára 2017 | OcÚ | Kultúra, Ďalšie akcie
 • Fašiangové posedenie

  Fašiangy 2017 (1)Obec Oravské Veselé pozýva všetkých občanov ktorí sa chcú rozlúčiť s fašiangovým obdobím, na „Fašiangové posedenie“. Začiatok o 18:00 hodine. Do tanca bude vyhrávať živá hudba, budú pripravené tradičné škvarky s masťou chlebom a cibuľou, šišky, kapustnica a bohatá tombola. Ľudové vstupné 2,- €, masky zadarmo. Organizátori sa tešia na všetkých, ktorí chcú o polnoci dôstojne odprevadiť basu na pôstny odpočinok.

  16. februára 2017 | OcÚ | Ďalšie akcie
 • Šachový turnaj

  Šach

  Priaznivci šachu pozývajú všetkých, ktorí poznajú pravidlá tejto kráľovskej hry na Šachový turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 19. februára 2017 o 13:00 hodine v kultúrnom dome. Organizátori žiadajú účastníkov turnaja, ktorí vlastnia šachy, aby ich na tento turnaj doniesli.

  Šachový turnaj 2017

  16. februára 2017 | OcÚ | Ďalšie akcie
 • Vtáčia chrípka

  Obec Oravtacia chripkavské Veselé oznamuje občanom, že dňa 27.01. 2017 bola potvrdená choroba vtáčej chrípky na Hornej Orave, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí. Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (RVPS) v  Dolnom Kubíne bolo určené ohnisko nákazy v obci Breza. Obec Oravské Veselé patrí do pásma dohľadu, v ktorom chovatelia hydiny sú povinný dodržiavať nasledovne nariadenia:

  1./ Zabezpečiť chovy hydiny, holubov a vtákov, chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v chovných priestoroch tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.

  2./ Bezodkladne oznámiť na RVPS Dolný Kubín (tel. 043/5820930, 0911862841, 0907728929, 0910264977) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

  –   pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,

  –   pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,

  –   týždenná  miera úmrtnosti vyššia ako 3%

  –   akýkoľvek klinicky prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov)  alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku

  3./ Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou, holubmi a vtákmi, chovanými v zajatí.

  4./ Nenapájať hydinu, holuby a vtákov, chovaných v zajatí vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.

  5./ Dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šíreniu moru hydiny každej osobe, ktorá do chovov vstúpi alebo odíde z chovov

  6./ Zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov a to v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, oznamovaním výskytu mŕtvych vtákov príslušnému orgánu – RVPS Dolný Kubín.

  Termín: ihneď a do odvolania

  Ďalej RVPS Dolný Kubín zakazuje :

   Presuny živej a zabitej hydiny a vajec a iného vtáctva v obciach pásma dohľadu (podľa prílohy).

  1./ Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Prešov. (Netýka sa domácich zvierat triedy cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú prístup do klietok alebo na miesta, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží.)

  2./ Manipuláciu s použitou podstielkou a hnojom bez povolenia v uvedených obciach.

  3./ Konanie zvodov, zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov v uvedených obciach.

  Termín: od 12. 1. 2017 do odvolania

  Podrobnosti,  nariadenia a opatrenia RVPS nájdete v prílohe.

  Vtáčia chrípka

  2. februára 2017 | OcÚ | Články