Navigácia

Obsah

Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé

Typ: ostatné
Informácia o projektu

„Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé“

Obec Oravské Veselé zrealizovala projekt s názvom “Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé”, ktorého cieľom je zlepšenie tepelnotechnických vlastností administratívnej budovy v obci prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, výmenou nevyhovujúcich výplní otvorov a zateplením strechy, vrátane výmeny strešnej krytiny. Týmito zmenami sa pozitívne ovplyvní energetická bilancia budovy, ktorá je v súčasnosti nevyhovujúca a zároveň sa zabráni zhoršovaniu technického stavu budovy, ktorá slúži občanom a samospráve.

Rekonštrukciou došlo k:

- úspore a zaradeniu celkovej spotreby energie do energetickej triedy A a spotrebou primárnej energie do energetickej triedy A1 z kategórie G.

- zníženiu produkcie oxidov dusíka 

- zníženiu produkcie oxidov síry 

- odhadovanému ročnému zníženiu emisií skleníkových plynov 

  

Základné údaje o projekte

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Oravské Veselé

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Spolufinancované fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Celkové oprávnené výdavky: 227 627,34 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 11 381,37 €

Začiatok realizácie: 09/2016

Koniec realizácie: 07/2018

Riadiaci orgán:  Ministerstvo životného prostredia


Vytvorené: 3. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 1. 2020 09:33
Autor: Správca Webu