Navigácia

Obsah

Všeobecné informácie

Typ: ostatné
Obec Oravské Veselé ako správca dane vyrubí na základe daňovníkom podaného tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania, daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje jedným Rozhodnutím.

V tomto Rozhodnutí bude splatnosť a spôsob platenia všetkých daní uvedených v tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ .

Daňovník bude povinný uhrádzať daň až na základe takto vydaného Rozhodnutia.

Tlačivo Priznanie k dani z nehnuteľností,  k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje si môžu daňovníci vyzdvihnúť na  Obecnom úrade v Oravskom Veselom.


Vytvorené: 20. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 2. 2018 13:53
Autor: Správca Webu