Navigácia

Obsah

Územný plán obce

Typ: ostatné
Do časti SAMOSPRÁVA – ÚPN sme dali k dispozícii súbory vo formáte pdf, týkajúce sa Územného plánu obce Oravské Veselé:

Návrh úzmeného plánu obce – textová časť

Výkres č.1 – ŠIRŠIE VZŤAHY

Výkres č.2 – KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA

Výkres č.3 – VÝKRES VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA

Výkres č.4 – VÝKRES VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA OBCE (VODNÉ HOSPODÁRSTVO, ENERGETIKA)

Výkres č.5 – VÝKRES OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY

Výkres č.6A – KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA

Výkres č.6B – KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA

Výkres č.7A – VÝKRES VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA

Výkres č.7B – VÝKRES VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA

Výkres č.8A – VÝKRES VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA (VODNÉ HOSPODÁRSTVO, ENERGETIKA)

Výkres č.8B – VÝKRES VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA (VODNÉ HOSPODÁRSTVO, ENERGETIKA)

Výkres č.9A – VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA
POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE

Výkres č.9B – VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA
POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE

Výkres č.10 – SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

SAMOSPRÁVA – ÚPN


Vytvorené: 20. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 2. 2018 14:22
Autor: Správca Webu